Lekcja 41

Lekcja 40
Lekcja 42

Lekcja 41.

Listen to “LEKCJA 41 ÔÇô Bo╠üg idzie ze mna╠Ę, doka╠Ędkolwiek ide╠Ę.” on Spreaker.

Gdziekolwiek ide╠Ę, B├│g idzie ze mna╠Ę.

Dzisiejsza idea ostatecznie przezwycie╠Ęz╠çy poczucie samotnos╠üci i opuszczenia, jakiego dos╠üwiadczaja╠Ę wszyscy oddzieleni. Depresja jest nieunikniona╠Ę konsekwencja╠Ę oddzielenia. Jest nia╠Ę r├│wniez╠ç niepok├│j, zmartwienie, g┼ée╠Ębokie poczucie bezradnos╠üci, nieszcze╠Ęs╠ücie, cierpienie i wielki le╠Ęk przed utrata╠Ę.

Oddzieleni wynalez╠üli wiele ÔÇ×lekarstw” na “choroby tego s╠üwiata”, w kt├│re wierza╠Ę. Ale jedna╠Ę rzecza╠Ę, kt├│rej oni nie czynia╠Ę, jest kwestionowanie realnos╠üci problemu. Jednak jego skutkom nie moz╠çna zaradzic╠ü, poniewaz╠ç ten problem nie jest rzeczywisty. Dzisiejsza idea ma moc zakon╠üczenia wszelkiej takiej g┼éupoty na zawsze. A jest to g┼éupota, mimo z╠çe moz╠çe przybierac╠ü powaz╠çne i tragiczne formy.

G┼ée╠Ęboko w tobie jest to wszystko, co jest doskona┼ée, gotowe do promieniowania poprzez ciebie i na zewna╠Ętrz, na ca┼éy s╠üwiat. To w┼éas╠ünie uleczy wszelki smutek, b├│l, strach i strate╠Ę, poniewaz╠ç to uleczy umys┼é, kt├│ry mys╠üla┼é, z╠çe te rzeczy sa╠Ę prawdziwe i cierpia┼é z powodu tego, z╠çe by┼é im pos┼éuszny.

Nigdy nie moz╠çesz byc╠ü pozbawiony swojej doskona┼éej s╠üwie╠Ętos╠üci, poniewaz╠ç gdziekolwiek idziesz, jej Z╠ür├│d┼éo poda╠Ęz╠ça za toba╠Ę. Nigdy nie moz╠çesz byc╠ü samotny, poniewaz╠ç gdziekolwiek idziesz, Z╠ür├│d┼éo wszelkiego z╠çycia idzie z toba╠Ę. Nic nie moz╠çe zniszczyc╠ü pokoju twego umys┼éu, poniewaz╠ç gdziekolwiek idziesz, B├│g idzie z┬átoba╠Ę.

Rozumiemy, z╠çe w to wszystko nie wierzysz. Jak m├│g┼ébys╠ü wierzyc╠ü, kiedy prawda jest ukryta g┼ée╠Ęboko wewna╠Ętrz, za cie╠Ęz╠çkimi chmurami szalonych mys╠üli, pogmatwanych i niejasnych, a jednak przedstawiaja╠Ęcych wszystko, co widzisz? Dzisiaj podejmiemy pierwsza╠Ę prawdziwa╠Ę pr├│be╠Ę przedostania sie╠Ę przez te╠Ę ciemna╠Ę, cie╠Ęz╠çka╠Ę chmure╠Ę i przejs╠ücia do s╠üwiat┼éa, kt├│re za nia╠Ę sie╠Ę znajduje.

Dzis╠ü be╠Ędzie tylko jedna d┼éuga sesja c╠üwiczeniowa. Rano, skoro tylko sie╠Ę przebudzisz, usia╠Ędz╠ü spokojnie na trzy do czterech minut z zamknie╠Ętymi oczami. Na pocza╠Ętku powt├│rz idee╠Ę dnia dzisiejszego bardzo powoli. Naste╠Ępnie nie zmuszaj sie╠Ę do mys╠ülenia o czymkolwiek. Pr├│buj zamiast tego poczuc╠ü, jak zwracasz sie╠Ę do w┼éasnego wne╠Ętrza, poza wszelkie puste i ja┼éowe mys╠üli tego s╠üwiata. Pr├│buj wejs╠üc╠ü bardzo g┼ée╠Ęboko do swego umys┼éu, nie dopuszczaja╠Ęc do niego mys╠üli, kt├│ry mog┼éyby odwr├│cic╠ü twa╠Ę uwage╠Ę.

Od czasu do czasu moz╠çesz powtarzac╠ü dzisiejsza╠Ę idee╠Ę, jes╠üli uznasz, z╠çe ci to pomaga, ale nade wszystko pr├│buj zag┼ée╠Ębic╠ü sie╠Ę do wewna╠Ętrz, z dala od tego s╠üwiata i jego g┼éupich mys╠üli. Pr├│bujesz sie╠Ęgna╠Ęc╠ü poza te wszystkie mys╠üli. Pr├│bujesz opus╠ücic╠ü pozory i zbliz╠çyc╠ü sie╠Ę do rzeczywistos╠üci.

Jest ca┼ékiem moz╠çliwe, by dotrzec╠ü do Boga. W rzeczywistos╠üci jest to bardzo ┼éatwe, poniewaz╠ç jest to najbardziej naturalna rzecz na tym s╠üwiecie. M├│g┼ébys╠ü nawet powiedziec╠ü, z╠çe jest to jedyna naturalna rzecz na tym s╠üwiecie. Droga zostanie otwarta, jes╠üli uwierzysz, z╠çe jest to moz╠çliwe. To c╠üwiczenie moz╠çe przynies╠üc╠ü bardzo zaskakuja╠Ęce rezultaty, nawet gdy pr├│buje sie╠Ę go pierwszy raz, a zawsze, pre╠Ędzej czy p├│z╠üniej, przyniesie sukces. Bardziej szczeg├│┼éowo om├│wimy ten rodzaj c╠üwiczen╠ü w miare╠Ę jak be╠Ędziemy posuwac╠ü sie╠Ę naprz├│d. To c╠üwiczenie nigdy nie zakon╠üczy sie╠Ę ca┼ékowita╠Ę poraz╠çka╠Ę, a szybki sukces jest moz╠çliwy.

Przez ca┼éy dzien╠ü cze╠Ęsto powtarzaj bardzo wolno dzisiejsza╠Ę idee╠Ę, najlepiej z zamknie╠Ętymi oczami. Mys╠ül o tym co m├│wisz, co te s┼éowa znacza╠Ę. Skup sie╠Ę na s╠üwie╠Ętos╠üci wok├│┼é ciebie, kt├│ra╠Ę one sugeruja╠Ę; na niezawodnym towarzystwie, kt├│re jest twoje; na ca┼ékowitej ochronie, kt├│ra ciebie otacza.

Moz╠çesz naprawde╠Ę pozwolic╠ü sobie s╠ümiac╠ü sie╠Ę ze swoich przeraz╠çaja╠Ęcych mys╠üli, pamie╠Ętaja╠Ęc, z╠çe B├│g idzie z toba╠Ę, gdziekolwiek idziesz.Lekcja 40
Lekcja 42

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>