Lekcja 44

Lekcja 43
Lekcja 45

Lekcja 44.

Listen to “LEKCJA 44 – Bo╠üg jest s╠üwiat┼éem, w kto╠ürym widze╠Ę.” on Spreaker.

B├│g jest s╠üwiat┼éem w kt├│rym widze╠Ę.

Dzis╠ü kontynuujemy wczorajsza╠Ę idee╠Ę, dodaja╠Ęc jej inny wymiar. Nie moz╠çesz widziec╠ü w ciemnos╠üci, ale tez╠ç nie moz╠çesz wytworzyc╠ü s╠üwiat┼éa. Moz╠çesz wytworzyc╠ü ciemnos╠üc╠ü, a naste╠Ępnie mys╠ülec╠ü, z╠çe w niej widzisz, jednak s╠üwiat┼éo odzwierciedla z╠çycie, a zatem jest aspektem stwarzania. Stwarzanie i ciemnos╠üc╠ü nie moga╠Ę wsp├│┼éistniec╠ü, ale s╠üwiat┼éo i z╠çycie musza╠Ę zawsze przebywac╠ü razem, gdyz╠ç sa╠Ę tylko r├│z╠çnymi aspektami stwarzania.

Aby naprawde╠Ę widziec╠ü, musisz rozpoznac╠ü, z╠çe s╠üwiat┼éo jest w tobie, a nie poza toba╠Ę. Ty w rzeczywistos╠üci nie widzisz na zewna╠Ętrz siebie, ani tez╠ç nie jestes╠ü wyposaz╠çony w nic, co by s┼éuz╠çy┼éo do widzenia na zewna╠Ętrz siebie. Zasadnicza╠Ę cze╠Ęs╠ücia╠Ę tego wyposaz╠çenia jest s╠üwiat┼éo, kt├│re czyni widzenie moz╠çliwym. Ono jest zawsze w tobie, czynia╠Ęc widzenie duchowe moz╠çliwym w kaz╠çdych okolicznos╠üciach.

Dzisiaj zamierzamy osia╠Ęgna╠Ęc╠ü to s╠üwiat┼éo. By osia╠Ęgna╠Ęc╠ü ten cel, uz╠çyjemy formy c╠üwiczenia, kt├│ra by┼éa juz╠ç proponowana poprzednio i kt├│ra╠Ę be╠Ędziemy wykorzystywac╠ü coraz cze╠Ęs╠üciej. Jest to szczeg├│lnie trudna forma dla niezdyscyplinowanego umys┼éu, ale stanowi ona g┼é├│wny cel c╠üwiczenia umys┼éu. Wymaga ona dok┼éadnie tego, czego niewytrenowanemu umys┼éowi brakuje. Jednak, jes╠üli masz widziec╠ü, to c╠üwiczenie musi byc╠ü przeprowadzone.

Dzis╠ü g┼é├│wne sesje c╠üwiczeniowe powinny odbywac╠ü sie╠Ę co najmniej trzy razy i trwac╠ü od trzech do pie╠Ęciu minut. Zaleca sie╠Ę nawet d┼éuz╠çszy czas c╠üwiczenia, ale tylko wtedy, gdy odbywa sie╠Ę to z odczuciem niewielkiego wysi┼éku, lub w og├│le bez wysi┼éku. Forma c╠üwiczenia, kt├│rej dzis╠ü uz╠çyjemy, jest najbardziej naturalna i naj┼éatwiejsza w s╠üwiecie dla wytrenowanego umys┼éu, chociaz╠ç wydaje sie╠Ę ona byc╠ü najbardziej nienaturalna i najtrudniejsza dal ni ewy trenowanego umys┼éu.

Ale tw├│j umys┼é nie jest juz╠ç ca┼ékowicie ni ewy trenowany. Jestes╠ü zupe┼énie got├│w do nauczenia sie╠Ę formy c╠üwiczenia, kt├│rej dzis╠ü uz╠çyjemy, ale moz╠çesz napotkac╠ü w sobie silny op├│r. Pow├│d jest bardzo prosty. Gdy wykonujesz to c╠üwiczenie, pozostawiasz za soba╠Ę wszystko w co teraz wierzysz i wszystkie mys╠üli, kt├│re powo┼éa┼ées╠ü do istnienia. S╠ücis╠üle m├│wia╠Ęc, jest to wyzwolenie od piek┼éa. Jednak gdy jest to postrzegane oczami ego, stanowi to w├│wczas utrate╠Ę toz╠çsamos╠üci i jest wste╠Ępowaniem do piek┼éa.

