Lekcja 321

Lekcja 320
Lekcja 322

11. Czym jest Stworzenie?
Listen to “LEKCJA 321 – Ojcze, moja wolno┼Ť─ç jest tylko w Tobie.” on Spreaker.

Stworzenie jest suma╠Ę wszystkich Boz╠çych Mys╠üli, kt├│rych liczba jest nieskon╠üczona i kt├│re wsze╠Ędzie, gdzie sa╠Ę, nie maja╠Ę granic. Tylko mi┼éos╠üc╠ü stwarza i tylko na swe podobien╠üstwo. Nie by┼éo takiego czasu, z╠çeby nie by┼éo tam wszystkiego, co ona stworzy┼éa. Ani tez╠ç nie be╠Ędzie nigdy takiego czasu, w kt├│rym cokolwiek, co ona stworzy┼éa, be╠Ędzie cierpiec╠ü z powodu straty. Boz╠çe Mys╠üli sa╠Ę na wieki wiek├│w dok┼éadnie takie, jakie by┼éy i jakie sa╠Ę, niezmienione ani przez czas, ani potem, gdy czas sie╠Ę juz╠ç dope┼éni.

Boz╠çym Mys╠ülom jest dana wszelka moc, jaka╠Ę ma ich w┼éasny Stw├│rca. Albowiem On chcia┼éby dodawac╠ü do mi┼éos╠üci poprzez jej powie╠Ększanie i rozprzestrzenianie. Zatem Jego Syn wsp├│┼éuczestniczy w stwarzaniu i musi zatem wsp├│┼édzielic╠ü z Nim moc stwarzania. To, co B├│g chcia┼é by by┼éo wiecznie Jednos╠ücia╠Ę, be╠Ędzie wcia╠Ęz╠ç Jednos╠ücia╠Ę nawet wtedy, kiedy czas sie╠Ę zakon╠üczy; nie be╠Ędzie wie╠Ęc zmienione przez bieg czasu i pozostanie takim, jakim by┼éo, zanim pocza╠Ętek czasu nasta┼é.

Stworzenie jest przeciwien╠üstwem wszystkich iluzji, poniewaz╠ç stworzenie jest prawda╠Ę. Stworzenie jest s╠üwie╠Ętym Synem Boga, poniewaz╠ç w stworzeniu jest Jego Wola wype┼éniona pod kaz╠çdym wzgle╠Ędem, czynia╠Ęc kaz╠çda╠Ę jego cze╠Ęs╠üc╠ü rezerwuarem ca┼éos╠üci. Jego jednos╠üc╠ü ma wieczna╠Ę gwarancje╠Ę nienaruszalnos╠üci; jest ono na zawsze utrzymywane w Jego s╠üwie╠Ętej Woli, poza wszelaka╠Ę moz╠çliwos╠ücia╠Ę zranienia, oddzielenia, niedoskona┼éos╠üci i jakiegokolwiek splamienia jego bezgrzesznos╠üci.

Jestes╠ümy stworzeniem; jestes╠ümy Synami Boga. Wydajemy sie╠Ę byc╠ü oddzieleni od siebie i nies╠üwiadomi naszej wiecznej z Nim jednos╠üci. Jednak poza wszystkimi naszymi wa╠Ętpliwos╠üciami, poza wszystkimi le╠Ękami, wcia╠Ęz╠ç skrywa sie╠Ę pewnos╠üc╠ü. Albowiem mi┼éos╠üc╠ü wcia╠Ęz╠ç pozostaje z wszystkimi swymi Mys╠ülami, a jej pewnos╠üc╠ü sie╠Ę w nich zawiera. Boz╠ça pamie╠Ęc╠ü jest w naszych s╠üwie╠Ętych umys┼éach, kt├│re znaja╠Ę swa╠Ę jednos╠üc╠ü ze swym Stw├│rca╠Ę. Niechaj nasza╠Ę funkcja╠Ę be╠Ędzie tylko to, by pozwolic╠ü tej pamie╠Ęci powr├│cic╠ü, tylko to, by pozwolic╠ü Boz╠çej Woli wype┼énic╠ü sie╠Ę na ziemi, tylko to, by przywr├│cic╠ü zdrowie psychiczne naszemu umys┼éowi i bys╠ümy byli tylko takimi, jakimi nas B├│g stworzy┼é.

Nasz Ojciec wo┼éa do nas. S┼éyszymy Jego G┼éos i przebaczamy stworzeniu w Imie╠Ę jego Stw├│rcy, Samej S╠üwie╠Ętos╠üci, Kt├│rego S╠üwie╠Ętos╠üc╠ü Jego W┼éasne stworzenie wsp├│┼édzieli; Kt├│rego S╠üwie╠Ętos╠üc╠ü jest wcia╠Ęz╠ç cze╠Ęs╠ücia╠Ę nas.

Lekcja 321.

Ojcze, moja wolność jest w Samym Tobie.

Nie rozumia┼éem co uczyni┼éo mnie wolnym, ani czym jest moja wolnos╠üc╠ü, ani gdzie szukac╠ü, by ja╠Ę odnalez╠üc╠ü. Ojcze, szuka┼éem na pr├│z╠çno, az╠ç us┼éysza┼éem Tw├│j G┼éos, kt├│ry mna╠Ę pokierowa┼é. Teraz nie chcia┼ébym juz╠ç sam byc╠ü w┼éasnym przewodnikiem. Albowiem ani sam nie zbudowa┼éem, ani tez╠ç nie rozumia┼éem drogi pozwalaja╠Ęcej odnalez╠üc╠ü ma╠Ę wolnos╠üc╠ü. Ale ufam Tobie. Nigdy nie utrace╠Ę Ciebie, Kt├│ry obdarzy┼ées╠ü mnie ma╠Ę wolnos╠ücia╠Ę jako┬áSwojego s╠üwie╠Ętego Syna. Tw├│j G┼éos mna╠Ę kieruje, a droga do Ciebie jest dla mnie otwarta i wreszcie wyraz╠ünie widoczna. Ojcze, moja wolnos╠üc╠ü jest w Tobie samym. Ojcze, moja╠Ę wola╠Ę jest powr├│cic╠ü do Ciebie.

Dzis╠ü przyjmujemy odpowiedzialnos╠üc╠ü za ten s╠üwiat, re╠Ęcza╠Ęc, z╠çe be╠Ędzie on uwolniony wraz z nami. Jak bardzo cieszy nas odnalezienie wolnos╠üci, do kt├│rej wiedzie pewna droga, przez naszego Ojca ustanowiona. I jak pewne jest zbawienie ca┼éego s╠üwiata, gdy dowiadujemy sie╠Ę, z╠çe nasza wolnos╠üc╠ü moz╠çe byc╠ü odnaleziona w samym Bogu.Lekcja 320
Lekcja 322

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>