Lekcja 76

Lekcja 75
Lekcja 77

Lekcja 76.

Listen to “LEKCJA 76 – Nie podlegam innym prawom ni┼╝ prawa Bo┼╝e.” on Spreaker.

Nie podlegam żadnym prawom oprócz Bożych.

Poprzednio zauwaz╠çylis╠ümy juz╠ç, jak wiele bezsensownych mys╠üli wydawa┼éo sie╠Ę byc╠ü dla ciebie zbawieniem. Kaz╠çda wie╠Ęzi┼éa ciebie prawami tak bezsensownymi jak ona sama. Nie jestes╠ü przez nie ograniczony. Jednak by uznac╠ü, z╠çe tak jest, musisz sobie najpierw us╠üwiadomic╠ü, z╠çe zbawienie nie lez╠çy w tych prawach. Gdy poszukujesz go w rzeczach, kt├│re nie maja╠Ę sensu, zobowia╠Ęzujesz sie╠Ę przestrzegac╠ü praw, kt├│re nie maja╠Ę sensu. W ten spos├│b zmierzasz do udowodnienia, z╠çe zbawienie jest tam, gdzie go nie ma.

Dzisiaj be╠Ędziemy sie╠Ę cieszyc╠ü, z╠çe nie moz╠çesz tego udowodnic╠ü. Albowiem gdybys╠ü m├│g┼é, szuka┼ébys╠ü zawsze zbawienia tam, gdzie go nie ma i nigdy bys╠ü go nie odnalaz┼é. Idea dnia dzisiejszego m├│wi ci po raz kolejny, jak proste jest zbawienie. Szukaj go tam, gdzie na ciebie czeka, a wtedy go odnajdziesz. Nie szukaj go nigdzie indziej, poniewaz╠ç nie ma go nigdzie indziej.

Pomys╠ül o wolnos╠üci, uznaja╠Ęc, z╠çe nie jestes╠ü ograniczony przez wszystkie te dziwne i pokre╠Ętne prawa, kt├│re ustanowi┼ées╠ü dla swego zbawienia. Naprawde╠Ę mys╠ülisz, z╠çe zgina╠Ę┼ébys╠ü z g┼éodu, jes╠üli nie mia┼ébys╠ü stosu zielonych pask├│w papieru11 i sterty metalowych kra╠Ęz╠çk├│w. Naprawde╠Ę mys╠ülisz, z╠çe ma┼éa okra╠Ęg┼éa pigu┼éka lub jakis╠ü p┼éyn wprowadzony do twojej z╠çy┼éy poprzez zaostrzona╠Ę ig┼ée╠Ę zapobiegnie chorobie i s╠ümierci. Naprawde╠Ę mys╠ülisz, z╠çe jestes╠ü sam, jes╠üli innego cia┼éa nie ma przy tobie.

Tylko szalen╠üstwo moz╠çe mys╠ülec╠ü takie rzeczy. Powo┼éujesz za pomoca╠Ę tych mys╠üli prawa i nadajesz im nazwy poprzez d┼éugi katalog bezuz╠çytecznych rytua┼é├│w, kt├│re niczemu nie s┼éuz╠ça╠Ę i nie maja╠Ę z╠çadnego celu. Mys╠ülisz, z╠çe musisz przestrzegac╠ü ÔÇ×praw” zwia╠Ęzanych z medycyna╠Ę, ekonomia╠Ę i ochrona╠Ę zdrowia. Mys╠ülisz, z╠çe musisz zabezpieczac╠ü swoje cia┼éo, a be╠Ędziesz zbawiony.

To nie sa╠Ę prawa, ale ob┼ée╠Ęd. Cia┼éo jest zagroz╠çone tylko przez umys┼é, kt├│ry siebie rani. Cia┼éo cierpi tylko dlatego, aby umys┼é nie rozpozna┼é, z╠çe jest on ofiara╠Ę samego siebie. Cierpienie cia┼éa jest sposobem maskowania przez umys┼é tego, co umys┼é ukrywa, a co naprawde╠Ę cierpi. Nie chcia┼éby on zrozumiec╠ü tego, z╠çe jest swoim w┼éasnym wrogiem; z╠çe atakuje siebie i chce umrzec╠ü. W┼éas╠ünie z tego powodu twoje ÔÇ×prawa” chcia┼éyby zbawiac╠ü cia┼éo. W┼éas╠ünie dlatego mys╠ülisz, z╠çe jestes╠ü cia┼éem.

Nie ma innych praw opr├│cz praw Boga. To wymaga wielokrotnego powtarzania, az╠ç us╠üwiadomisz sobie, z╠çe to stosuje sie╠Ę do wszystkiego co wytworzy┼ées╠ü przeciwstawiaja╠Ęc sie╠Ę Boz╠çej Woli. Twoja magia nie ma sensu. To, co ona mia┼éa zamiar zbawic╠ü, nie istnieje. Zbawi cie╠Ę tylko to, co ona zamierza┼éa ukryc╠ü.

