Lekcja 7

Lekcja 6
Lekcja 8

WidzeŐ® ¬†tylko ¬†przeszŇāosŐĀcŐĀ.

W ¬† taŐ® ¬† mysŐĀl ¬† trudno ¬† uwierzycŐĀ, ¬† szczegoŐĀlnie ¬† na ¬† poczaŐ®tku. ¬† Jednak ¬† stanowi ¬† ona ¬† racjonalnaŐ® ¬† podstaweŐ® ¬† dla ¬† wszystkich ¬†poprzednich.

– Jest ona powodem, dla kt√≥rego wszystko, co widzisz, nic nie znaczy (samo przez sińô).

– Jest ona powodem, dla kt√≥rego wszystkiemu, co ma dla ciebie znaczenie, sam to znaczenie nadaŇāeŇõ.

РJest ona powodem, dla którego nie rozumiesz niczego, co widzisz.

– Jest ona powodem, dla kt√≥rego twoje myŇõli nie majńÖ Ňľadnego znaczenia i dla kt√≥rego sńÖ one podobne do rzeczy, kt√≥re widzisz.

– Jest ona powodem, dla kt√≥rego nigdy nie jesteŇõ poruszony z powodu, o kt√≥rym myŇõlisz.

– Jest ona powodem, dla kt√≥rego jesteŇõ poruszony, bo widzisz coŇõ, czego nie ma.

Jest ¬†niezwykle ¬†trudno ¬†zmienicŐĀ ¬†twe ¬†stare ¬†poglaŐ®dy ¬†na ¬†temat ¬†czasu, ¬†poniewazŐá ¬†wszystko, ¬†w ¬†co ¬†wierzysz, ¬†jest ¬† zakorzenione ¬†w ¬†czasie ¬†i ¬†jest ¬†utrzymywane ¬†przez ¬†to, ¬†zŐáe ¬†nie ¬†uczysz ¬†sieŐ® ¬†tych ¬†nowych ¬†idei ¬†na ¬†temat ¬†czasu. ¬† Jednak ¬†dokŇāadnie ¬†dlatego ¬†potrzebujesz ¬†nowych ¬†sposoboŐĀw ¬†pojmowania ¬†czasu. ¬†Ta ¬†pierwsza ¬†nowa ¬†mysŐĀl ¬†na ¬† temat ¬†czasu ¬†nie ¬†jest ¬†naprawdeŐ® ¬†tak ¬†dziwna, ¬†jak ¬†by ¬†sieŐ® ¬†to ¬†mogŇāo ¬†na ¬†poczaŐ®tku ¬†wydawacŐĀ.

SpoŐĀjrz ¬† na ¬† przykŇāad ¬† na ¬† filizŐáankeŐ®. ¬† Czy ¬† widzisz ¬† naprawdeŐ® ¬† filizŐáankeŐ®, ¬† czy ¬† tylko ¬† przeglaŐ®dasz ¬† swoje ¬† przeszŇāe ¬† dosŐĀwiadczenia, ¬† kiedy ¬† to ¬† podnosiŇāesŐĀ ¬† filizŐáankeŐ® ¬† do ¬† ust, ¬† chciaŇāo ¬† ci ¬† sieŐ® ¬† picŐĀ, ¬† piŇāesŐĀ ¬† z ¬† niej, ¬† odczuwaŇāesŐĀ ¬† kraweŐ®dzŐĀ ¬† filizŐáanki ¬†na ¬†swoich ¬†wargach, ¬†jadŇāesŐĀ ¬†sŐĀniadanie, ¬†i ¬†tak ¬†dalej? ¬†Czy ¬†twe ¬†doznania ¬†estetyczne ¬†i ¬†reakcje ¬†wzgleŐ®dem ¬† tej ¬†filizŐáanki ¬†nie ¬†saŐ® ¬†takzŐáe ¬†oparte ¬†na ¬†przeszŇāych ¬†dosŐĀwiadczeniach? ¬†Jak ¬†inaczej ¬†moŐĀgŇābysŐĀ ¬†wiedziecŐĀ, ¬†czy ¬†ten ¬†rodzaj ¬† filizŐáanki ¬† stŇāucze ¬† sieŐ®, ¬† jesŐĀli ¬† jaŐ® ¬† upusŐĀcisz? ¬† Co ¬† wiesz ¬† o ¬† tej ¬† filizŐáance ¬† oproŐĀcz ¬† tego, ¬† czego ¬† sieŐ® ¬† nauczyŇāesŐĀ ¬† w ¬† przeszŇāosŐĀci? ¬† Nie ¬† miaŇābysŐĀ ¬† zŐáadnego ¬† pojeŐ®cia ¬† o ¬† tym, ¬† czym ¬† jest ¬† ta ¬† filizŐáanka, ¬† jesŐĀli ¬† bysŐĀ ¬† nie ¬† miaŇā ¬† o ¬† niej ¬† wiedzy ¬† pochodzaŐ®cej ¬†z ¬†przeszŇāosŐĀci. ¬†Czy ¬†wieŐ®c ¬†naprawdeŐ® ¬†jaŐ® ¬†widzisz?

