Lekcja 65

Lekcja 64
Lekcja 66

Lekcja 65.

Listen to “LEKCJA 65 – Moja╠Ę jedyna╠Ę funkcja╠Ę jest ta, kto╠üra╠Ę da┼é mi Bo╠üg.” on Spreaker.

Moja╠Ę jedyna╠Ę funkcja╠Ę jest ta, kt├│ra╠Ę powierzy┼é mi B├│g.

Dzisiejsza idea potwierdza twoje oddanie dla zbawienia. Przypomina ci takz╠çe, z╠çe nie masz innej funkcji opr├│cz tej. Oczywis╠ücie obie te mys╠üli sa╠Ę konieczne dla twego ca┼ékowitego oddania. Zbawienie nie moz╠çe byc╠ü twym jedynym celem, jes╠üli wcia╠Ęz╠ç przywia╠Ęzujesz duz╠ça╠Ę wage╠Ę do innych cel├│w. Pe┼éna akceptacja zbawienia jako twojej jedynej funkcji wymaga koniecznie dw├│ch faz: rozpoznania zbawienia jako twojej funkcji i rezygnacji ze wszystkich innych cel├│w jakie sobie postawi┼ées╠ü.

Jest to jedyny spos├│b zaje╠Ęcia nalez╠çnego ci miejsca pos╠ür├│d zbawicieli tego s╠üwiata. To jest jedyny spos├│b, dzie╠Ęki kt├│remu moz╠çesz powiedziec╠ü, ÔÇ×Moja╠Ę jedyna╠Ę funkcja╠Ę jest ta, kt├│ra╠Ę da┼é mi B├│g.” To jest jedyny spos├│b, poprzez kt├│ry moz╠çesz odnalez╠üc╠ü pok├│j twego umys┼éu.

Dzisiaj i przez kilka naste╠Ępnych dni zarezerwuj sobie dziesie╠Ęc╠ü do pie╠Ętnastu minut na d┼éuz╠çszy okres c╠üwiczen╠ü, w kt├│rym pr├│bujesz zrozumiec╠ü i zaakceptowac╠ü to, co ta dzisiejsza idea naprawde╠Ę znaczy. Dzisiejsza idea oferuje tobie uwolnienie od wszelkich postrzeganych przez ciebie trudnos╠üci. Wprowadza ona klucz do drzwi prowadza╠Ęcych do pokoju, kt├│re zamkna╠Ę┼ées╠ü przed soba╠Ę swymi w┼éasnymi re╠Ękami. Daje tez╠ç tobie odpowiedz╠ü na wszystkie twe poszukiwania, kt├│re czyni┼ées╠ü od pocza╠Ętku czasu.

Pr├│buj, jes╠üli to moz╠çliwe, podejmowac╠ü ta╠Ę d┼éuz╠çsza╠Ę sesje╠Ę kaz╠çdego dnia mniej wie╠Ęcej w tym samym czasie. Spr├│buj tez╠ç ustalic╠ü ten czas z g├│ry, a naste╠Ępnie przestrzegaj tego ustalenia tak dok┼éadnie, jak to moz╠çliwe. Celem tego jest taka organizacja dnia, bys╠ü ustanowi┼é oddzielnie czas dla Boga i oddzielnie czas dla realizacji wszystkich zwyk┼éych cel├│w, kt├│re be╠Ędziesz podejmowac╠ü. Jest to cze╠Ęs╠üc╠ü dalekosie╠Ęz╠çnego treningu w twym zdyscyplinowaniu, kt├│rego tw├│j umys┼é potrzebuje, aby Duch S╠üwie╠Ęty m├│g┼é go uz╠çyc╠ü konsekwentnie dla celu, kt├│ry z toba╠Ę wsp├│┼édzieli.

Rozpocznij d┼éuz╠çsza╠Ę sesje╠Ę c╠üwiczeniowa╠Ę poprzez powt├│rzenie dzisiejszej idei. Naste╠Ępnie zamknij oczy, powt├│rz te╠Ę idee╠Ę jeszcze raz i obserwuj sw├│j umys┼é dok┼éadnie, aby wy┼éapac╠ü mys╠üli, kt├│re w nim sie╠Ę pojawiaja╠Ę. Na pocza╠Ętku nie pr├│buj koncentrowac╠ü sie╠Ę tylko na mys╠ülach powia╠Ęzanych z dzisiejsza╠Ę idea╠Ę. Staraj sie╠Ę raczej odkryc╠ü kaz╠çda╠Ę mys╠ül, kt├│ra sie╠Ę pojawia by przeszkadzac╠ü tej idei. Zwr├│c╠ü uwage╠Ę na kaz╠çda╠Ę taka╠Ę mys╠ül, jaka ci przyjdzie do g┼éowy, ale staraj sie╠Ę w maksymalnym stopniu nie angaz╠çowac╠ü ani nie przejmowac╠ü nia╠Ę, odsuwaja╠Ęc ja╠Ę od siebie s┼éowami:

Ta myśl odzwierciedla cel, który uniemożliwia mi zaakceptowanie mej jedynej funkcji.

Po chwili, przeszkadzaja╠Ęce mys╠üli stana╠Ę sie╠Ę trudniejsze do odnalezienia. Jednakz╠çe pr├│buj jeszcze kontynuowac╠ü c╠üwiczenie przez oko┼éo jedna╠Ę minute╠Ę d┼éuz╠çej, staraja╠Ęc sie╠Ę wy┼éapac╠ü jeszcze kilka b┼éahych mys╠üli, kt├│re poprzednio umkne╠Ę┼éy twej uwadze, ale bez z╠çadnego nate╠Ęz╠çania sie╠Ę i bez nadmiernego wysi┼éku. Naste╠Ępnie powiedz sobie:

Niechaj na tej czystej tabliczce zostanie zapisana mi moja prawdziwa funkcja.

Nie musisz uz╠çywac╠ü dok┼éadnie tych s┼é├│w, ale pr├│buj wydobyc╠ü ich sens, kt├│ry polega na tym, z╠çe chcesz, aby iluzje na temat twego celu zosta┼éy zasta╠Ępione przez prawde╠Ę.

Na koniec, powt├│rz idee╠Ę dzisiejszego dnia jeszcze raz i pos╠üwie╠Ęc╠ü reszte╠Ę sesji c╠üwiczeniowej staraniom by skupic╠ü na waz╠çnos╠üci tej idei dla ciebie, bowiem jej akceptacja przyniesie tobie pomoc w rozwia╠Ęzaniu twych konflikt├│w raz na zawsze i w takim stopniu, z╠çe rzeczywis╠ücie zapragniesz zbawienia, pomimo twych w┼éasnych g┼éupich idei.

Opr├│cz jednej d┼éuz╠çszej sesji c╠üwiczeniowej, stosuj kr├│tkie okresy c╠üwiczeniowe przynajmniej co godzine╠Ę, uz╠çywaja╠Ęc tej postaci zastosowania dzisiejszej idei:

Moja╠Ę jedyna╠Ę funkcja╠Ę jest ta, kt├│ra╠Ę powierzy┼é mi B├│g. Nie chce╠Ę z╠çadnej innej i nie mam z╠çadnej innej funkcji.

Od czasu do czasu zamknij swe oczy podczas wykonywania c╠üwiczenia, ale niekiedy trzymaj je otwarte i rozgla╠Ędaj sie╠Ę wok├│┼é siebie. To, co widzisz teraz, be╠Ędzie ca┼ékowicie zmienione, gdy tylko ca┼ékowicie zaakceptujesz dzisiejsza╠Ę idee╠Ę.Lekcja 64
Lekcja 66

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>