Lekcja 39

Lekcja 38
Lekcja 40

Lekcja 39.

Listen to “LEKCJA 39 – Moja s╠üwie╠Ętos╠üc╠ü jest moim zbawieniem.” on Spreaker.

Moja s╠üwie╠Ętos╠üc╠ü jest moim zbawieniem.

Jes╠üli wina jest piek┼éem, to co jest jej przeciwien╠üstwem? Podobnie jak tekst cze╠Ęs╠üci teoretycznej, dla kt├│rego ten podre╠Ęcznik z c╠üwiczeniami zosta┼é napisany, idee uz╠çyte do tych c╠üwiczen╠ü sa╠Ę bardzo proste, bardzo jasne i w pe┼éni jednoznaczne. Nie interesuja╠Ę nas z╠çadne intelektualne wyczyny ani zabawa w logike╠Ę. Zajmujemy sie╠Ę tylko tym, co jest zupe┼énie oczywiste, a co nie zosta┼éo dostrzez╠çone w chmurach z┼éoz╠çonos╠üci, w kt├│rych mys╠ülisz, z╠çe mys╠ülisz.

Jes╠üli wina jest piek┼éem, to co jest jej przeciwien╠üstwem? To na pewno nie jest trudne. Wahanie, jakie moz╠çesz odczuwac╠ü w odpowiedzi, nie wynika z niejednoznacznos╠üci pytania. Ale czy wierzysz, z╠çe wina jest piek┼éem? Gdyby tak by┼éo, ujrza┼ébys╠ü natychmiast, jak bezpos╠üredni i prosty jest tekst cze╠Ęs╠üci teoretycznej kursu i nie potrzebowa┼ébys╠ü w og├│le tego podre╠Ęcznika do c╠üwiczen╠ü. Nie ma potrzeby c╠üwiczen╠ü praktycznych w tym, co jest juz╠ç twoje.

M├│wilis╠ümy juz╠ç, z╠çe twoja s╠üwie╠Ętos╠üc╠ü jest zbawieniem tego s╠üwiata. A co z twoim w┼éasnym zbawieniem? Nie moz╠çesz dawac╠ü tego, czego sam nie masz. Zbawiciel musi byc╠ü zbawiony. Jak inaczej m├│g┼éby nauczac╠ü zbawienia? Dzisiejsze c╠üwiczenia odnosza╠Ę sie╠Ę do ciebie, uznaja╠Ęc, z╠çe twoje zbawienie jest decyduja╠Ęce dla zbawienia tego s╠üwiata. Gdy stosujesz te c╠üwiczenia do swojego s╠üwiata, to ca┼éy s╠üwiat odnosi dzie╠Ęki temu korzys╠üci.

Twoja s╠üwie╠Ętos╠üc╠ü jest odpowiedzia╠Ę na kaz╠çde pytanie, jakie kiedykolwiek by┼éo zadane, jakie jest zadawane teraz lub jakie be╠Ędzie zadane w przysz┼éos╠üci. Twoja s╠üwie╠Ętos╠üc╠ü oznacza koniec winy, a zatem koniec piek┼éa. Twoja s╠üwie╠Ętos╠üc╠ü jest zbawieniem tego s╠üwiata i twoim w┼éasnym. Jak m├│g┼ébys╠ü ty, do kt├│rego nalez╠çy twoja s╠üwie╠Ętos╠üc╠ü, byc╠ü z niej wy┼éa╠Ęczony? B├│g nie zna tego, co nie jest s╠üwie╠Ęte. Czy moz╠çe tak byc╠ü, z╠çe nie zna On Swego Syna?

Zaleca sie╠Ę c╠üwiczyc╠ü pe┼éne pie╠Ęc╠ü minut cztery razy w cia╠Ęgu dnia i nawet zache╠Ęca sie╠Ę do d┼éuz╠çszych i cze╠Ęstszych sesji c╠üwiczeniowych. Jes╠üli chcesz wykroczyc╠ü poza minimalne wymagania, radzi sie╠Ę tobie raczej cze╠Ęstsze niz╠ç d┼éuz╠çsze sesje, choc╠ü proponuje sie╠Ę oba rodzaje.

