Lekcja 59

Lekcja 58
Lekcja 60

Lekcja 59.

Listen to “LEKCJA 59 – powt├│rzenia lekcji 41-45” on Spreaker.

Naste╠Ępuja╠Ęce idee sa╠Ę dzis╠ü do powt├│rzenia:

41. Gdziekolwiek ide╠Ę, B├│g idzie ze mna╠Ę.

Jak moge╠Ę byc╠ü samotny, kiedy B├│g idzie ze mna╠Ę? Jak moge╠Ę wa╠Ętpic╠ü i byc╠ü siebie niepewnym, kiedy w Nim mieszka doskona┼éa pewnos╠üc╠ü? Jak moge╠Ę byc╠ü czymkolwiek zaniepokojony, kiedy On spoczywa we mnie w absolutnym pokoju? Jak moge╠Ę cierpiec╠ü, kiedy dzie╠Ęki Niemu otacza mnie mi┼éos╠üc╠ü i rados╠üc╠ü? Nie powinienem wie╠Ęc utrzymywac╠ü iluzji o sobie. Jestem doskona┼éy, poniewaz╠ç B├│g idzie ze mna╠Ę, gdziekolwiek ide╠Ę.

42. B├│g jest moja╠Ę si┼éa╠Ę. Widzenie duchowe jest jego darem.

Niechaj nie uz╠çywam dzis╠ü moich w┼éasnych oczu do patrzenia. Obym zechcia┼é zamienic╠ü ma╠Ę z╠ça┼éosna╠Ę iluzje╠Ę widzenia na widzenie duchowe, kt├│re jest mi dane przez Boga. Widzenie Chrystusowe jest Jego darem i On mi je da┼é. Obym przywo┼éa┼é dzis╠ü do siebie ten dar, aby m├│g┼é mi on dzis╠ü pom├│c zrozumiec╠ü wiecznos╠üc╠ü.

r

43. B├│g jest moim Z╠ür├│d┼éem. Nie moge╠Ę widziec╠ü poza Nim.

Moge╠Ę widziec╠ü jedynie to, co B├│g chce, bym widzia┼é. Nie moge╠Ę widziec╠ü niczego innego. Poza Jego Wola╠Ę znajduja╠Ę sie╠Ę tylko iluzje. To w┼éas╠ünie je wybieram, kiedy mys╠üle╠Ę, z╠çe moge╠Ę widziec╠ü poza Nim. To w┼éas╠ünie je wybieram, kiedy pr├│buje╠Ę patrzec╠ü poprzez oczy cia┼éa. Jednak zosta┼éo mi dane widzenie Chrystusowe, by je zasta╠Ępic╠ü. To w┼éas╠ünie poprzez to duchowe widzenie postanawiam widziec╠ü.

44. B├│g jest s╠üwiat┼éem w kt├│rym widze╠Ę.

Nie moge╠Ę widziec╠ü w ciemnos╠üci. B├│g jest jedynym s╠üwiat┼éem. Zatem, jes╠üli mam widziec╠ü, to tylko poprzez Niego. Pr├│bowa┼éem okres╠ülic╠ü, czym jest widzenie, ale pomyli┼éem sie╠Ę. Teraz jest mi dane zrozumiec╠ü, z╠çe B├│g jest s╠üwiat┼éem, w kt├│rym widze╠Ę. Niechaj wie╠Ęc powitam widzenie duchowe i szcze╠Ęs╠üliwy s╠üwiat, kt├│ry ono mi ukaz╠çe.

45. B├│g jest Umys┼éem, kt├│rym mys╠üle╠Ę.

Nie mam mys╠üli, kt├│rych nie wsp├│┼édziele╠Ę z Bogiem. Nie mam mys╠üli poza Bogiem, gdyz╠ç nie mam umys┼éu poza Nim. Be╠Ęda╠Ęc cze╠Ęs╠ücia╠Ę Jego Umys┼éu, moje mys╠üli sa╠Ę Jego i Jego Mys╠üli sa╠Ę moje.

