Lekcja 67

Lekcja 66
Lekcja 68

Lekcja 67.

Listen to “LEKCJA 67 – Mi┼éos╠üc╠ü stworzy┼éa mnie na Swoje podobien╠üstwo.” on Spreaker.

Miłość stworzyła mnie na swoje podobieństwo.

Dzisiejsza idea jest ca┼ékowitym i dok┼éadnym stwierdzeniem tego, czym jestes╠ü. Oto dlaczego jestes╠ü s╠üwiat┼éos╠ücia╠Ę s╠üwiata. Oto dlaczego B├│g wyznaczy┼é cie╠Ę zbawicielem s╠üwiata. Oto dlaczego Syn Boga oczekuje od ciebie swego zbawienia. Jest on zbawiony przez to czym jestes╠ü. Podejmiemy dzis╠ü wszelkie wysi┼éki by sie╠Ęgna╠Ęc╠ü po te╠Ę prawde╠Ę o tobie i us╠üwiadomic╠ü sobie w pe┼éni, nawet jes╠üli tylko przez chwile╠Ę, z╠çe to jest prawda.

W d┼éuz╠çszym c╠üwiczeniu be╠Ędziemy mys╠ülec╠ü o twej rzeczywistos╠üci i jej ca┼ékowicie niezmienionej i niezmiennej natury. Rozpoczniemy od powt├│rzenia tej prawdy o tobie, a naste╠Ępnie przez kilka minut be╠Ędziemy dodawac╠ü powia╠Ęzane z nia╠Ę mys╠üli, takie jak:

S╠üwie╠Ętos╠üc╠ü stworzy┼éa mnie s╠üwie╠Ętym. Z╠çyczliwos╠üc╠ü stworzy┼éa mnie z╠çyczliwym. Przydatnos╠üc╠ü stworzy┼éa mnie przydatnym. Doskona┼éos╠üc╠ü stworzy┼éa mnie doskona┼éym.

Kaz╠çdy atrybut, kt├│ry jest w zgodzie z Bogiem, tak jak On definiuje Siebie, nadaje sie╠Ę do uz╠çycia. Staramy sie╠Ę dzisiaj uniewaz╠çnic╠ü twoja╠Ę definicje╠Ę Boga i zasta╠Ępic╠ü ja╠Ę Jego W┼éasna╠Ę definicja╠Ę. Pr├│bujemy takz╠çe zaakcentowac╠ü, z╠çe jestes╠ü cze╠Ęs╠ücia╠Ę Jego definicji Samego Siebie.

Kiedy juz╠ç kilka takich powia╠Ęzanych z dzisiejsza╠Ę idea╠Ę mys╠üli przejdzie przez tw├│j umys┼é, pr├│buj porzucic╠ü wszelkie mys╠üli po kr├│tkiej przerwie przygotowawczej i staraj sie╠Ę wykroczyc╠ü poza twoje wyobraz╠çenia i uprzedzenia na sw├│j temat i sie╠Ęgna╠Ęc╠ü do prawdy w tobie. Jes╠üli mi┼éos╠üc╠ü stworzy┼éa ciebie na swoje podobien╠üstwo, ta Jaz╠ün╠ü musi byc╠ü w tobie. I gdzies╠ü w twym umys╠üle Ona jest i czeka bys╠ü Ja╠Ę odnalaz┼é.

Moz╠çesz uznac╠ü za niezbe╠Ędne powtarzanie dzisiejszej idei od czasu do czasu by zasta╠Ępic╠ü nia╠Ę inne, zak┼é├│caja╠Ęce mys╠üli. Moz╠çesz uznac╠ü tez╠ç, z╠çe to nie wystarczy i z╠çe musisz kontynuowac╠ü dodawanie innych mys╠üli┬ápowia╠Ęzanych z prawda╠Ę o tobie. Jednak moz╠çe odniesiesz sukces wykraczaja╠Ęc poza to i przerwiesz mys╠ülenie, a poprzez to wyciszenie umys┼éu na chwile╠Ę osia╠Ęgniesz s╠üwiadomos╠üc╠ü p┼éomiennego s╠üwiat┼éa, w kt├│rym rozpoznasz siebie takim, jakim stworzy┼éa cie╠Ę mi┼éos╠üc╠ü. Ba╠Ędz╠ü pewien, z╠çe uczynisz dzis╠ü wiele w przybliz╠çeniu swej s╠üwiadomos╠üci do prawdy, niezalez╠çnie od tego, czy be╠Ędziesz mia┼é poczucie odniesionego sukcesu, czy tez╠ç nie.

Be╠Ędzie szczeg├│lnie uz╠çyteczne, jes╠üli c╠üwiczenie dzisiejszej idei be╠Ędzie sie╠Ę odbywac╠ü tak cze╠Ęsto, jak to jest moz╠çliwe. Potrzebujesz s┼éuchac╠ü prawdy o sobie tak cze╠Ęsto jak to jest moz╠çliwe, poniewaz╠ç tw├│j umys┼é jest mocno zaabsorbowany fa┼észywymi wyobraz╠çeniami na temat samego siebie. Zatem s┼éuchaj prawdy o sobie.

W kr├│tkich okresach c╠üwiczen╠ü staraj sie╠Ę us╠üwiadomic╠ü sobie, z╠çe o tej prawdzie nie m├│wi ci tw├│j s┼éaby, samotny g┼éos. To G┼éos przemawiaja╠Ęcy w imieniu Boga przypomina ci o twoim Ojcu i twojej Jaz╠üni. To jest G┼éos prawdy, zaste╠Ępuja╠Ęcy wszystko co ego m├│wi ci o sobie, prosta╠Ę prawda╠Ę o Synu Boga. Jestes╠ü stworzony przez mi┼éos╠üc╠ü na jej podobien╠üstwo.Lekcja 66
Lekcja 68

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>