Lekcja 30

Lekcja 29
Lekcja 31

Lekcja 30.

Listen to “LEKCJA 30 – B├│g jest we wszystkim, co widz─Ö, poniewa┼╝ B├│g jest w moim umy┼Ťle.” on Spreaker.

B├│g jest we wszystkim co widze╠Ę, poniewaz╠ç B├│g jest w moim umys╠üle.

Dzisiejsza idea jest prawdziwa╠Ę odskocznia╠Ę do duchowego widzenia. Dzie╠Ęki tej idei, ten s╠üwiat otworzy sie╠Ę przed toba╠Ę i gdy spojrzysz na niego, zobaczysz to, czego nigdy przedtem nie widzia┼ées╠ü. A to, co widzia┼ées╠ü poprzednio, nie be╠Ędzie juz╠ç dla ciebie widoczne, chociaz╠çby tylko s┼éabo.

Dzisiaj pr├│bujemy uz╠çyc╠ü nowego rodzaju ÔÇ×projekcji”. Nie pr├│bujemy pozbywac╠ü sie╠Ę tego, co nam sie╠Ę nie podoba, poprzez widzenie tego na zewna╠Ętrz. Zamiast tego usi┼éujemy widziec╠ü w s╠üwiecie to, co jest w naszych umys┼éach i co chcemy rozpoznac╠ü, z╠çe tam jest. Tak wie╠Ęc staramy sie╠Ę raczej po┼éa╠Ęczyc╠ü z tym, co widzimy, niz╠ç utrzymywac╠ü to poza nami. Taka jest zasadnicza r├│z╠çnica mie╠Ędzy duchowym widzeniem, a sposobem, w jaki ty widzisz.

Dzisiejsza idea powinna byc╠ü stosowana przez ca┼éy dzien╠ü, tak cze╠Ęsto, jak to tylko jest moz╠çliwe. Kiedy tylko masz jaka╠Ęs╠ü wolna╠Ę chwile╠Ę, powtarzaj ja╠Ę sobie powoli, rozgla╠Ędaja╠Ęc sie╠Ę wok├│┼é siebie i pr├│buja╠Ęc sobie us╠üwiadomic╠ü, z╠çe ta idea odnosi sie╠Ę do wszystkiego, co teraz widzisz, lub m├│g┼ébys╠ü teraz widziec╠ü, gdyby to by┼éo w zasie╠Ęgu twego wzroku.

Prawdziwe widzenie nie jest ograniczone do takich poje╠Ęc╠ü jak ÔÇ×blisko” czy ÔÇ×daleko”. By pom├│c sobie przyzwyczajac╠ü sie╠Ę do tej idei, stosuja╠Ęc ja╠Ę, pr├│buj mys╠ülec╠ü zar├│wno o rzeczach, kt├│re sa╠Ę obecnie poza zasie╠Ęgiem twego wzroku, jak i o tych, kt├│re moz╠çesz rzeczywis╠ücie widziec╠ü.

Prawdziwe duchowe widzenie jest nie tylko nieograniczone przez przestrzen╠ü i odleg┼éos╠üc╠ü, ale jest ono ca┼ékowicie niezalez╠çne od oczu cia┼éa. Jedynym jego z╠ür├│d┼éem jest umys┼é. Aby pom├│c sobie przyzwyczajac╠ü sie╠Ę do tej idei, moz╠çna wykonac╠ü to c╠üwiczenie kilka razy z zamknie╠Ętymi oczami, uz╠çywaja╠Ęc jakichkolwiek przedmiot├│w, kt├│re przychodza╠Ę na mys╠ül i patrza╠Ęc do wewna╠Ętrz raczej niz╠ç na zewna╠Ętrz. Dzisiejsza idea stosuje┬ási─Ö jednakowo do jednego jak i do drugiego.Lekcja 29
Lekcja 31

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>