Lekcja 64

Lekcja 63
Lekcja 65

Lekcja 64.

Listen to “LEKCJA 64 – Niechaj nie zapominam o swojej funkcji.” on Spreaker.

Obym nie zapomniał (o) swojej funkcji.

Dzisiejsza idea jest tylko innym sposobem wyraz╠çenia mys╠üli ÔÇ×Obym nie uleg┼é pokusie”. Celem tego s╠üwiata, kt├│ry widzisz, jest zas┼éonie╠Ęcie przed toba╠Ę twej funkcji przebaczenia i dostarczenie tobie usprawiedliwienia, kt├│re pozwala ci o niej zapomniec╠ü. W┼éas╠ünie to stanowi pokuse╠Ę opuszczenia Boga i Jego Syna poprzez przyje╠Ęcie postaci fizycznej. W┼éas╠ünie na to spogla╠Ędaja╠Ę oczy cia┼éa.

Wszystko, na co spogla╠Ędaja╠Ę oczy cia┼éa, stanowi forme╠Ę pokusy, poniewaz╠ç by┼éo to celem samego cia┼éa. Jednak uczylis╠ümy sie╠Ę, z╠çe Duch S╠üwie╠Ęty ma inne zastosowanie dla wszystkich wytworzonych przez ciebie iluzji i dlatego postrzega w nich inny cel. Dla Ducha S╠üwie╠Ętego ten s╠üwiat jest miejscem, gdzie uczysz sie╠Ę przebaczac╠ü samemu sobie to, co uwaz╠çasz za swoje grzechy. W jego postrzeganiu fizyczne przejawianie sie╠Ę pokusy staje sie╠Ę duchowym rozpoznaniem zbawienia.

Na podstawie przegla╠Ędu kilku ostatnich lekcji moz╠çna stwierdzic╠ü, z╠çe twoja╠Ę funkcja╠Ę tu, na tym s╠üwiecie, jest byc╠ü s╠üwiat┼éem s╠üwiata, a ta funkcja zosta┼éa ci dana przez Boga. Tylko arogancja ego prowadzi do kwestionowania tego i tylko strach ego sprawia, z╠çe uwaz╠çasz siebie za niegodnego wype┼énienia zadania powierzonego tobie przez Boga. Zbawienie tego s╠üwiata czeka na twoje przebaczenie, poniewaz╠ç dzie╠Ęki niemu Syn Boga niewa╠Ętpliwie uwalnia sie╠Ę od wszelkich iluzji, a zatem od wszelkich pokus. Tym Synem Boga jestes╠ü

ty-

Be╠Ędziesz szcze╠Ęs╠üliwy tylko poprzez wype┼énienie tej funkcji, danej ci przez Boga. Dzieje sie╠Ę tak dlatego, z╠çe twoja╠Ę funkcja╠Ę jest byc╠ü szcze╠Ęs╠üliwym poprzez uz╠çycie s╠ürodk├│w, dzie╠Ęki kt├│rym szcze╠Ęs╠ücie staje sie╠Ę nieuniknione. Nie ma innej drogi. Zatem za kaz╠çdym razem, gdy wybierasz, czy masz wype┼éniac╠ü swoja╠Ę funkcje╠Ę, czy tez╠ç nie, w rzeczywistos╠üci wybierasz, czy byc╠ü, czy tez╠ç nie byc╠ü szcze╠Ęs╠üliwym.

Przypominajmy sobie to dzisiaj. Przypomnijmy to sobie rankiem i ponownie wieczorem i przypominajmy to sobie ca┼éy dzien╠ü. Przygotujmy sie╠Ę z g├│ry na wszystkie decyzje, kt├│re dzis╠ü podejmiemy, pamie╠Ętaja╠Ęc, z╠çe sa╠Ę one naprawde╠Ę bardzo proste. Kaz╠çda z nich prowadzi do szcze╠Ęs╠ücia, ba╠Ędz╠ü do nieszcze╠Ęs╠ücia. Czy taka prosta decyzja moz╠çe byc╠ü trudna do podje╠Ęcia? Niech forma tej decyzji nie wprowadzi cie╠Ę w b┼éa╠Ęd. Z┼éoz╠çonos╠üc╠ü formy nie okres╠üla z┼éoz╠çonos╠üci tres╠üci. Jest niemoz╠çliwe, by jakakolwiek decyzja podje╠Ęta na ziemi mog┼éa miec╠ü tres╠üc╠ü r├│z╠çnia╠Ęca╠Ę sie╠Ę od tego prostego wyboru. To jest jedyny wyb├│r, kt├│ry dostrzega Duch S╠üwie╠Ęty. Zatem jest to jedyny wyb├│r, jaki istnieje.

Zatem dzisiaj ćwiczmy te myśli:

Obym nie zapomniał (o) swojej funkcji.

Obym nie pr├│bowa┼é zasta╠Ępic╠ü swojej funkcji ta╠Ę, kt├│ra nalez╠çy do Boga. Obym przebaczy┼é i by┼é szcze╠Ęs╠üliwy.

Co najmniej raz pos╠üwie╠Ęc╠ü dzis╠ü dziesie╠Ęc╠ü do pie╠Ętnastu minut na przemys╠ülenie tego z zamknie╠Ętymi oczami. Gdy be╠Ędziesz pamie╠Ęta┼é o donios┼éej waz╠çnos╠üci twej funkcji dla ciebie i ca┼éego s╠üwiata, pojawia╠Ę sie╠Ę powia╠Ęzane z tym mys╠üli, by ci pom├│c.

W cia╠Ęgu ca┼éego dnia cze╠Ęsto uz╠çywaj dzisiejszej idei, pos╠üwie╠Ęcaja╠Ęc kilka minut najpierw na przegla╠Ęd tych mys╠üli, a naste╠Ępnie na mys╠ülenie o tym i o niczym innym. To be╠Ędzie trudne, szczeg├│lnie na pocza╠Ętku, poniewaz╠ç nie masz wprawy w zdyscyplinowaniu swego umys┼éu, kt├│re jest w tym c╠üwiczeniu wymagane. Byc╠ü moz╠çe be╠Ędziesz potrzebowa┼é cze╠Ęsto powtarzac╠ü ÔÇ×Niechaj nie zapomne╠Ę swojej funkcji”, co pomoz╠çe ci sie╠Ę skoncentrowac╠ü.

Wymaga sie╠Ę dw├│ch postaci kr├│tkich c╠üwiczen╠ü. Czasami wykonuj c╠üwiczenie z zamknie╠Ętymi oczami, pr├│buja╠Ęc sie╠Ę koncentrowac╠ü na mys╠ülach, kt├│rych uz╠çywasz. Innym razem, po przegla╠Ędzie tych mys╠üli, otw├│rz oczy i wtedy rozgla╠Ędaj sie╠Ę powoli wok├│┼é siebie, jednak nie wybieraja╠Ęc niczego szczeg├│lnego do ogla╠Ędania i powiedz sobie:

Moj─ů funkcj─ů jest zbawi─ç ten ┼Ťwiat.Lekcja 63
Lekcja 65

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>