Lekcja 341

Lekcja 340
Lekcja 342

13. Co to jest cud?

Listen to “LEKCJA 341 – Mog─Ö atakowa─ç jedynie w┼éasn─ů bezgrzeszno┼Ť─ç,ÔÇĘa tylko ona zapewnia mi bezpiecze┼ästwo.” on Spreaker.

Cud jest korekcja╠Ę, naprawa╠Ę. On nie tworzy niczego, ani tez╠ç naprawde╠Ę niczego nie zmienia. Tylko patrzy na spustoszenie i przypomina umys┼éowi, z╠çe to, co on widzi, jest nieprawdziwe. Usuwa b┼éa╠Ęd, ale nie pr├│buje wykraczac╠ü poza postrzeganie, ani nie wykracza tez╠ç poza funkcje╠Ę przebaczenia. W ten spos├│b pozostaje w obre╠Ębie ograniczen╠ü czasowych. Jednak toruje on droge╠Ę powrotu do wiecznos╠üci i przebudzenia mi┼éos╠üci, albowiem strach musi znikna╠Ęc╠ü pod wp┼éywem ┼éagodnego lekarstwa, jakie on przynosi.

Cud mies╠üci w sobie dar ┼éaski, poniewaz╠ç jest on dany i odbierany jako jeden. I w ten spos├│b ilustruje prawo prawdy, kt├│rego ten s╠üwiat nie przestrzega, poniewaz╠ç zupe┼énie nie udaje mu sie╠Ę zrozumiec╠ü, w jaki spos├│b to prawo dzia┼éa. Cud przywraca (prawid┼éowe) postrzeganie, kt├│re poprzednio by┼éo odwr├│cone do g├│ry nogami i w ten spos├│b likwiduje dziwne zniekszta┼écenia, kt├│re poprzednio by┼éy widoczne. Teraz postrzeganie jest juz╠ç otwarte na prawde╠Ę. Teraz przebaczenie jest widziane jako uzasadnione.

Przebaczenie jest domem cud├│w. Oczy Chrystusa dostarczaja╠Ę ich wszystkim, na kt├│rych spogla╠Ędaja╠Ę z mi┼éosierdziem i mi┼éos╠ücia╠Ę. Postrzeganie zostaje poprawione w Jego wzroku i to, co zamierza┼éo przeklinac╠ü, przyby┼éo by b┼éogos┼éawic╠ü. Kaz╠çda lilia przebaczenia oferuje temu s╠üwiatu cichy cud mi┼éos╠üci. I kaz╠çda jest z┼éoz╠çona przed S┼éowem Boz╠çym na uniwersalnym o┼étarzu dla Stw├│rcy i stworzenia, w s╠üwietle doskona┼éej czystos╠üci i mi┼éos╠üci bez kon╠üca.

Cud na pocza╠Ętku jest przyjmowany na wiare╠Ę, poniewaz╠ç pros╠üba o cud zak┼éada pewna╠Ę gotowos╠üc╠ü umys┼éu do wyobraz╠çenia sobie tego, czego nie moz╠çe on zobaczyc╠ü ani zrozumiec╠ü. Jednak wiara przynosi w kon╠ücu s╠üwiadectwa cudu, kt├│re pokazuja╠Ę, z╠çe to, na czym sie╠Ę opiera┼éa, istnieje naprawde╠Ę. I w ten spos├│b cud uzasadni twa╠Ę wiare╠Ę w niego i pokaz╠çe, z╠çe opiera┼éa sie╠Ę ona na s╠üwiecie bardziej prawdziwym niz╠ç ten, kt├│ry widzia┼ées╠ü poprzednio; s╠üwiecie odkupionym od tego, co mys╠üla┼ées╠ü, z╠çe w nim by┼éo.

Cuda spadaja╠Ę jak krople uzdrawiaja╠Ęcego deszczu z Nieba, na suchy i zakurzony s╠üwiat, gdzie wyg┼éodzone i spragnione stworzenia przybywaja╠Ę by umrzec╠ü. Teraz maja╠Ę wode╠Ę. Teraz s╠üwiat staje sie╠Ę pe┼éen zieleni. I wsze╠Ędzie wyrastaja╠Ę przejawy z╠çycia, by pokazac╠ü, z╠çe to, co jest zrodzone, nie moz╠çe umrzec╠ü, poniewaz╠ç to, co ma z╠çycie, jest nies╠ümiertelne.

Lekcja 341.

Nie moge╠Ę atakowac╠ü w┼éasnej bezgrzesznos╠üci┬áona zapewnia mi bezpieczen╠üstwo.

Ojcze, tw├│j Syn jest s╠üwie╠Ęty. Jestem tym, do kt├│rego us╠ümiechasz sie╠Ę z mi┼éos╠ücia╠Ę i czu┼éos╠ücia╠Ę tak wielka╠Ę, z╠çe ca┼éy wszechs╠üwiat odwzajemnia Tw├│j us╠ümiech i wsp├│┼édzieli Twa╠Ę S╠üwie╠Ętos╠üc╠ü. Jak czys╠üci, jak bezpieczni i jak s╠üwie╠Ęci jestes╠ümy my, mieszkaja╠Ęcy w Twym Us╠ümiechu, z ca┼éa╠Ę Twoja╠Ę Mi┼éos╠ücia╠Ę, jaka╠Ę nas obdarzasz, z╠çyja╠Ęc z Toba╠Ę w jednos╠üci, w pe┼énym braterstwie i Ojcostwie; w bezgrzesznos╠üci tak doskona┼éej, z╠çe Pan Bezgrzesznos╠üci wyobraz╠ça sobie nas jako Swojego Syna, jako pewien rodzaj s╠üwiata Mys╠üli, kt├│ry Go dope┼énia.

Nie atakujmy zatem swojej bezgrzeszności, ponieważ ona zawiera Słowo Boże do nas skierowane. I poprzez jego życzliwe przemyślenie zostajemy zbawieni.Lekcja 340
Lekcja 342

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>