Lekcja 361

Lekcja 360
Lekcja 362

Końcowe lekcje.
Listen to “LEKCJE 361- 365: T─Ö ┼Ťwi─Öt─ů chwil─Ö daj─Ö Tobie.Ty przejmij prowadzenie,albowiem chc─Ö i┼Ť─ç za Tob─ů,pewien,┼╝e Twoje przewodnictwo niesie mi pok├│j” on Spreaker.

Wste╠Ęp

Nasze kon╠ücowe lekcje be╠Ęda╠Ę w takim stopniu wolne od s┼é├│w, w jakim stopniu to jest moz╠çliwe. Uz╠çyjemy ich tylko na pocza╠Ętku naszych c╠üwiczen╠ü i tylko po to, by przypomniec╠ü sobie, z╠çe zamierzamy wykroczyc╠ü poza s┼éowa. Zwr├│c╠ümy sie╠Ę do Tego, kt├│ry wskazuje droge╠Ę i sprawia, z╠çe nasze kroki staja╠Ę sie╠Ę pewne. Jemu pozostawiamy te lekcje i odta╠Ęd Jemu powierzamy nasze z╠çycie. Albowiem nie chcielibys╠ümy zn├│w przywracac╠ü w sobie wiary w grzech, kt├│ra sprawi┼éa, z╠çe ten s╠üwiat wydawa┼é sie╠Ę brzydki i zagroz╠çony, atakuja╠Ęcy i niszcza╠Ęcy, niebezpieczny pod kaz╠çdym wzgle╠Ędem i zdradziecki, gdzie nie moz╠çna nikomu ufac╠ü i nie ma nadziei na ucieczke╠Ę od b├│lu.

Jedyna╠Ę droga╠Ę, by odnalez╠üc╠ü pok├│j, kt├│ry B├│g nam da┼é, jest Jego droga. Kaz╠çdy musi w kon╠ücu poda╠Ęz╠çac╠ü Jego droga╠Ę, poniewaz╠ç to ona wiedzie do celu, jaki Sam B├│g wyznaczy┼é. W tym s╠ünie, uczynionym przez czas, ta droga wydaje sie╠Ę byc╠ü gdzies╠ü bardzo daleko. Jednak, w s╠üwietle prawdy, ona juz╠ç tu jest; prawda juz╠ç s┼éuz╠çy nam jako ┼éaskawy przewodnik po tej drodze. Poda╠Ęz╠çajmy razem droga╠Ę, kt├│ra╠Ę prawda nam wskazuje. I poprowadz╠ümy wielu naszych braci, kt├│rzy szukaja╠Ę tej drogi, ale jej nie znajduja╠Ę.

I zaprze╠Ęgnijmy do tego celu nasze umys┼éy, by tak kierowa┼éy wszystkimi naszymi mys╠ülami, az╠çeby s┼éuz╠çy┼éy one funkcji zbawienia. Jest nam bowiem dany cel, aby zbawic╠ü ten s╠üwiat. Ten cel wyznaczy┼é dla nas B├│g. To do Niego nalez╠çy poszukiwane przez nas zakon╠üczenie tego naszego snu, a nie do nas. Albowiem wszystko, co obdarzymy swym przebaczeniem, rozpoznamy niezawodnie jako cze╠Ęs╠üc╠ü Samego Boga. I w ten spos├│b Jego pamie╠Ęc╠ü zostanie przywr├│cona, ca┼ékowicie i w pe┼éni.

Jest nasza╠Ę funkcja╠Ę by przypomniec╠ü sobie i pamie╠Ętac╠ü Go na ziemi, tak jak jest nam dane byc╠ü Jego W┼éasnym dope┼énieniem w prawdziwej rzeczywistos╠üci. Nie zapominajmy, z╠çe nasz cel jest wsp├│┼édzielony, poniewaz╠ç to jest tego rodzaju pamie╠Ętanie, kt├│re zawiera pamie╠Ęc╠ü Boga i pokazuje droge╠Ę do Niego i do Jego Niebian╠üskiego pokoju. I czyz╠ç nie przebaczymy naszemu bratu, kt├│ry moz╠çe nam to zaoferowac╠ü? On jest droga╠Ę, prawda╠Ę i z╠çyciem, kt├│ry pokazuje nam droge╠Ę. W nim mieszka zbawienie, oferowane nam poprzez to, z╠çe┬ámu przebaczymy.

Nie zakon╠üczymy tego roku c╠üwiczen╠ü nie otrzymawszy daru, kt├│ry nasz Ojciec obieca┼é Swojemu s╠üwie╠Ętemu Synowi. Teraz nam przebaczono. I jestes╠ümy zbawieni od wszelkiego gniewu, kt├│ry, jak mys╠ülelis╠ümy, nalez╠ça┼é do Boga, bowiem przekonalis╠ümy sie╠Ę, z╠çe to by┼é tylko z┼éy sen. Jest nam przywr├│cone zdrowie psychiczne i teraz rozumiemy, z╠çe z┼éos╠üc╠ü jest czyms╠ü szalonym, atak jest ob┼éa╠Ękany, a zemsta jest tylko g┼éupim urojeniem. Zostalis╠ümy zbawieni od gniewu, poniewaz╠ç dowiedzielis╠ümy sie╠Ę, z╠çe bylis╠ümy w b┼ée╠Ędzie. Nic ponadto. Czyz╠ç jakis╠ü ojciec jest z┼éy na swego syna tylko dlatego, z╠çe nie zrozumia┼é on prawdy?

Przybywamy do Boga i m├│wimy szczerze, z╠çe niczego nie rozumielis╠ümy i prosimy Go by pom├│g┼é nam nauczyc╠ü sie╠Ę Jego lekcji, poprzez G┼éos Jego W┼éasnego Nauczyciela. Czyz╠ç chcia┼éby On skrzywdzic╠ü Swego Syna? Czy tez╠ç chcia┼éby On pos╠üpieszyc╠ü z odpowiedzia╠Ę, m├│wia╠Ęc, ÔÇ×To jest M├│j Syn i wszystko co mam jest jego? Ba╠Ędz╠ü pewien, z╠çe on odpowie w ten spos├│b, bowiem sa╠Ę to Jego W┼éasne s┼éowa skierowane do ciebie. I niczego wie╠Ęcej nikt juz╠ç nie moz╠çe miec╠ü, poniewaz╠ç w tych s┼éowach jest wszystko co jest i wszystko co be╠Ędzie w kaz╠çdym czasie i w wiecznos╠üci.

Lekcje 361-365.

Ta╠Ę s╠üwie╠Ęta╠Ę chwile╠Ę chcia┼ébym dac╠ü Tobie.

Prowadz╠ü mnie. Albowiem chcia┼ébym za Toba╠Ę poda╠Ęz╠çac╠ü,

pewien, że Twoje kierowanie przyniesie mi pokój.

Gdy potrzebuje╠Ę pomocnego s┼éowa, On mi je da. Jes╠üli potrzebuje╠Ę mys╠üli, On takz╠çe mi ja╠Ę da. I jes╠üli potrzebuje╠Ę tylko ciszy, spokoju i otwartego umys┼éu, sa╠Ę to dary, kt├│re na pewno otrzymam od Niego. On kieruje sie╠Ę moimi pros╠übami. Us┼éyszy mnie i mi odpowie, gdyz╠ç m├│wi w imieniu Boga, mojego Ojca i Jego s╠üwie╠Ętego Syna.Lekcja 360
Lekcja 362

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>