Lekcja 34

Lekcja 33
Lekcja 35

Lekcja 34.

Listen to “LEKCJA 34 – Mo╠üg┼ébym zamiast tego widziec╠ü poko╠üj.” on Spreaker.

Zamiast tego mógłbym widzieć pokój.

Idea na dzien╠ü dzisiejszy zaczyna opisywac╠ü warunki, kt├│re dominuja╠Ę w odmiennych sposobach widzenia. Pok├│j wewne╠Ętrzny jest wyraz╠ünie wewne╠Ętrzna╠Ę sprawa╠Ę. Musi on zaczynac╠ü sie╠Ę od twych w┼éasnych mys╠üli i potem rozprzestrzeniac╠ü sie╠Ę na zewna╠Ętrz. Pokojowe postrzeganie s╠üwiata powstaje z pokoju twego umys┼éu.

Dla dzisiejszej lekcji wymagane sa╠Ę trzy d┼éuz╠çsze okresy c╠üwiczen╠ü. Doradza sie╠Ę, by jeden zaczyna┼é sie╠Ę rano, drugi wieczorem, a ten ostatni powinien naste╠Ępowac╠ü pomie╠Ędzy tymi dwoma, w czasie, kt├│ry wydaje sie╠Ę najbardziej sprzyjaja╠Ęcy jes╠üli chodzi o gotowos╠üc╠ü podje╠Ęcia c╠üwiczenia. Wszystkie c╠üwiczenia powinny byc╠ü┬áwykonane z zamknie╠Ętymi oczami. Dzisiejsza idea powinna byc╠ü zastosowana do twego wewne╠Ętrznego s╠üwiata.

Dla kaz╠çdego okresu c╠üwiczen╠ü wymaga sie╠Ę oko┼éo pie╠Ęciu minut przeszukiwania umys┼éu. Przegla╠Ędaj sw├│j umys┼é by odnalez╠üc╠ü le╠Ękliwe mys╠üli, sytuacje wywo┼éuja╠Ęce niepok├│j, ÔÇ×obraz╠çaja╠Ęce” cie╠Ę osoby lub nieprzyjemne wydarzenia, lub cokolwiek innego, wzgle╠Ędem czego z╠çywisz niemi┼ée mys╠üli. Zauwaz╠ç je swobodnie, powtarzaja╠Ęc idee╠Ę dnia dzisiejszego powoli w miare╠Ę jak postrzegasz je pojawiaja╠Ęce sie╠Ę w twym umys╠üle i pozw├│l kaz╠çdej odejs╠üc╠ü, by zosta┼éa zasta╠Ępiona przez naste╠Ępna╠Ę.

Jez╠çeli zaczynasz dos╠üwiadczac╠ü trudnos╠üci w mys╠üleniu o konkretnych osobach czy sytuacjach, kontynuuj powtarzanie sobie tej idei w spos├│b pozbawiony pos╠üpiechu, bez odnoszenia jej do czegokolwiek w szczeg├│lnos╠üci. Jednak upewnij sie╠Ę, z╠çe niczego szczeg├│lnego nie wy┼éa╠Ęczasz.

Kr├│tsze zastosowania idei maja╠Ę byc╠ü cze╠Ęste i c╠üwiczyc╠ü nalez╠çy je zawsze, kiedy czujesz, z╠çe tw├│j pok├│j jest w jakikolwiek spos├│b zagroz╠çony. Celem tego jest ochronic╠ü siebie przed pokusa╠Ę w cia╠Ęgu ca┼éego dnia. Jez╠çeli jakas╠ü szczeg├│lna forma pokusy pojawia sie╠Ę w twym umys╠üle, c╠üwiczenie powinno przyja╠Ęc╠ü taka╠Ę forme╠Ę:

Zamiast tego, co widze╠Ę teraz w tej sytuacji, m├│g┼ébym widziec╠ü w niej pok├│j.

Jez╠çeli naruszenie pokoju twego umys┼éu przybiera postac╠ü bardziej uog├│lnionych, niekorzystnych emocji, takich jak depresja, niepok├│j lub zmartwienie, uz╠çyj tej idei w swej pierwotnej formie. Jez╠çeli uwaz╠çasz, z╠çe potrzebujesz wie╠Ęcej razy zastosowac╠ü dzisiejsza╠Ę idee╠Ę, by pom├│c sobie zmienic╠ü sw├│j umys┼é w jakiejs╠ü szczeg├│lnej sprawie, pr├│buj pos╠üwie╠Ęcic╠ü kilka minut na powtarzanie tej idei tak d┼éugo, az╠ç odczujesz ulge╠Ę. Be╠Ędzie dla ciebie pomocne, jes╠üli powiesz sobie:

Moge╠Ę zasta╠Ępic╠ü pokojem swoje odczuwanie depresji, niepokoju lub zmartwienia [lub moje mys╠üli o tej sytuacji, osobie lub wydarzeniu].Lekcja 33
Lekcja 35

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>