Lekcja 61

Lekcja 60
Lekcja 62

Lekcja 61.

Listen to “LEKCJA 61 – Jestem s╠üwiat┼éos╠ücia╠Ę s╠üwiata.” on Spreaker.

Jestem s╠üwiat┼éos╠ücia╠Ę s╠üwiata.

Dla ego, dzisiejsza idea jest typowym przyk┼éadem samochwalstwa. Ale ego nie rozumie pokory, myla╠Ęc ja╠Ę z poniz╠çaniem czy deprecjacja╠Ę samego siebie. Pokora polega na akceptacji twojej roli w zbawieniu i na niepodejmowaniu niczego innego. Nie jest pokora╠Ę upieranie sie╠Ę, z╠çe nie moz╠çesz byc╠ü s╠üwiat┼éos╠ücia╠Ę s╠üwiata, jes╠üli jest to funkcja nadana tobie przez Boga. Tylko arogancja mog┼éaby zapewniac╠ü, z╠çe ta funkcja nie moz╠çe byc╠ü twoja, a arogancja zawsze pochodzi od ego.

Prawdziwa pokora wymaga bys╠ü zaakceptowa┼é dzisiejsza╠Ę idee╠Ę, albowiem to G┼éos Boga m├│wi ci, z╠çe to jest prawda. Jest to pocza╠Ętkowy krok w akceptacji twej prawdziwej funkcji na ziemi. Jest to olbrzymi krok w kierunku zaje╠Ęcia nalez╠çnego ci miejsca w zbawieniu. To jest stanowcze stwierdzenie twego prawa do zbawienia i uznanie w tobie mocy, kt├│ra jest ci dana by zbawic╠ü innych.

Mys╠ül dzis╠ü o tej idei tak cze╠Ęsto, jak to tylko jest moz╠çliwe. Jest ona doskona┼éa╠Ę odpowiedzia╠Ę na wszelkie iluzje i dlatego tez╠ç jest doskona┼éa╠Ę odpowiedzia╠Ę na wszelka╠Ę pokuse╠Ę. Ona sprowadza do prawdy wszelkie wyobraz╠çenia, jakie o sobie mia┼ées╠ü i pomaga tobie odejs╠üc╠ü w pokoju, gdy nie niesiesz juz╠ç z soba╠Ę z╠çadnych cie╠Ęz╠çar├│w i jestes╠ü pewny swojego celu.

Liczba dzisiejszych sesji c╠üwiczeniowych powinna byc╠ü tak duz╠ça, jak to tylko jest moz╠çliwe, chociaz╠ç z╠çadna z nich nie musi trwac╠ü d┼éuz╠çej niz╠ç jedna lub dwie minuty. Powinny sie╠Ę one rozpoczynac╠ü powiedzeniem sobie:

Naste╠Ępnie pomys╠ül o tych stwierdzeniach przez kr├│tka╠Ę chwile╠Ę, najlepiej z zamknie╠Ętymi oczami, jes╠üli okolicznos╠üci na to pozwalaja╠Ę. Pozw├│l, by w twym umys╠üle pojawi┼éo sie╠Ę kilka powia╠Ęzanych z dzisiejsza╠Ę idea╠Ę mys╠üli, ale jes╠üli te mys╠üli zaczna╠Ę odbiegac╠ü od g┼é├│wnej idei dnia dzisiejszego, powt├│rz jeszcze raz dzisiejsza╠Ę idee╠Ę.

Rozpocznij na pewno dzisiejszy dzien╠ü sesja╠Ę c╠üwiczeniowa╠Ę i zakon╠ücz go sesja╠Ę c╠üwiczeniowa╠Ę. W ten spos├│b be╠Ędziesz s╠üwiadomy uznania prawdy o sobie samym, wzmacniaja╠Ęc ja╠Ę w cia╠Ęgu dnia i ida╠Ęc spac╠ü wraz z kolejnym potwierdzeniem swej funkcji i swego celu. Te dwie sesje c╠üwiczeniowe moga╠Ę byc╠ü d┼éuz╠çsze niz╠ç pozosta┼ée, j es╠üli uwaz╠çasz, z╠çe be╠Ędzie to dla ciebie przydatne i jes╠üli rzeczywis╠ücie chcesz je przed┼éuz╠çyc╠ü.

Dzisiejsza idea wykracza daleko poza ma┼éostkowe pogla╠Ędy ego w kwestii tego, czym jestes╠ü i jaki jest tw├│j cel. Poniewaz╠ç przynosi ona zbawienie, jest to oczywis╠ücie konieczne. Idea ta stanowi pierwszy z kilku wielkich krok├│w, jakie podejmiemy w cia╠Ęgu naste╠Ępnych kilku tygodni. Postaraj sie╠Ę dzis╠ü rozpocza╠Ęc╠ü budowe╠Ę solidnych podstaw dla tych zmian. Jestes╠ü s╠üwiat┼éem s╠üwiata. B├│g opar┼é Sw├│j plan zbawienia Swojego Syna na tobie.Lekcja 60
Lekcja 62

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>