Lekcja 63

Lekcja 62
Lekcja 64

Lekcja 63.

Listen to “LEKCJA 63 – Dzie╠Ęki mojemu wybaczeniu s╠üwiat┼éo s╠üwiata przynosi poko╠üj kaz╠çdemu umys┼éowi.” on Spreaker.

S╠üwiat┼éos╠üc╠ü s╠üwiata dzie╠Ęki mojemu przebaczeniu przynosi pok├│j do kaz╠çdego umys┼éu.

Jak s╠üwie╠Ęty jestes╠ü ty, kt├│ry masz moc przynoszenia pokoju do kaz╠çdego umys┼éu! Jak b┼éogos┼éawiony jestes╠ü ty, kt├│ry moz╠çesz nauczyc╠ü sie╠Ę rozpoznawac╠ü s╠ürodki pozwalaja╠Ęce sprawic╠ü to poprzez ciebie! Jaki cel m├│g┼éby ci przynies╠üc╠ü wie╠Ększe szcze╠Ęs╠ücie?

Z taka╠Ę funkcja╠Ę jestes╠ü rzeczywis╠ücie s╠üwiat┼éem s╠üwiata. Syn Boga oczekuje od ciebie swego odkupienia. To do ciebie nalez╠çy dac╠ü mu je, poniewaz╠ç ono nalez╠çy do ciebie. Nie akceptuj zamiast tego b┼éahych cel├│w czy bezsensownych pragnien╠ü, bo w├│wczas zapomnisz o swojej funkcji i pozostawisz Syna Boga w piekle. To, o co jestes╠ü proszony, nie jest pr├│z╠çnym z╠çyczeniem. Jestes╠ü proszony o akceptacje╠Ę zbawienia, kt├│re moz╠çe byc╠ü tobie dane.

Uznaja╠Ęc waz╠çnos╠üc╠ü tej funkcji, be╠Ędziemy szcze╠Ęs╠üliwi przypominaja╠Ęc ja╠Ę sobie dzis╠ü bardzo cze╠Ęsto. Rozpoczniemy dzisiejszy dzien╠ü jej potwierdzeniem i zakon╠üczymy ten dzien╠ü mys╠üla╠Ęc o niej. A w cia╠Ęgu dnia, tak cze╠Ęsto jak to jest moz╠çliwe, be╠Ędziemy powtarzac╠ü naste╠Ępuja╠Ęce s┼éowa:

Światłość świata przynosi pokój każdemu umysłowi poprzez moje przebaczenie. Jestem środkiem, jaki Bóg ustanowił dla zbawienia tego świata.

Jes╠üli zamkniesz swoje oczy, w├│wczas stanie sie╠Ę prawdopodobnie ┼éatwiejsze, by powia╠Ęzane z ta╠Ę idea╠Ę mys╠üli pojawi┼éy sie╠Ę w cia╠Ęgu minuty lub dw├│ch, kt├│re powinienes╠ü pos╠üwie╠Ęcic╠ü na jej rozwaz╠çanie. Jakkolwiek nie czekaj specjalnie na pojawienie sie╠Ę takich okolicznos╠üci. Z╠çadna okazja do wzmocnienia dzisiejszej idei nie powinna byc╠ü zmarnowana. Pamie╠Ętaj, z╠çe Syn Boga oczekuje od ciebie swego zbawienia. A kto, jak nie twoja Jaz╠ün╠ü, musi byc╠ü Jego Synem?Lekcja 62
Lekcja 64

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>