Lekcja 71

Lekcja 70
Lekcja 72

Lekcja 71.

Listen to “LEKCJA 71 – Tylko Bo┼╝y plan zbawienia b─Ödzie dzia┼éa┼é.” on Spreaker.

Tylko Boz╠çy plan zbawienia be╠Ędzie dzia┼éac╠ü.

Byc╠ü moz╠çe nie zdajesz sobie sprawy, z╠çe ego ustanowi┼éo pewien plan zbawienia, przeciwny do Boz╠çego. Jest to plan, w kt├│ry wierzysz. Poniewaz╠ç jest on przeciwny do Boz╠çego planu, wierzysz takz╠çe, z╠çe zaakceptowanie Boz╠çego planu, w miejsce planu ego, oznacza bycie pote╠Ępionym. To, oczywis╠ücie, brzmi niedorzecznie. Jednak po rozwaz╠çeniu tego, jak jest ten plan ego, prawdopodobnie zdasz sobie sprawe╠Ę z tego, z╠çe jakkolwiek mog┼éoby to byc╠ü niedorzeczne, ty jednak w to wierzysz.

Plan zbawienia ego koncentruje sie╠Ę wok├│┼é utrzymywania poczucia krzywdy i zwia╠Ęzanych z nim skarg i z╠çal├│w. Utrzymuje on, z╠çe jes╠üliby ktos╠ü inny m├│wi┼é lub czyni┼é inaczej, lub gdyby jakies╠ü zewne╠Ętrzne okolicznos╠üci lub wydarzenia zosta┼éy zmienione, by┼ébys╠ü zbawiony. Zatem z╠ür├│d┼éo zbawienia jest stale postrzegane na zewna╠Ętrz ciebie. Kaz╠çda skarga czy z╠çal, jaki w sobie chowasz, jest twym oznajmieniem, w kt├│re wierzysz, m├│wia╠Ęcym z╠çe ÔÇ×Jes╠üli to by┼éoby inne, by┼ébym zbawiony”. Zmiana w umys╠üle, niezbe╠Ędna do zbawienia, jest zatem wymagana od wszystkich i wszystkiego, z wyja╠Ętkiem ciebie.

Rola powierzona twemu umys┼éowi w tym planie polega wie╠Ęc na tym by ustalic╠ü, co poza twym umys┼éem musi sie╠Ę zmienic╠ü, jes╠üli masz byc╠ü zbawiony. Wed┼éug tego planu, kaz╠çde postrzegane z╠ür├│d┼éo zbawienia jest do przyje╠Ęcia, pod warunkiem, z╠çe nie be╠Ędzie skutecznie dzia┼éac╠ü. To gwarantuje, z╠çe te bezowocne poszukiwania be╠Ęda╠Ę kontynuowane, poniewaz╠ç ta iluzja wcia╠Ęz╠ç obstaje przy tym, iz╠ç chociaz╠ç nadzieja, zwia╠Ęzana z tym planem, dotychczas zawsze zawiod┼éa, wcia╠Ęz╠ç sa╠Ę podstawy do nadziei, z╠çe ten plan powiedzie sie╠Ę w innych miejscach i w odniesieniu do innych z╠ür├│de┼é zbawienia. Ta iluzja upiera sie╠Ę, z╠çe moz╠çe jednak inna osoba be╠Ędzie lepiej s┼éuz╠çyc╠ü temu celowi i moz╠çe jakas╠ü inna sytuacja przyniesie jeszcze sukces.

Taki jest plan ego dla twojego zbawienia. Z pewnos╠ücia╠Ę moz╠çesz juz╠ç zrozumiec╠ü, w jak s╠ücis┼éej zgodnos╠üci pozostaje on z g┼é├│wna╠Ę doktryna╠Ę ego, ÔÇ×Szukaj, ale nie znajduj”. Albowiem co mog┼éoby bardziej zagwarantowac╠ü, z╠çe nie odnajdziesz zbawienia, niz╠ç skierowanie wszystkich twych wysi┼ék├│w na poszukiwanie go tam, gdzie go nie ma?

Boz╠çy plan zbawienia jest skuteczny po prostu dlatego, z╠çe stosuja╠Ęc sie╠Ę do jego wskaz├│wek, szukasz zbawienia tam, gdzie ono jest. Ale jes╠üli masz odnies╠üc╠ü sukces, tak jak B├│g obiecuje, z╠çe odniesiesz, musisz chciec╠ü szukac╠ü tylko tam. W przeciwnym razie tw├│j cel be╠Ędzie podzielony i be╠Ędziesz pr├│bowa┼é realizowac╠ü dwa plany zbawienia, kt├│re sa╠Ę diametralnie przeciwne do siebie pod kaz╠çdym wzgle╠Ędem. Wynikiem tego moz╠çe byc╠ü tylko b┼éa╠Ęd, nieszcze╠Ęs╠ücie i rozpacz, w g┼ée╠Ębokim poczuciu poraz╠çki.

