Lekcja 70

Lekcja 69
Lekcja 71

Lekcja 70.

Listen to “LEKCJA 70 – Moje zbawienie pochodzi ode mnie.” on Spreaker.

Moje zbawienie ma swe źródło we mnie.

Wszelkie kuszenie jest niczym wie╠Ęcej, jak tylko okres╠ülona╠Ę forma╠Ę podstawowej pokusy, by nie wierzyc╠ü w dzisiejsza╠Ę idee╠Ę. Zbawienie wydaje sie╠Ę pochodzic╠ü zewsza╠Ęd z wyja╠Ętkiem ciebie. Tak samo jest ze z╠ür├│d┼éem winy. Nie postrzegasz ani winy ani zbawienia jako czegos╠ü, co jest tylko w twym umys╠üle i nigdzie indziej. Gdy zdasz sobie sprawe╠Ę, z╠çe wszelka wina jest tylko wytworem twego umys┼éu, w├│wczas us╠üwiadomisz sobie r├│wniez╠ç, z╠çe wina i zbawienie musza╠Ę byc╠ü w tym samym miejscu. Poprzez zrozumienie tego jestes╠ü zbawiony.

Pozorny koszt zaakceptowania dzisiejszej idei jest naste╠Ępuja╠Ęcy: To, co g┼éosi ta idea, znaczy, z╠çe nic, co jest na zewna╠Ętrz ciebie, nie moz╠çe ciebie zbawic╠ü; nic, co jest na zewna╠Ętrz ciebie, nie moz╠çe przynies╠üc╠ü ci pokoju. Ale to takz╠çe znaczy, z╠çe nic, co jest na zewna╠Ętrz ciebie, nie moz╠çe cie╠Ę zranic╠ü, zak┼é├│cic╠ü tw├│j spok├│j lub poruszyc╠ü cie╠Ę w jakikolwiek spos├│b. Dzisiejsza idea nak┼éada na ciebie odpowiedzialnos╠üc╠ü za wszechs╠üwiat, kt├│ra spoczywa na tobie z powodu tego, czym jestes╠ü. To nie jest rola, kt├│ra moz╠çe byc╠ü tylko cze╠Ęs╠üciowo zaakceptowana. A ty musisz z pewnos╠ücia╠Ę zacza╠Ęc╠ü pojmowac╠ü, z╠çe zaakceptowanie jej jest zbawieniem.

Jednak moz╠çe nie byc╠ü dla ciebie jasne, dlaczego rozpoznanie, z╠çe wina jest w twym umys╠üle, pocia╠Ęga za soba╠Ę us╠üwiadomienie sobie, z╠çe zbawienie jest tam r├│wniez╠ç. B├│g nie chcia┼éby podawac╠ü lekarstwa na chorobe╠Ę tam, gdzie ono nie moz╠çe pom├│c. W taki spos├│b funkcjonowa┼é dotychczas tw├│j umys┼é, ale nie Jego. On chce, bys╠ü by┼é uzdrowiony, zatem umies╠üci┼é Z╠ür├│d┼éo uzdrowienia tam, gdzie istnieje potrzeba uzdrowienia.

Pr├│bowa┼ées╠ü czynic╠ü cos╠ü zupe┼énie przeciwnego, podejmuja╠Ęc sie╠Ę wszelkiego rodzaju staran╠ü, jakkolwiek wypaczone i niezwyk┼ée mog┼éyby one byc╠ü, by oddzielic╠ü uzdrowienie od choroby, dla kt├│rej to uzdrowienie by┼éo przeznaczone i by w ten spos├│b utrzymywac╠ü chorobe╠Ę. Twoim celem by┼éo zapewnic╠ü, aby uzdrowienie nie nasta╠Ępi┼éo. Celem Boga by┼éo to, aby ono nasta╠Ępi┼éo.

Dzis╠ü c╠üwiczymy us╠üwiadamianie sobie, z╠çe Boz╠ça Wola i nasza wola sa╠Ę w tej kwestii takie same. B├│g chce bys╠ümy byli uzdrowieni, a my tak naprawde╠Ę nie chcemy byc╠ü chorzy, bo to nas unieszcze╠Ęs╠üliwia. Zatem, akceptuja╠Ęc dzisiejsza╠Ę idee╠Ę, jestes╠ümy naprawde╠Ę w zgodzie z Bogiem. On nie chce, bys╠ümy byli chorzy. Ani my nie chcemy. On chce, abys╠ümy byli uzdrowieni. My tez╠ç.

