Lekcja 31

Lekcja 30
Lekcja 32

Lekcja 31.

Listen to “LEKCJA 31 – Nie jestem ofiara╠Ę s╠üwiata, kto╠üry widze╠Ę.” on Spreaker.

Nie jestem ofiara╠Ę s╠üwiata, kt├│ry widze╠Ę.

Dzisiejsza idea jest wste╠Ępem do twojej deklaracji uwolnienia. Tak jak poprzednio, ta idea powinna zastosowana do s╠üwiata, kt├│ry widzisz na zewna╠Ętrz i do s╠üwiata, kt├│ry widzisz wewna╠Ętrz. Stosuja╠Ęc te╠Ę idee╠Ę be╠Ędziemy uz╠çywac╠ü takich form c╠üwiczenia, kt├│re w przysz┼éos╠üci be╠Ęda╠Ę uz╠çywane coraz cze╠Ęs╠üciej, z odpowiednimi zmianami. M├│wia╠Ęc og├│lnie, ta forma zawiera dwa aspekty, pierwszy, gdzie stosujesz te╠Ę idee╠Ę w spos├│b okres╠ülony przez pewna╠Ę utrzymywana╠Ę zasade╠Ę i drugi, sk┼éadaja╠Ęcy sie╠Ę z cze╠Ęstych zastosowan╠ü tej idei w cia╠Ęgu dnia.

Potrzebne sa╠Ę dwa d┼éuz╠çsze okresy c╠üwiczen╠ü z ta╠Ę idea╠Ę, jeden rano, a drugi wieczorem. Za kaz╠çdym razem trzeba c╠üwiczyc╠ü od trzech do pie╠Ęciu minut. W tym czasie rozgla╠Ędaj sie╠Ę powoli wok├│┼é siebie, powtarzaja╠Ęc idee╠Ę dnia dwa lub trzy razy. Potem zamknij oczy i zastosuj ta╠Ę sama╠Ę idee╠Ę do s╠üwiata wewne╠Ętrznego. W ten spos├│b uciekniesz od obu, poniewaz╠ç ten wewne╠Ętrzny s╠üwiat jest przyczyna╠Ę zewne╠Ętrznego.

Gdy juz╠ç przyjrzysz sie╠Ę swemu wewne╠Ętrznemu s╠üwiatu, pozw├│l swym mys╠ülom, kt├│re przebiegaja╠Ę przez tw├│j umys┼é, dotrzec╠ü do twej s╠üwiadomos╠üci, rozwaz╠ç kaz╠çda╠Ę przez chwile╠Ę, a potem pozw├│l zasta╠Ępic╠ü ja╠Ę naste╠Ępna╠Ę mys╠üla╠Ę. Nie pr├│buj ustanawiac╠ü pomie╠Ędzy nimi jakiejkolwiek hierarchii. Ogla╠Ędaj je przychodza╠Ęce i odchodza╠Ęce tak beznamie╠Ętnie, jak to tylko jest moz╠çliwe. Nie rozpamie╠Ętuj z╠çadnej w szczeg├│lnos╠üci, lecz pozw├│l by strumien╠ü mys╠üli przesuwa┼é sie╠Ę r├│wnomiernie i spokojnie, bez szczeg├│lnego zaangaz╠çowania z twojej strony. Siedza╠Ęc i spokojnie przygla╠Ędaja╠Ęc sie╠Ę swoim mys╠ülom, powtarzaj dzisiejsza╠Ę idee╠Ę tak cze╠Ęsto jak masz na to ochote╠Ę, ale bez odczuwania pos╠üpiechu.

Dodatkowo, powtarzaj dzisiejsza╠Ę idee╠Ę tak cze╠Ęsto, jak to jest moz╠çliwe, w cia╠Ęgu ca┼éego dnia. Przypomnij sobie, z╠çe wyg┼éaszasz deklaracje╠Ę niezalez╠çnos╠üci w imie╠Ę swej w┼éasnej wolnos╠üci. I w twojej wolnos╠üci lez╠çy wolnos╠üc╠ü s╠üwiata.

Idea dzisiejszego dnia jest takz╠çe szczeg├│lnie uz╠çyteczna jako odpowiedz╠ü na jaka╠Ękolwiek forme╠Ę pokusy, kt├│ra moz╠çe sie╠Ę pojawic╠ü. Jest to deklaracja, z╠çe nie ulegniesz tej pokusie i nie oddasz siebie w niewole╠Ę.Lekcja 30
Lekcja 32

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>