Jak moz╠çesz uwolnic╠ü sie╠Ę od tego? Bardzo prosto. Dzisiejsza idea stanowi odpowiedz╠ü. Tylko Boz╠çy plan zbawienia be╠Ędzie dzia┼éac╠ü. W tej kwestii nie moz╠çe byc╠ü z╠çadnego konfliktu, poniewaz╠ç nie jest moz╠çliwa z╠çadna alternatywa wobec Boz╠çego planu, kt├│ry cie╠Ę zbawi. On jest jedynym planem, kt├│ry przynosi pewny rezultat. On jest jedynym planem, kt├│ry musi sie╠Ę powies╠üc╠ü.

Przec╠üwiczmy dzis╠ü uznawanie tej pewnos╠üci. Cieszmy sie╠Ę, z╠çe istnieje odpowiedz╠ü, kt├│ra gwarantuje rozwia╠Ęzanie. Wszystko jest moz╠çliwe dla Boga. Musisz byc╠ü zbawiony, poniewaz╠ç Jego plan nie moz╠çe zawies╠üc╠ü.

Rozpocznij kaz╠çde z dwu d┼éuz╠çszych c╠üwiczen╠ü mys╠üla╠Ęc o dzisiejszej idei i us╠üwiadamiaja╠Ęc sobie, z╠çe zawiera ona dwie cze╠Ęs╠üci, z kt├│rych kaz╠çda wnosi r├│wny wk┼éad do ca┼éos╠üci. Boz╠çy plan twego zbawienia be╠Ędzie dzia┼éac╠ü, a inne plany nie be╠Ęda╠Ę. Nie dopus╠üc╠ü do tego, bys╠ü sta┼é sie╠Ę przygne╠Ębiony lub z┼éy z powodu tej drugiej cze╠Ęs╠üci; ona jest nieod┼éa╠Ęczna od pierwszej cze╠Ęs╠üci. A w pierwszej cze╠Ęs╠üci tkwi twe pe┼éne wyzwolenie od wszelkich twych szalonych pr├│b i ob┼éa╠Ękanych projekt├│w by sie╠Ę uwolnic╠ü. One prowadzi┼éy tylko do twego przygne╠Ębienia i z┼éos╠üci; jednak Boz╠çy plan powiedzie sie╠Ę. Doprowadzi do wyzwolenia i rados╠üci.

Pamie╠Ętaja╠Ęc o tym, pos╠üwie╠Ęc╠ümy reszte╠Ę czasu przeznaczonego dla rozszerzonych c╠üwiczen╠ü na pros╠übe╠Ę skierowana╠Ę do Boga, by ujawni┼é nam sw├│j plan. Pros╠ü Go w spos├│b bardzo szczeg├│lny:

Gdzie chciałbyś bym poszedł?

Co chciałbyś bym powiedział i komu?

Powierz Mu w pe┼éni reszte╠Ę czasu przeznaczonego na sesje╠Ę i pozw├│l Mu powiedziec╠ü, co musisz uczynic╠ü, aby wype┼énic╠ü Jego plan twojego zbawienia. On odpowie proporcjonalnie do twojej che╠Ęci s┼éuchania Jego G┼éosu. Nie odmawiaj s┼éuchania Go. Oczywisty fakt, z╠çe wykonujesz te c╠üwiczenia, dowodzi, z╠çe masz w sobie jaka╠Ęs╠ü che╠Ęc╠ü s┼éuchania. Ona wystarczy do tego, bys╠ü m├│g┼é domagac╠ü sie╠Ę Boz╠çej odpowiedzi.

W kr├│tszych c╠üwiczeniach m├│w sobie cze╠Ęsto, z╠çe Boz╠çy plan zbawienia i tylko Jego plan be╠Ędzie dzia┼éac╠ü, czuwaj nad soba╠Ę by nie ulec pokusie utrzymywania dzis╠ü jakichs╠ü z╠çal├│w czy skarg i reaguj na nie za pomoca╠Ę tej postaci dzisiejszej idei:

Skarz╠çenie sie╠Ę jest niezgodne z Boz╠çym planem zbawienia. I tylko Jego plan be╠Ędzie dzia┼éac╠ü.

Staraj sie╠Ę przypominac╠ü dzisiejsza╠Ę idee╠Ę szes╠üc╠ü do siedmiu razy dziennie. Nie mog┼éoby byc╠ü lepszego sposobu na spe╠Ędzenie p├│┼é minuty lub nawet mniej by przypomniec╠ü sobie Z╠ür├│d┼éo twojego zbawienia i ujrzec╠ü Je tam, gdzie Ono jest.Lekcja 70
Lekcja 72

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>