Przygotujmy sie╠Ę na dwie d┼éuz╠çsze sesje c╠üwiczen╠ü, z kt├│rych kaz╠çda powinna trwac╠ü od dziesie╠Ęciu do pie╠Ętnastu minut. Pozwolimy jednak tobie zadecydowac╠ü, kiedy je podja╠Ęc╠ü. Be╠Ędziemy stosowac╠ü taka╠Ę praktyke╠Ę przez kilka lekcji i by┼éoby dobrze zadecydowac╠ü z g├│ry, kiedy be╠Ędzie najlepsza pora do podejmowania c╠üwiczen╠ü, a potem stosowac╠ü sie╠Ę do tych ustalen╠ü tak dok┼éadnie, jak to jest moz╠çliwe.

Rozpocznij te d┼éuz╠çsze sesje powtarzaja╠Ęc dzisiejsza╠Ę idee╠Ę i dodaja╠Ęc stwierdzenie wskazuja╠Ęce na twoje uznanie, z╠çe zbawienie nie pochodzi od niczego na zewna╠Ętrz ciebie. M├│g┼ébys╠ü je przedstawic╠ü w ten spos├│b:

Moje zbawienie ma swe źródło we mnie. Nie pochodzi z żadnego innego źródła.

Naste╠Ępnie pos╠üwie╠Ęc╠ü pie╠Ęc╠ü minut, maja╠Ęc przy tym zamknie╠Ęte oczy, na przegla╠Ęd jakichs╠ü zewne╠Ętrznych miejsc, w kt├│rych w przesz┼éos╠üci wypatrywa┼ées╠ü swego zbawienia: – w innych ludziach, w tym co posiadasz, w r├│z╠çnych sytuacjach i wydarzeniach oraz we w┼éasnych koncepcjach, kt├│re zamierza┼ées╠ü uczynic╠ü prawdziwymi. Uznaj, z╠çe jego tam nie ma i powiedz sobie:

Moje zbawienie nie może pochodzić od żadnej z tych rzeczy. Moje zbawienie pochodzi ode mnie i tylko ode mnie.

Teraz spr├│bujemy znowu dotrzec╠ü do s╠üwiat┼éa w tobie, kt├│re jest tam, gdzie jest twoje zbawienie. Nie moz╠çesz odnalez╠üc╠ü go w chmurach otaczaja╠Ęcych s╠üwiat┼éo, a w┼éas╠ünie tam go szuka┼ées╠ü. Jego tam nie ma. Ono jest za tymi chmurami, w s╠üwietle, kt├│re tam jest. Pamie╠Ętaj, z╠çe be╠Ędziesz musia┼é przejs╠üc╠ü przez te chmury, zanim be╠Ędziesz m├│g┼é dotrzec╠ü do s╠üwiat┼éa. Ale pamie╠Ętaj takz╠çe, z╠çe nigdy nie odnalaz┼ées╠ü niczego w kszta┼étach utworzonych przez chmury, kt├│re uwaz╠ça┼ées╠ü za cos╠ü trwa┼éego, lub kt├│rych chcia┼ées╠ü.

Poniewaz╠ç wszystkie iluzje zbawienia cie╠Ę zawiod┼éy, z pewnos╠ücia╠Ę nie chcesz pozostawac╠ü w chmurach, szukaja╠Ęc tam na pr├│z╠çno boz╠çk├│w, kiedy moz╠çesz is╠üc╠ü naprz├│d do s╠üwiat┼éa prawdziwego zbawienia. Pr├│buj przejs╠üc╠ü przez chmury uz╠çywaja╠Ęc wszelkich s╠ürodk├│w, kt├│re do ciebie przemawiaja╠Ę. Jes╠üli to tobie pomoz╠çe, pomys╠ül, z╠çe trzymam twoja╠Ę d┼éon╠ü i prowadze╠Ę cie╠Ę. I zapewniam cie╠Ę, z╠çe nie be╠Ędzie to bezuz╠çyteczny wymys┼é.

W kr├│tkich, ale cze╠Ęstych c╠üwiczeniach, przypominaj sobie dzis╠ü, z╠çe twoje zbawienie ma z╠ür├│d┼éo w tobie i nic opr├│cz twoich w┼éasnych mys╠üli nie moz╠çe przeszkadzac╠ü w twym rozwoju. Jestes╠ü wolny od wszelkiego zewne╠Ętrznego wp┼éywu. Tylko ty kierujesz swym zbawieniem. Tylko ty kierujesz zbawieniem tego s╠üwiata. Powiedz wie╠Ęc:

Moje zbawienie ma z╠ür├│d┼éo we mnie. Nic z zewna╠Ętrz nie moz╠çe mnie (przed nim) powstrzymac╠ü. We mnie jest zbawienie tego s╠üwiata i moje w┼éasne.Lekcja 69
Lekcja 71

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>