Lekcja 4

Lekcja 3
Lekcja 5

Te mys╠üli nic nie znacza╠Ę. Sa╠Ę one podobne do rzeczy, kto╠üre widze╠Ę w tym pokoju [na tej ulicy, z tego okna, w tym miejscu].

Inaczej niz╠ç poprzednio, c╠üwiczenia te nie zaczynaja╠Ę sie╠Ę od idei wyznaczonej na dany dzien╠ü. Wykonywanie tych c╠üwiczen╠ü zacznij od przygla╠Ędania sie╠Ę mys╠ülom, kto╠üre pojawiaja╠Ę sie╠Ę w twym umys╠üle, przez oko┼éo jedna╠Ę minute╠Ę. Dopiero wtedy zastosuj do nich przewodnia╠Ę mys╠ül c╠üwiczenia. Jez╠çeli us╠üwiadomi┼ées╠ü sobie jakies╠ü nieszcze╠Ęs╠üliwe mys╠üli, uz╠çyj ich do c╠üwiczen╠ü. Jednakz╠çe nie wybieraj tylko tych mys╠üli, kto╠üre uwaz╠çasz za ÔÇ×z┼ée”. Gdy be╠Ędziesz trenowa┼é przygla╠Ędanie sie╠Ę w┼éasnym mys╠ülom, wo╠üwczas odkryjesz, z╠çe w pewnym sensie tworza╠Ę one taka╠Ę mieszanine╠Ę, iz╠ç w gruncie rzeczy z╠çadna z nich nie moz╠çe byc╠ü nazwana ÔÇ×dobra╠Ę” czy ÔÇ×z┼éa╠Ę”. W┼éas╠ünie dlatego one nic nie znacza╠Ę.
W wyborze obiekto╠üw do zastosowania w idei przewodniej dnia dzisiejszego wymagane sa╠Ę zwyk┼ée regu┼éy. Nie obawiaj sie╠Ę uz╠çywac╠ü ÔÇ×dobrych” mys╠üli tak samo jak ÔÇ×z┼éych”. Dobre mys╠üli sa╠Ę tylko cieniami tego, co lez╠çy poniz╠çej, a cienie utrudniaja╠Ę widzenie. ÔÇ×Z┼ée” blokuja╠Ę widzenie i czynia╠Ęje niemoz╠çliwym. Ty nie chcesz ani jednych ani drugich.
Jest to waz╠çne c╠üwiczenie i be╠Ędzie powtarzane od czasu do czasu w nieco innej formie. Jego zamierzeniem jest wyc╠üwiczyc╠ü ciebie w wykonywaniu pierwszych kroko╠üw w strone╠Ę celu, jakim jest oddzielanie tego, co nie ma znaczenia, od tego co ma znaczenie. To jest pierwsza pro╠üba dalekosie╠Ęz╠çnego celu, by nauczyc╠ü sie╠Ę widziec╠ü┬áto co na zewna╠Ętrz jako bez znaczenia i to co wewna╠Ętrz jako cos╠ü, co ma znaczenie. To jest takz╠çe pocza╠Ętek c╠üwiczenia twego umys┼éu w rozpoznawaniu tego co jest takie samo i co sie╠Ę r├│z╠çni.

Stosuja╠Ęc twe mys╠üli do idei dnia, utoz╠çsamiaj kaz╠çda╠Ę mys╠ül z zawarta╠Ę w niej centralna╠Ę postacia╠Ę lub wydarzeniem, na przyk┼éad:

Ta myśl o________ nic nie znaczy.

Jest ona podobna do rzeczy, kt├│re widze╠Ę w tym pokoju [na tej ulicy, i tak dalej].

Moz╠çesz takz╠çe uz╠çyc╠ü tej idei dla jakiejs╠ü szczeg├│lnej mys╠üli, kt├│ra╠Ę rozpoznajesz jako szkodliwa╠Ę. Taka praktyka jest uz╠çyteczna, ale nie zasta╠Ępi procedury opartej na bardziej przypadkowym wyborze, jaka jest przeznaczona dla tych c╠üwiczen╠ü. Nie badaj swego umys┼éu przez wie╠Ęcej niz╠ç minute╠Ę. Jestes╠ü jeszcze zbyt ma┼éo dos╠üwiadczony by unikna╠Ęc╠ü tendencji bezcelowego zaabsorbowania sie╠Ę w┼éasnymi mys╠ülami.

Ponadto, poniewaz╠ç te c╠üwiczenia sa╠Ę pierwszymi tego rodzaju, zawieszenie osa╠Ędu w odniesieniu do mys╠üli moz╠çe okazac╠ü sie╠Ę dla ciebie szczeg├│lnie trudne. Nie powtarzaj tych c╠üwiczen╠ü cze╠Ęs╠üciej niz╠ç trzy lub cztery razy dziennie. Powr├│cimy do nich p├│z╠üniej.Lekcja 3
Lekcja 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>