Lekcja 5

Lekcja 4
Lekcja 6

Nigdy nie jestem poruszony z powodu, o kto╠ürym mys╠üle╠Ę.

Ta idea, podobnie jak poprzednia, moz╠çe byc╠ü uz╠çyta w odniesieniu do oso╠üb, sytuacji czy wydarzen╠ü, kto╠üre, jak mys╠ülisz, cie╠Ę trapia╠Ę lub wywo┼éuja╠Ę bo╠ül. Zastosuj ja╠Ę szczego╠ülnie do tego, co w mys╠ül twego przekonania jest przyczyna╠Ę twego poruszenia, rozstroju, poirytowania, czy nawet wytra╠Ęcenia z ro╠üwnowagi, opisuja╠Ęc to uczucie za pomoca╠Ę okres╠ülenia, kto╠üre uwaz╠çasz za najbardziej odpowiednie. To poruszenie moz╠çe jawic╠ü sie╠Ę jako strach, zmartwienie, depresja, niepoko╠üj, z┼éos╠üc╠ü, nienawis╠üc╠ü, zazdros╠üc╠ü, lub w wielu innych postaciach, z kto╠ürych kaz╠çda jest postrzegana jako ro╠üz╠çna. To nie jest prawda, z╠çe one sie╠Ę ro╠üz╠çnia╠Ę. Jednakz╠çe, dopo╠üki nie nauczysz sie╠Ę, z╠çe forma nie ma znaczenia, kaz╠çda forma stanowi w┼éas╠üciwy przedmiot c╠üwiczen╠ü przeznaczonych na dany dzien╠ü. Stosowanie tej samej idei do kaz╠çdej z nich jest pierwszym krokiem prowadza╠Ęcym do ostatecznego rozpoznania, z╠çe one sa╠Ę tym samym.

Gdy uz╠çywasz tej idei dnia w odniesieniu do okres╠ülonego powodu twego poruszenia, wyste╠Ępuja╠Ęcego w jakiejs╠ü konkretnej formie, uz╠çyj zaro╠üwno nazwy formy tego poruszenia, jak i podaj powo╠üd, jaki mu przypisujesz. Na przyk┼éad:

Nie gniewam sie╠Ę na_______z powodu, o kt├│rym mys╠üle╠Ę. Nie obawiam sie╠Ę ______ z powodu,┬áo kt├│rym mys╠üle╠Ę.

Ale tez╠ç nie powinienes╠ü tego zaste╠Ępowac╠ü okresami c╠üwiczen╠ü, w kto╠ürych najpierw poszukujesz w swym umys╠üle ÔÇ×z╠üro╠üde┼é” swego poruszenia, w kto╠üre wierzysz, a naste╠Ępnie jego form, kto╠üre uwaz╠çasz za ich rezultat.
W tych c╠üwiczeniach, bardziej niz╠ç w poprzednich, moz╠çe byc╠ü ci cie╠Ęz╠çko byc╠ü bezstronnym, by unikna╠Ęc╠ü nadawania pewnym sprawom wie╠Ększej wagi niz╠ç innym. Byc╠ü moz╠çe pomocne by tu by┼éo poprzedzenie c╠üwiczen╠ü takim stwierdzeniem:

Nie ma ma┼éych poruszen╠ü, irytacji, niepokoj├│w. Wszystkie one jednakowo zak┼é├│caja╠Ę spok├│j mego umys┼éu.

Naste╠Ępnie przebadaj sw├│j umys┼é pod ka╠Ętem tego, co ci sprawia przykros╠üc╠ü, bez wzgle╠Ędu na to jak ma┼éa czy jak wielka jest ta przykros╠üc╠ü.

Moz╠çe sie╠Ę r├│wniez╠ç okazac╠ü, z╠çe jestes╠ü mniej che╠Ętny by zastosowac╠ü dzisiejsza╠Ę idee╠Ę c╠üwiczenia do niekt├│rych z╠ür├│de┼é twego poruszenia niz╠ç do innych. Jes╠üli tak sie╠Ę dzieje, pomys╠ül najpierw o tym:

Nie moge╠Ę zatrzymywac╠ü sie╠Ę tylko na tej formie mego poruszenia a pomijac╠ü inne. Zatem dla cel├│w tych c╠üwiczen╠ü be╠Ęde╠Ę uwaz╠ça┼é je za takie same.

Wtedy przeszukuj sw├│j umys┼é przez nie wie╠Ęcej niz╠ç jedna╠Ę minute╠Ę i spr├│buj rozpoznac╠ü kilka r├│z╠çnych form poruszenia, kt├│re cie╠Ę niepokoja╠Ę, niezalez╠çnie od tego, jak waz╠çne sa╠Ę dla ciebie. Zastosuj idee╠Ę dnia dzisiejszego do kaz╠çdej z nich, uz╠çywaja╠Ęc zar├│wno nazwy z╠ür├│d┼éa twego poruszenia tak jak je postrzegasz, jak i nazwy uczucia, jakiego dos╠üwiadczasz. A oto dalsze przyk┼éady:

Nie martwi─Ö si─Ö______ z powodu, o kt├│rym my┼Ťl─Ö. Nie jestem przygn─Öbiony _____ z powodu, o kt├│rym my┼Ťl─Ö.

Trzykrotne lub czterokrotne powt├│rzenie ─çwiczenia w ci─ůgu dnia jest wystarczaj─ůce.Lekcja 4
Lekcja 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>