Rozpocznij c╠üwiczenie jak zwykle, poprzez powt├│rzenie dzisiejszej idei. Naste╠Ępnie, z zamknie╠Ętymi oczami, poszukuj takich swoich mys╠üli, kt├│rych nie darzysz mi┼éos╠ücia╠Ę, niezalez╠çnie od formy, w jakiej sie╠Ę pojawiaja╠Ę; moga╠Ę one dotyczyc╠ü niepokoju, depresji, z┼éos╠üci, zmartwienia, ataku, niebezpieczen╠üstwa, itd. Oboje╠Ętnie jaka╠Ę forme╠Ę przyjmuja╠Ę, sa╠Ę ci niemi┼ée, zatem wywo┼éuja╠Ę strach. I to w┼éas╠ünie od nich potrzebujesz byc╠ü zbawiony.

Okres╠ülone sytuacje, wydarzenia lub osoby, kt├│re kojarzysz z wszelkiego rodzaju niemi┼éymi mys╠ülami, sa╠Ę odpowiednimi obiektami dla dzisiejszych c╠üwiczen╠ü. Jest nakazem dla twego zbawienia, bys╠ü zobaczy┼é je inaczej. I w┼éas╠ünie twoje b┼éogos┼éawien╠üstwo im udzielone zbawi ci i przyniesie ci widzenie duchowe.

Powoli, bez s╠üwiadomego wybierania i bez zbytniego nacisku na cokolwiek w szczeg├│lnos╠üci poszukuj w swym umys╠üle kaz╠çdej mys╠üli, kt├│ra stoi mie╠Ędzy toba╠Ę i twym zbawieniem. Zastosuj idee╠Ę dnia dzisiejszego do kaz╠çdej z nich w naste╠Ępuja╠Ęcy spos├│b:

Moje niemi┼ée mys╠üli o ______ trzymaja╠Ę mnie w piekle. Moja s╠üwie╠Ętos╠üc╠ü jest moim zbawieniem.

Moz╠çesz te okresy c╠üwiczen╠ü uczynic╠ü ┼éatwiejszymi, jes╠üli urozmaicisz je kilkoma kr├│tkimi okresami, podczas kt├│rych kilka razy powtarzasz sobie powoli dzisiejsza╠Ę idee╠Ę. Pomocne moz╠çe sie╠Ę takz╠çe okazac╠ü do┼éa╠Ęczenie do c╠üwiczen╠ü kilku kr├│tkich przerw, w czasie kt├│rych odpre╠Ęz╠çysz sie╠Ę i nie be╠Ędziesz sie╠Ę wydawa┼é mys╠ülec╠ü o niczym. Na pocza╠Ętku bardzo trudno jest utrzymywac╠ü koncentracje╠Ę. W miare╠Ę, jak tw├│j umys┼é be╠Ędzie stawa┼é sie╠Ę coraz bardzie zdyscyplinowany i be╠Ędzie sie╠Ę coraz mniej rozprasza┼é, be╠Ędzie stawac╠ü sie╠Ę to duz╠ço ┼éatwiejsze.

Tymczasem (dop├│ki sie╠Ę to nie stanie), powinienes╠ü zostawic╠ü sobie swobode╠Ę we wprowadzaniu r├│z╠çnych zmian i urozmaicen╠ü do c╠üwiczen╠ü, w kaz╠çdej formie, jaka do ciebie przemawia. Jakkolwiek, zmieniaja╠Ęc metody zastosowania idei, nie zmieniaj samej idei. Niezalez╠çnie od tego, jaki wybierzesz spos├│b jej uz╠çycia, idea ta powinna byc╠ü tak podana, by jej sens lez╠ça┼é w fakcie, z╠çe twoja s╠üwie╠Ętos╠üc╠ü jest twoim zbawieniem. Zakon╠ücz kaz╠çdy okres c╠üwiczen╠ü powt├│rzeniem tej idei jeszcze raz w swej pierwotnej formie, dodaja╠Ęc:

35 Jeżeli wina jest piekłem, to co jest jej przeciwieństwem?

Niezalez╠çnie od czterech d┼éugich pie╠Ęciominutowych sesji, w kr├│tkich c╠üwiczeniach, trzy lub cztery razy na godzine╠Ę albo nawet wie╠Ęcej, moz╠çesz zadawac╠ü sobie to pytanie, powtarzac╠ü dzisiejsza╠Ę idee╠Ę, a najlepiej c╠üwiczyc╠ü obie te rzeczy. Jes╠üli w czasie c╠üwiczenia pojawiaja╠Ę sie╠Ę jakies╠ü pokusy, szczeg├│lnie pomocna╠Ę forma╠Ę zastosowania idei jest:

Moja ┼Ťwi─Öto┼Ť─ç jest moim zbawieniem od tego.Lekcja 38
Lekcja 40

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>