Lekcja 6

Lekcja 5
Lekcja 7

Jestem poruszony, poniewaz╠ç widze╠Ę cos╠ü, czego nie ma.

C╠üwiczenia z ta╠Ę idea╠Ę sa╠Ę bardzo podobne do poprzednich. Ponownie, jest konieczne by nazwac╠ü zaro╠üwno forme╠Ę poruszenia (z┼éos╠üc╠ü, strach, zmartwienie, depresja, i tak dalej) jak i postrzegane z╠üro╠üd┼éo tego poruszenia, bardzo szczego╠ülne dla kaz╠çdego zastosowania tej idei. Na przyk┼éad:

Jestem z┼éy na______, poniewa┼╝ widz─Ö co┼Ť, czego nie ma. Jestem zmartwiony z powodu ______, poniewa┼╝ widz─Ö co┼Ť, czego nie ma.

Dzisiejsza idea jest uz╠çyteczna w zastosowaniu do wszystkiego, co wydaje sie╠Ę ciebie poruszac╠ü i moz╠çe z poz╠çytkiem byc╠ü uz╠çyta w cia╠Ęgu dnia. Jednakz╠çe trzy lub cztery powto╠ürzenia tego c╠üwiczenia, kto╠üre sa╠Ę wymagane, powinny byc╠ü, tak jak poprzednio, poprzedzone trwaja╠Ęcym oko┼éo minuty poszukiwaniem w umys╠üle poruszaja╠Ęcych mys╠üli, do kto╠ürych nalez╠çy zastosowac╠ü te╠Ę idee╠Ę.
Znowu, jes╠üli opierasz sie╠Ę przed zastosowaniem tej idei do jakichs╠ü poruszaja╠Ęcych mys╠üli bardziej niz╠ç do innych, przypomnij sobie dwie przestrogi podane w poprzedniej lekcji:

Nie ma ma┼éych poruszen╠ü, irytacji, niepokoj├│w. Wszystkie one jednakowo zak┼é├│caja╠Ę spok├│j mego umys┼éu.

Oraz:

Nie mog─Ö zatrzymywa─ç tej formy mego poruszenia a pozwoli─ç odej┼Ť─ç innym. Zatem dla cel├│w tych ─çwicze┼ä b─Öd─Ö uwa┼╝a┼é je za takie same.Lekcja 5
Lekcja 7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>