Lekcja 42

Lekcja 41
Lekcja 43

Lekcja 42.

Listen to “LEKCJA 42 – Bo╠üg jest moja╠Ę si┼éa╠Ę. Widzenie jest Jego darem.” on Spreaker.

B├│g jest moja╠Ę si┼éa╠Ę. Widzenie duchowe jest Jego darem.

Dzisiejsza mys╠ül przewodnia ┼éa╠Ęczy w sobie dwie pe┼éne mocy mys╠üli, z kt├│rych obie maja╠Ę wielkie znaczenie. Przedstawia takz╠çe zwia╠Ęzek przyczynowo-skutkowy, kt├│ry wyjas╠ünia, dlaczego nie moz╠çesz doznac╠ü poraz╠çki w swoich wysi┼ékach by osia╠Ęgna╠Ęc╠ü cel tego kursu. Be╠Ędziesz widzia┼é, poniewaz╠ç taka jest Wola Boga. To jego si┼éa, a nie twoja w┼éasna, daje ci moc. I to w┼éas╠ünie Jego darem, a nie twoim, jest propozycja widzenia duchowego.

B├│g jest istotnie twoja╠Ę si┼éa╠Ę, a to co On daje, jest dawane naprawde╠Ę. To oznacza, z╠çe moz╠çesz ten dar odebrac╠ü w kaz╠çdym czasie i wsze╠Ędzie, gdziekolwiek jestes╠ü i w jakiejkolwiek sytuacji sie╠Ę znajdujesz. Twoje przejs╠ücie przez czas i przestrzen╠ü nie jest przypadkowe. Nie moz╠çesz byc╠ü gdzie indziej, jak tylko we w┼éas╠üciwym miejscu i we w┼éas╠üciwym czasie. Taka jest si┼éa Boga. Takie sa╠Ęjego dary.

Dzisiaj be╠Ędziemy mieli dwie sesje c╠üwiczeniowe, trwaja╠Ęce od trzech do pie╠Ęciu minut, jedna moz╠çliwie jak najwczes╠üniej po przebudzeniu, a druga najp├│z╠üniej jak to moz╠çliwe przed p├│js╠üciem spac╠ü. Jednak lepiej jest niekiedy troche╠Ę poczekac╠ü, az╠ç przyjdzie moment gdy moz╠çesz spokojnie usia╠Ęs╠üc╠ü, czuja╠Ęc sie╠Ę gotowym do rozpocze╠Ęcia c╠üwiczenia, aniz╠çeli przejmowac╠ü sie╠Ę czasem jako takim.

Rozpocznij te sesje c╠üwiczeniowe powtarzaja╠Ęc powoli dzisiejsza╠Ę idee╠Ę z otwartymi oczami i rozgla╠Ędaja╠Ęc sie╠Ę wok├│┼é siebie. Naste╠Ępnie zamknij oczy i powt├│rz znowu te╠Ę idee╠Ę nawet wolniej niz╠ç poprzednio. Potem staraj sie╠Ę nie mys╠ülec╠ü o niczym, z wyja╠Ętkiem mys╠üli, kt├│re przychodza╠Ę do ciebie w zwia╠Ęzku z idea╠Ę dnia dzisiejszego. Moz╠çesz mys╠ülec╠ü na przyk┼éad:

Widzenie duchowe musi byc╠ü moz╠çliwe. B├│g daje naprawde╠Ę.

albo

37 Boz╠çe dary dla mnie przeznaczone musza╠Ę byc╠ü moje, poniewaz╠ç On mi je da┼é.

Kaz╠çda mys╠ül, kt├│ra jest jasno powia╠Ęzana z idea╠Ę dzisiejszego dnia, jest odpowiednia. Moz╠çesz byc╠ü nawet zdumiony ilos╠ücia╠Ę powia╠Ęzanego z kursem rozumienia, jakie jest zawarte w niekt├│rych twoich mys╠ülach. Pozw├│l zaistniec╠ü tym mys╠ülom bez ich cenzurowania, chyba z╠çe tw├│j umys┼é we╠Ędruje bez kontroli, a ty pozwoli┼ées╠ü by pojawi┼éy sie╠Ę tam mys╠üli w spos├│b oczywisty nieistotne. Moz╠çesz r├│wniez╠ç osia╠Ęgna╠Ęc╠ü taki stan, z╠çe w og├│le z╠çadne mys╠üli nie wydaja╠Ę sie╠Ę przybywac╠ü do twego umys┼éu. Jes╠üli pojawi sie╠Ę taka nieistotna mys╠ül, otw├│rz oczy i powt├│rz te╠Ę mys╠ül jeszcze raz, zamknij oczy, powt├│rz idee╠Ę dnia jeszcze raz, a naste╠Ępnie kontynuuj poszukiwanie w swym umys╠üle mys╠üli powia╠Ęzanych z idea╠Ę dnia.

Jednak pamie╠Ętaj, z╠çe aktywne poszukiwanie tych powia╠Ęzanych mys╠üli nie jest w dzisiejszym c╠üwiczeniu odpowiednie. Staraj sie╠Ę jedynie wyciszyc╠ü i pozw├│l by te mys╠üli przysz┼éy same. Jez╠çeli uznasz, z╠çe jest to dla ciebie trudne, be╠Ędzie lepiej gdy wype┼énisz czas przeznaczony na c╠üwiczenie powtarzaja╠Ęc na zmiane╠Ę idee╠Ę dnia z otwartymi i z zamknie╠Ętymi oczami, niz╠ç gdy be╠Ędziesz sie╠Ę wyte╠Ęz╠ça┼é w poszukiwaniu odpowiednich mys╠üli.

Nie nak┼éada sie╠Ę z╠çadnych ograniczen╠ü na liczbe╠Ę kr├│tkich c╠üwiczen╠ü, kt├│re by┼éby dzis╠ü korzystne. Idea dnia dzisiejszego jest krokiem w w kierunku zgromadzenia wszystkich mys╠üli razem i nauczenia ciebie, z╠çe poznajesz zjednoczony system mys╠ülowy, w kt├│rym niczego nie brak z tego, co jest potrzebne i niczego tam nie ma, co by┼éoby sprzeczne ba╠Ędz╠ü nieistotne.

Im cze╠Ęs╠üciej be╠Ędziesz powtarza┼é idee╠Ę przewodnia╠Ę w cia╠Ęgu dnia, tym cze╠Ęs╠üciej be╠Ędziesz sobie przypomina┼é, z╠çe cel tego kursu jest dla ciebie waz╠çny i z╠çe go nie zapomnia┼ées╠ü.Lekcja 41
Lekcja 43

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>