SpoŐĀjrz ¬† wokoŐĀŇā ¬† siebie. ¬† Dzisiejsza ¬† idea ¬† jest ¬† jednakowo ¬† prawdziwa ¬† w ¬† odniesieniu ¬† do ¬† wszystkiego, ¬† na ¬† co ¬† spoglaŐ®dasz. ¬†Uznaj ¬†to ¬†i ¬†zastosuj ¬†teŐ® ¬†ideeŐ® ¬†do ¬†wszystkiego, ¬†na ¬†czym ¬†spocznaŐ® ¬†twoje ¬†oczy, ¬†dziaŇāajaŐ®c ¬†odruchowo, ¬† bez ¬†wybierania ¬†tego ¬†i ¬†bez ¬†czynienia ¬†zŐáadnych ¬†rozroŐĀzŐánienŐĀ. ¬†Na ¬†przykŇāad:

W ¬†tym ¬†oŇāoŐĀwku ¬†widzeŐ® ¬†tylko ¬†przeszŇāosŐĀcŐĀ. ¬†
W ¬†tym ¬†bucie ¬†widzeŐ® ¬†tylko ¬†przeszŇāosŐĀcŐĀ. ¬†
W ¬† tej ¬†dŇāoni ¬†widzeŐ® ¬†tylko ¬†przeszŇāosŐĀcŐĀ. ¬†
W ¬†tym ¬† ciele ¬†widzeŐ® ¬†tylko ¬†przeszŇāosŐĀcŐĀ. ¬†
W ¬†tej ¬† twarzy ¬†widzeŐ® ¬†tylko ¬†przeszŇāosŐĀcŐĀ.

Nie ¬†zatrzymuj ¬†sieŐ® ¬†nad ¬†jakaŐ®sŐĀ ¬†okresŐĀlonaŐ® ¬†rzeczaŐ® ¬†w ¬†szczegoŐĀlnosŐĀci, ¬†ale ¬†tezŐá ¬†pamieŐ®taj, ¬†by ¬†niczego ¬†specjalnie ¬†nie ¬† omijacŐĀ. ¬†Zerkaj ¬†przelotnie ¬†na ¬†kazŐády ¬†przedmiot ¬†i ¬†wtedy ¬†przechodzŐĀ ¬†do ¬†nasteŐ®pnego. ¬†Wystarczy ¬†cŐĀwiczycŐĀ ¬†trzy ¬†lub ¬† cztery ¬†razy ¬†w ¬†ciaŐ®gu ¬†dnia, ¬†czas ¬†trwania ¬†cŐĀwiczenia ¬†okoŇāo ¬†minuty.Lekcja 6
Lekcja 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>