Jes╠üli jednak choc╠ü troche╠Ę wykroczysz poza ego, nie be╠Ędziesz mia┼é z╠çadnych trudnos╠üci w rozpoznaniu, z╠çe to jego sprzeciwianie sie╠Ę i jego le╠Ęki sa╠Ę bez znaczenia. Moz╠çe okazac╠ü sie╠Ę dla ciebie pomocne przypominanie sobie od czasu do czasu, z╠çe osia╠Ęgnie╠Ęcie s╠üwiat┼éa oznacza ucieczke╠Ę od ciemnos╠üci, niezalez╠çnie od tego, w co moz╠çesz wierzyc╠ü. B├│g jest s╠üwiat┼éem w kt├│rym widzisz. Pr├│bujesz Go osia╠Ęgna╠Ęc╠ü.

Rozpocznij sesje╠Ę c╠üwiczeniowa╠Ę od powt├│rzenia dzisiejszej idei z otwartymi oczami i zamknij je powoli, powtarzaja╠Ęc te╠Ę idee╠Ę jeszcze kilka razy. Naste╠Ępnie pr├│buj zanurzyc╠ü sie╠Ę w swoim umys╠üle, pozwalaja╠Ęc odejs╠üc╠ü wszystkiemu co go zak┼é├│ca, co usi┼éuje do niego wtargna╠Ęc╠ü i na niego wp┼éywac╠ü, poprzez spokojne odp┼éynie╠Ęcie od tego. Tego, co dzieje sie╠Ę w twym umys╠üle, nie da sie╠Ę zatrzymac╠ü, chyba z╠çe wybierzesz, aby to zatrzymac╠ü. On tylko utrzymuje sw├│j naturalny bieg. Pr├│buj obserwowac╠ü swoje przelotne mys╠üli bez z╠çadnego zaangaz╠çowania i spokojnie przemknij obok nich.

Chociaz╠ç nie jest zalecane z╠çadne szczeg├│lne podejs╠ücie do tej formy c╠üwiczenia, potrzebny jest pewien rodzaj poczucia waz╠çnos╠üci tego co robisz, poczucia, z╠çe stanowi ono dla ciebie nieoceniona╠Ę wartos╠üc╠ü, us╠üwiadomienia sobie, z╠çe pr├│bujesz czegos╠ü bardzo s╠üwie╠Ętego. Zbawienie jest twoim najszcze╠Ęs╠üliwszym osia╠Ęgnie╠Ęciem. Ono jest takz╠çe jedyna╠Ę rzecza╠Ę, kt├│ra ma jakies╠ü znaczenie, poniewaz╠ç jest jedyna╠Ę rzecza╠Ę, kt├│ra moz╠çe byc╠ü dla ciebie prawdziwie uz╠çyteczna.

Jes╠üli pojawia sie╠Ę op├│r w jakiejkolwiek postaci, przerwij c╠üwiczenie na tak d┼éugo bys╠ü zdo┼éa┼é powt├│rzyc╠ü dzisiejsza╠Ę idee╠Ę trzymaja╠Ęc oczy zamknie╠Ęte, chyba, z╠çe odczuwasz le╠Ęk. W takim przypadku, prawdopodobnie doda ci otuchy otwarcie oczu na kr├│tko. Jednak pr├│buj powr├│cic╠ü do c╠üwiczenia z zamknie╠Ętymi oczami tak szybko, j ak to tylko jest moz╠çliwe.

Jes╠üli wykonujesz to c╠üwiczenie prawid┼éowo, powinienes╠ü dos╠üwiadczyc╠ü poczucia odpre╠Ęz╠çenia, a nawet odczucia, z╠çe zbliz╠çasz sie╠Ę do s╠üwiat┼éa, lub naprawde╠Ę wchodzisz do s╠üwiat┼éa. Pr├│buj mys╠ülec╠ü o s╠üwietle, bez z╠çadnej formy i bez ograniczen╠ü, gdy przechodzisz obok mys╠üli tego s╠üwiata. I nie zapomnij, z╠çe one nie moga╠Ę zatrzymac╠ü cie╠Ę na tym s╠üwiecie, chyba z╠çe dasz im moc uczynienia tego.

W cia╠Ęgu ca┼éego dnia powtarzaj cze╠Ęsto te╠Ę idee╠Ę z oczami otwartymi i zamknie╠Ętymi, w zalez╠çnos╠üci od tego, co w danym momencie uznasz za lepsze dla ciebie. Ale nie zapominaj o niej. Nade wszystko ba╠Ędz╠ü zdecydowany, by dzis╠ü nie zapominac╠ü.Lekcja 43
Lekcja 45

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>