Lekcja 60.

Oto idee do powtórzenia na dziś:

46. B├│g jest Mi┼éos╠ücia╠Ę, w kt├│rej przebaczam.

B├│g nie przebacza, poniewaz╠ç nigdy nie pote╠Ępi┼é. Niewinni nie moga╠Ę obwiniac╠ü i ci, kt├│rzy zaakceptowali ich niewinnos╠üc╠ü, nie maja╠Ę nic do przebaczania. Jednak przebaczenie jest s╠ürodkiem, poprzez kt├│ry rozpoznam moja╠Ę niewinnos╠üc╠ü. Jest ono odzwierciedleniem Boz╠çej Mi┼éos╠üci na ziemi. Ono przeniesie mnie tak blisko Nieba, z╠çe Mi┼éos╠üc╠ü Boga moz╠çe tam mnie dosie╠Ęgna╠Ęc╠ü i przenies╠üc╠ü do Niego.

47. B├│g jest si┼éa╠Ę, kt├│rej ufam.

Nie przebaczam dzie╠Ęki mojej w┼éasnej sile. Przebaczam dzie╠Ęki sile Boga we mnie, kt├│ra╠Ę sobie przypominam w┼éas╠ünie wtedy, gdy przebaczam. Kiedy zaczynam widziec╠ü, rozpoznaje╠Ę Jego odbicie na ziemi. Przebaczam wszystkim, poniewaz╠ç czuje╠Ę w sobie poruszenie Jego si┼éy. I zaczynam przypominac╠ü sobie Mi┼éos╠üc╠ü, o kt├│rej niegdys╠ü postanowi┼éem zapomniec╠ü, ale kt├│ra nie zapomnia┼éa o mnie.

Jak bezpiecznie be╠Ędzie s╠üwiat wygla╠Ędac╠ü, gdy be╠Ęde╠Ę m├│g┼é go zobaczyc╠ü! Nie be╠Ędzie podobny do niczego, co teraz zdaje mi sie╠Ę, z╠çe widze╠Ę. Wszyscy i wszystko be╠Ędzie sk┼éaniac╠ü sie╠Ę ku mnie by mnie b┼éogos┼éawic╠ü. A ja uznam kaz╠çdego za swego najdroz╠çszego Przyjaciela. Co mog┼éoby byc╠ü przeraz╠çaja╠Ęce w s╠üwiecie, kt├│remu przebaczy┼éem i kt├│ry mi przebaczy┼é?

48. Nie ma si─Ö czego ba─ç.

49. Głos Boży przemawia do mnie przez cały dzień.

Nie ma takiej chwili, w kt├│rej G┼éos Boga przestaje wzywac╠ü mnie do przebaczenia, aby mnie zbawic╠ü. Nie ma takiej chwili, w kt├│rej Jego G┼éos zawodzi w kierowaniu moimi mys╠ülami, przewodza╠Ęc mym dzia┼éaniom i prowadza╠Ęc moje stopy. Zbliz╠çam sie╠Ę pewnym krokiem do prawdy. Nie moge╠Ę is╠üc╠ü nigdzie indziej, poniewaz╠ç G┼éos Boga jest jedynym G┼éosem i jedynym Przewodnikiem, kt├│ry zosta┼é dany Jego Synowi.

50. Jestem utrzymywany przez Miłość Boga.

Gdy s┼éucham G┼éosu Boga, jestem utrzymywany Jego Mi┼éos╠ücia╠Ę. Gdy otwieram swoje oczy, Jego Mi┼éos╠üc╠ü os╠üwietla ten s╠üwiat, bym go m├│g┼é zobaczyc╠ü. Gdy przebaczam, Jego Mi┼éos╠üc╠ü przypomina mi, z╠çe Jego Syn jest bezgrzeszny. I gdy spogla╠Ędam na ten s╠üwiat poprzez widzenie duchowe, kt├│re On mi da┼é, przypominam sobie, z╠çe jestem Jego Synem.Lekcja 58
Lekcja 60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>