Lekcja 77

Lekcja 76
Lekcja 78

Lekcja 77.

Listen to “LEKCJA 77 – Mam prawo do cudo╠üw.” on Spreaker.

Mam prawo do cud├│w.

Masz prawo do cud├│w, z powodu tego, czym jestes╠ü. Be╠Ędziesz otrzymywa┼é cuda, z powodu tego, czym jest B├│g. Be╠Ędziesz oferowa┼é cuda, poniewaz╠ç jestes╠ü zjednoczony z Bogiem. Jak wie╠Ęc proste jest zbawienie! Ono jest tylko og┼éoszeniem twej prawdziwej Toz╠çsamos╠üci. W┼éas╠ünie to be╠Ędziemy dzis╠ü s╠üwie╠Ętowac╠ü.

Twoje domaganie sie╠Ę cud├│w nie lez╠çy w twych iluzjach na sw├│j temat. Nie zalez╠çy ono tez╠ç od z╠çadnych magicznych mocy, kt├│re sobie przypisa┼ées╠ü, ani od z╠çadnych rytua┼é├│w, kt├│re sobie wymys╠üli┼ées╠ü. Ono wynika z prawdy o tobie. Ono wynika z tego, z╠çe B├│g jest twoim Ojcem. Prawo do cud├│w by┼éo juz╠ç zapewnione tobie przy twym stwarzaniu i zagwarantowane przez prawa Boz╠çe.

Dzis╠ü be╠Ędziemy domagac╠ü sie╠Ę cud├│w, do kt├│rych masz prawo, poniewaz╠ç nalez╠ça╠Ę sie╠Ę tobie. Obiecano ci pe┼éne uwolnienie od tego s╠üwiata, kt├│ry wytworzy┼ées╠ü. Zapewniono cie╠Ę, z╠çe Kr├│lestwo Boz╠çe jest w tobie i nigdy nie moz╠çe byc╠ü utracone. Nie prosimy o wie╠Ęcej niz╠ç o to, co w s╠üwietle prawdy do nas nalez╠çy. Be╠Ędziemy jednak dzis╠ü takz╠çe upewniac╠ü sie╠Ę co do tego, z╠çe nie zadowolimy sie╠Ę czyms╠ü mniejszym.

Rozpocznij d┼éuz╠çsze c╠üwiczenia m├│wia╠Ęc do siebie z ca┼ékowita╠Ę pewnos╠ücia╠Ę, z╠çe masz prawo do cud├│w. Zamykaja╠Ęc swe oczy, przypomnij sobie, z╠çe prosisz tylko o to, co ci sie╠Ę nalez╠çy. Przypomnij sobie takz╠çe, z╠çe cuda nigdy nie sa╠Ę odbierane jednemu i dawane drugiemu i z╠çe prosza╠Ęc o swoje prawa popierasz prawa kaz╠çdego. Cuda nie podlegaja╠Ę prawom tego s╠üwiata. Stosuja╠Ę sie╠Ę tylko do praw Boga.

Po tej kr├│tkiej fazie wste╠Ępnej, czekaj spokojnie na zapewnienie, z╠çe twoja pros╠üba jest spe┼éniona. Prosi┼ées╠ü o zbawienie dla tego s╠üwiata i o twoje w┼éasne. Prosi┼ées╠ü bys╠ü sta┼é sie╠Ę s╠ürodkiem, poprzez kt├│ry to sie╠Ę spe┼énia. Nie moz╠çesz nie zostac╠ü o tym zapewniony. Prosisz tylko o to, by wype┼éni┼éa sie╠Ę Wola Boga.

Czynia╠Ęc to, tak naprawde╠Ę nie prosisz o cos╠ü. Stwierdzasz fakt, kt├│remu nie moz╠çna zaprzeczyc╠ü. Duch S╠üwie╠Ęty moz╠çe cie╠Ę tylko zapewnic╠ü, z╠çe twoja pros╠üba jest spe┼éniona. Fakt, kt├│ry zaakceptowa┼ées╠ü, musi takim byc╠ü.

Dzis╠ü nie ma miejsca na wa╠Ętpliwos╠üci i niepewnos╠üc╠ü. Wreszcie zadajemy prawdziwe pytanie. Odpowiedza╠Ę jest proste stwierdzenie prostego faktu. Otrzymasz zapewnienie, o kt├│re pytasz.

Kr├│tsze c╠üwiczenia be╠Ęda╠Ę cze╠Ęste i be╠Ęda╠Ę takz╠çe pos╠üwie╠Ęcone przypomnieniu prostego faktu. M├│w sobie dzis╠ü cze╠Ęsto:

Mam prawo do cud├│w.

Pros╠ü o nie, gdy tylko pojawi sie╠Ę sytuacja, w kt├│rej wo┼éa sie╠Ę o cuda. Rozpoznasz takie sytuacje. I poniewaz╠ç nie polegasz na sobie w tym by cud osia╠Ęgna╠Ęc╠ü, masze pe┼éne prawo by go otrzymac╠ü, kiedy tylko o niego prosisz.

Pamie╠Ętaj takz╠çe, by nie zadowolic╠ü sie╠Ę czyms╠ü mniejszym, niz╠ç doskona┼éa odpowiedz╠ü. Gdybys╠ü dozna┼é takiej pokusy, powiedz sobie szybko:

Nie przehandluje╠Ę cud├│w na z╠çale i skargLekcja 76
Lekcja 78

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>