Lekcja 38

Lekcja 37
Lekcja 39

Lekcja 38.

Listen to “LEKCJA 38 ÔÇô Nie ma niczego, czego moja s╠üwie╠Ętos╠üc╠ü nie moz╠çe uczynic╠ü” on Spreaker.

Nie istnieje nic, czego moja s╠üwie╠Ętos╠üc╠ü nie moz╠çe uczynic╠ü.

Twoja s╠üwie╠Ętos╠üc╠ü odwraca wszelkie prawa tego s╠üwiata. Jest ona poza wszelkimi ograniczeniami czasu, przestrzeni, odleg┼éos╠üci i nie jest w z╠çaden spos├│b limitowana. Twoja s╠üwie╠Ętos╠üc╠ü jest ca┼ékowicie nieograniczona w swojej mocy, poniewaz╠ç ustanawia ciebie Synem Boga, w jednos╠üci z Umys┼éem swego Stw├│rcy.

Poprzez twoja╠Ę s╠üwie╠Ętos╠üc╠ü moc Boga sta┼éa sie╠Ę czyms╠ü oczywistym. Poprzez twoja╠Ę s╠üwie╠Ętos╠üc╠ü moc Boga sta┼éa sie╠Ę doste╠Ępna. I nie ma niczego, czego ta moc nie moz╠çe uczynic╠ü. Twoja s╠üwie╠Ętos╠üc╠ü zatem moz╠çe usuna╠Ęc╠ü wszelki b├│l, moz╠çe zakon╠üczyc╠ü wszelki smutek i moz╠çe rozwia╠Ęzac╠ü wszelkie problemy. Ona moz╠çe tak dzia┼éac╠ü zar├│wno w odniesieniu do ciebie, jak i do kogokolwiek innego. Ma jednakowa╠Ę moc pomagania kaz╠çdemu, poniewaz╠ç ma jednakowa╠Ę moc by zbawic╠ü kaz╠çdego.

Tak jak ty jestes╠ü s╠üwie╠Ęty, s╠üwie╠Ęte jest wszystko, co B├│g stworzy┼é. Jestes╠ü s╠üwie╠Ęty, poniewaz╠ç wszystkie rzeczy, kt├│re On stworzy┼é, sa╠Ę s╠üwie╠Ęte. I wszystkie rzeczy, kt├│re On stworzy┼é sa╠Ę s╠üwie╠Ęte, poniewaz╠ç ty jestes╠ü s╠üwie╠Ęty. W dzisiejszych c╠üwiczeniach zastosujemy moc twojej s╠üwie╠Ętos╠üci do wszelkich problem├│w, trudnos╠üci i wszelkiego cierpienia, w kaz╠çdej formie o jakiej zdarzy sie╠Ę tobie pomys╠ülec╠ü, dotycza╠Ęcych ciebie lub kogos╠ü innego. Nie be╠Ędziemy czynic╠ü z╠çadnych rozr├│z╠çnien╠ü, poniewaz╠ç nie ma z╠çadnych rozr├│z╠çnien╠ü.

W czasie czterech d┼éuz╠çszych okres├│w c╠üwiczen╠ü, z kt├│rych kaz╠çdy powinien trwac╠ü pe┼éne pie╠Ęc╠ü minut, powt├│rz dzisiejsza╠Ę mys╠ül przewodnia╠Ę, zamknij oczy i przegla╠Ędaj sw├│j umys┼é w poszukiwaniu wszelkiego rodzaju poczucia straty i nieszcze╠Ęs╠ücia, tak jak ty to widzisz. Staraj sie╠Ę czynic╠ü jak najmniej rozr├│z╠çnien╠ü pomie╠Ędzy sytuacja╠Ę, kt├│ra jest trudna dla ciebie, a taka╠Ę, kt├│ra jest trudna dla kogokolwiek innego. Zidentyfikuj dok┼éadnie te╠Ę sytuacje╠Ę, a takz╠çe imie╠Ę rozwaz╠çanej osoby. Uz╠çyj tej formy zastosowania dzisiejszej idei:

W sytuacji dotycza╠Ęcej _______ , w kt├│rej postrzegam siebie, nie ma nic, czego moja

s╠üwie╠Ętos╠üc╠ü nie moz╠çe uczynic╠ü.

W sytuacji dotycza╠Ęcej________ , w kt├│rej _______ widzi siebie, nie ma nic, czego

moja s╠üwie╠Ętos╠üc╠ü nie moz╠çe uczynic╠ü.

Od czasu do czasu moz╠çesz chciec╠ü urozmaicic╠ü te╠Ę procedure╠Ę i dodac╠ü jakies╠ü swoje istotne mys╠üli. Moz╠çesz, na przyk┼éad, pragna╠Ęc╠ü do┼éa╠Ęczyc╠ü takie mys╠üli jak:

Nie istnieje nic, czego moja s╠üwie╠Ętos╠üc╠ü nie moz╠çe uczynic╠ü, poniewaz╠ç w niej jest zawarta moc Boga.

Wprowadz╠ü wszelkie modyfikacje, jakie do ciebie przemawiaja╠Ę, ale ca┼éy czas trzymaj sie╠Ę tematu, ÔÇ×Nie istnieje nic, czego moja s╠üwie╠Ętos╠üc╠ü nie moz╠çe uczynic╠ü”. Celem dzisiejszego c╠üwiczenia jest wzbudzenie w tobie poczucia tego, z╠çe masz zwierzchnictwo nad wszelkimi rzeczami, z powodu tego, czym jestes╠ü.

W trakcie cze╠Ęsto powtarzanych kr├│tkich c╠üwiczen╠ü, zastosuj idee╠Ę dnia w swej oryginalnej formie, chyba, z╠çe pojawi sie╠Ę, lub przyjdzie ci do g┼éowy jakis╠ü szczeg├│lny problem, dotycza╠Ęcy ciebie lub kogos╠ü innego. W takim przypadku zastosuj te╠Ę idee╠Ę do owego problemu uz╠çywaja╠Ęc bardziej okres╠ülonej formy.Lekcja 37
Lekcja 39

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>