Lekcja 318

Lekcja 317
Lekcja 319

┼Ürodki zbawienia i jego cel stanowia╠Ę we mnie jednos╠üc╠ü.

Listen to “LEKCJA 318 – We mnie ┼Ťrodki i cel zbawienia s─ů jednym.” on Spreaker.

We mnie, s╠üwie╠Ętym Synu Boga, sa╠Ę pogodzone wszystkie cze╠Ęs╠üci Boz╠çego planu zbawienia tego s╠üwiata. Co╠üz╠ç mog┼éoby pozostawac╠ü w konflikcie, kiedy wszystkie te cze╠Ęs╠üci maja╠Ę tylko jeden cel? Jak mog┼éaby byc╠ü tam jakas╠ü cze╠Ęs╠üc╠ü oddzielona od reszty, zupe┼énie samotna, lub czy mog┼éaby byc╠ü jakas╠ü inna cze╠Ęs╠üc╠ü waz╠çniejsza lub mniej waz╠çna od pozosta┼éych?

Jestem s╠ürodkiem, poprzez kto╠üry Syn Boz╠çy jest zbawiony, albowiem celem zbawienia jest odnalez╠üc╠ü bezgrzesznos╠üc╠ü, jaka╠Ę Bo╠üg we mnie umies╠üci┼é. Zosta┼éem stworzony tym, czego szukam. Jestem celem, kto╠ürego ten s╠üwiat poszukuje. Jestem Synem Boga, Jego jedyna╠Ę, wieczna╠Ę Mi┼éos╠ücia╠Ę. Jestem zaro╠üwno s╠ürodkiem zbawienia jak i jego celem.

Niechaj dzis╠ü, mo╠üj Ojcze, podejme╠Ę sie╠Ę wype┼énienia roli, okres╠ülonej przez Twe z╠çyczenie, bym przyja╠Ę┼é dla siebie Pojednanie. Albowiem w ten sposo╠üb to, co jest pogodzone we mnie, jest z pewnos╠ücia╠Ę pogodzone z Toba╠Ę.Lekcja 317
Lekcja 319

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>