Prawa Boz╠çe nie moga╠Ę byc╠ü nigdy niczym zasta╠Ępione. Dzisiejszy dzien╠ü pos╠üwie╠Ęcimy na radowanie sie╠Ę z tego, z╠çe tak jest. Tego, co chcielis╠ümy ukrywac╠ü, nie uwaz╠çamy juz╠ç d┼éuz╠çej za prawdziwe. Zamiast tego us╠üwiadamiamy sobie, z╠çe prawda╠Ę jest to, co zapewnia nam na zawsze wolnos╠üc╠ü. Magia wie╠Ęzi, ale prawa Boga czynia╠Ę wolnym. Sta┼éo sie╠Ę s╠üwiat┼éo, poniewaz╠ç nie ma innych praw opr├│cz Boz╠çych.

D┼éuz╠çsze c╠üwiczenia rozpoczniemy dzis╠ü kr├│tkim przegla╠Ędem ÔÇ×praw”, kt├│rym, jak wierzylis╠ümy, musielis╠ümy byc╠ü pos┼éuszni. M├│g┼éby on zawierac╠ü, na przyk┼éad, prawa odz╠çywiania, odpornos╠üci, farmakologii i ochrony cia┼éa na niezliczona╠Ę ilos╠üc╠ü sposob├│w. Pomys╠ül dalej: wierzysz w ÔÇ×prawa” przyjaz╠üni, ÔÇ×zasady” ÔÇ×dobrych” zwia╠Ęzk├│w i wzajemnos╠üci. Moz╠çe nawet mys╠ülisz, z╠çe istnieja╠Ę prawa, kt├│re ustanawiaja╠Ę, co nalez╠çy do Boga, a co┬ádo ciebie. Wiele ÔÇ×religii” opar┼éo sie╠Ę w┼éas╠ünie na tym. One nie chcia┼éyby zbawiac╠ü, ale pote╠Ępiac╠ü w imie╠Ę Niebios. Jednak nie sa╠Ę one bardziej dziwne od innych praw, kt├│re uwaz╠çasz, z╠çe nalez╠çy przestrzegac╠ü, aby zapewnic╠ü sobie bezpieczen╠üstwo.

Nie ma innych praw, opr├│cz Boz╠çych. Porzuc╠ü dzis╠ü wszelkie g┼éupie, magiczne wierzenia i utrzymuj sw├│j umys┼é w cichej gotowos╠üci by us┼éyszec╠ü G┼éos, kt├│ry m├│wi tobie prawde╠Ę. Be╠Ędziesz s┼éuchac╠ü Tego, Kt├│ry m├│wi, z╠çe przestrzeganie praw Boz╠çych nie przynosi straty. Nie trzeba za nie p┼éacic╠ü i nikt takiej zap┼éaty nie przyjmuje. Nie trzeba tez╠ç nic wymieniac╠ü, nie istnieja╠Ę bowiem z╠çadne zamienniki; niczego nie zaste╠Ępuje sie╠Ę czyms╠ü innym. Boz╠çe prawa zawsze daja╠Ę i nigdy nie zabieraja╠Ę.

S┼éuchaj Tego, Kt├│ry tobie to m├│wi i us╠üwiadom sobie, jak g┼éupie sa╠Ę ÔÇ×prawa”, kt├│re mys╠üla┼ées╠ü przestrzegac╠ü, w s╠üwiecie, kt├│ry mys╠üla┼ées╠ü, z╠çe widzisz. S┼éuchaj dalej. On powie tobie wie╠Ęcej. O Mi┼éos╠üci twojego Ojca do ciebie. O niekon╠ücza╠Ęcej sie╠Ę rados╠üci, jaka╠Ę On tobie oferuje. O Jego te╠Ęsknocie za Swoim jedynym Synem, stworzonym jako Jego kana┼é kreacji, kt├│ry Mu zaprzeczy┼é przez swa╠Ę wiare╠Ę w piek┼éo.

Otw├│rzmy dzis╠ü Boz╠çe kana┼éy ┼éa╠Ęcza╠Ęce nas z Nim i pozw├│lmy by Jego Wola rozprzestrzeni┼éa sie╠Ę przez nas dla Niego. W ten spos├│b stworzenie jest powie╠Ększane bez kon╠üca. Jego G┼éos powie nam o tym, jak r├│wniez╠ç o rados╠üciach Nieba, kt├│re Jego prawa utrzymuja╠Ę bez ograniczen╠ü i na zawsze. Be╠Ędziemy powtarzac╠ü dzisiejsza╠Ę idee╠Ę az╠ç us┼éyszymy i zrozumiemy, z╠çe nie ma innych praw opr├│cz Boz╠çych. Potem zadedykujemy sobie s┼éowa, kt├│re kon╠ücza╠Ę sesje╠Ę c╠üwiczeniowa╠Ę:

Nie podlegam ┼╝adnym prawom opr├│cz Bo┼╝ych.

Te╠Ę dedykacje╠Ę be╠Ędziemy powtarzac╠ü tak cze╠Ęsto jak moz╠çliwe, co najmniej cztery lub pie╠Ęc╠ü razy na godzine╠Ę, r├│wniez╠ç w odpowiedzi na pokuse╠Ę dos╠üwiadczania siebie jako obiektu, wzgle╠Ędem kt├│rego dzia┼éaja╠Ę jakies╠ü inne prawa. Jest to nasza deklaracja wolnos╠üci od wszelkiego niebezpieczen╠üstwa i wszelkiej tyranii. To jest uznanie przez nas, z╠çe B├│g jest naszym Ojcem, i z╠çe Jego Syn jest zbawiony.Lekcja 75
Lekcja 77

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>