Lekcja 29

Lekcja 28
Lekcja 30

Lekcja 29.

Listen to “LEKCJA 29 – Bo╠üg jest we wszystkim, co widze╠Ę.” on Spreaker.

B├│g jest we wszystkim co widze╠Ę.

Idea na dzien╠ü dzisiejszy wyjas╠ünia, dlaczego moz╠çesz we wszystkim postrzegac╠ü cel. Wyjas╠ünia ona, dlaczego nic nie jest oddzielone przez siebie lub w sobie. I wyjas╠ünia ona, dlaczego wszystko, co widzisz, nic nie znaczy. Rzeczywis╠ücie, ona t┼éumaczy kaz╠çda╠Ę idee╠Ę, kt├│ra╠Ę uz╠çywalis╠ümy dotychczas i r├│wniez╠ç wszystkie p├│z╠üniejsze. Dzisiejsza idea jest ca┼ékowita╠Ę podstawa╠Ę dla duchowego widzenia.

W tym momencie ta idea be╠Ędzie dla ciebie prawdopodobnie trudna do poje╠Ęcia. Moz╠çesz uwaz╠çac╠ü ja╠Ę za g┼éupia╠Ę, nieistotna╠Ę, bezsensowna╠Ę, s╠ümieszna╠Ę, a nawet nie do przyje╠Ęcia. Na przyk┼éad w stole, tak jak go widzisz, z pewnos╠ücia╠Ę nie ma Boga. Jednak powiedzielis╠ümy wczoraj, z╠çe st├│┼é wsp├│┼édzieli cel wszechs╠üwiata. A to, co wsp├│┼édzieli cel wszechs╠üwiata, wsp├│┼édzieli cel Boga.

Spr├│buj zatem zacza╠Ęc╠ü sie╠Ę uczyc╠ü, jak patrzyc╠ü na wszystkie rzeczy z mi┼éos╠ücia╠Ę, uznaniem i otwartos╠ücia╠Ę┬áumys┼éu. Ty ich teraz nie widzisz. Czy m├│g┼ébys╠ü wiedziec╠ü, co w nich jest? Nic nie jest takie, jakim sie╠Ę tobie jawi. Jego s╠üwie╠Ęty cel stoi poza twoim ma┼éym zasie╠Ęgiem. Kiedy duchowe widzenie pokaz╠çe tobie s╠üwie╠Ętos╠üc╠ü, kt├│ra rozs╠üwietla ten s╠üwiat, zrozumiesz doskonale dzisiejsza╠Ę idee╠Ę. I be╠Ędziesz sie╠Ę dziwic╠ü, z╠çe kiedykolwiek uznawa┼ées╠ü ja╠Ę za trudna╠Ę.

Nasze dzisiejsze szes╠üciokrotnie powtarzane dwuminutowe c╠üwiczenie powinno przebiegac╠ü wed┼éug teraz juz╠ç dobrze znanego wzorca: Zacznij od powt├│rzenia sobie dzisiejszej mys╠üli przewodniej i naste╠Ępnie zastosuj ja╠Ę do przypadkowo wybranych przedmiot├│w znajduja╠Ęcych sie╠Ę wok├│┼é ciebie, nazywaja╠Ęc kaz╠çdy z tych przedmiot├│w. Staraj sie╠Ę unikna╠Ęc╠ü tendencji do samodzielnego kierowania wyborem, kt├│ra moz╠çe byc╠ü szczeg├│lnie kusza╠Ęca w odniesieniu do dzisiejszej idei, ze wzgle╠Ędu na jej obca╠Ę (dla ciebie) nature╠Ę. Pamie╠Ętaj, z╠çe jakikolwiek porza╠Ędek, jaki na ten wyb├│r nak┼éadasz, jest r├│wnie obcy rzeczywistos╠üci.

Twoja lista przedmiot├│w powinna byc╠ü zatem na tyle wolna od kierowania sie╠Ę wzgle╠Ędami osobistymi przy wyborze, na ile jest to tylko moz╠çliwe. Na przyk┼éad, odpowiednia lista mog┼éaby zawierac╠ü:

Bóg jest w tym wieszaku na płaszcz. Bóg jest w tym czasopiśmie.

B├│g jest w tym palcu.

B├│g jest w tej lampie.

B├│g jest w tym ciele.

B├│g jest w tych drzwiach.

Bóg jest w tym koszu na śmieci.

Opr├│cz wyznaczonych szes╠üciu okres├│w c╠üwiczen╠ü, powtarzaj idee╠Ę dzisiejszego dnia co najmniej raz na godzine╠Ę, rozgla╠Ędaja╠Ęc sie╠Ę powoli wok├│┼é siebie, gdy powtarzasz sobie te s┼éowa bez pos╠üpiechu. W czasie, gdy to robisz, co najmniej raz lub dwa razy powinienes╠ü dos╠üwiadczyc╠ü uczucia spokoju.Lekcja 28
Lekcja 30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>