Lekcja 79

Lekcja 78
Lekcja 80

Lekcja 79.

Listen to “LEKCJA 79 – Niech rozpoznam problem, aby zosta┼é rozwia╠Ęzany.” on Spreaker.

Niechaj w┼éas╠üciwie rozpoznam problem, aby m├│g┼é byc╠ü rozwia╠Ęzany.

Z╠çaden problem nie moz╠çe byc╠ü rozwia╠Ęzany, jes╠üli nie wiesz na czym on polega i czego dotyczy. Nawet, jes╠üli zosta┼é on juz╠ç rozwia╠Ęzany, be╠Ędziesz wcia╠Ęz╠ç mia┼é problem, poniewaz╠ç nie rozpoznasz, z╠çe zosta┼é rozwia╠Ęzany. Taka w┼éas╠ünie sytuacja panuje na tym s╠üwiecie. Problem oddzielenia, kt├│ry jest naprawde╠Ę jedynym problemem, zosta┼é juz╠ç rozwia╠Ęzany. Jednak to rozwia╠Ęzanie nie jest rozpoznawane, poniewaz╠ç ten problem nie zosta┼é rozpoznany.

Kaz╠çdy na tym s╠üwiecie wydaje sie╠Ę miec╠ü swoje w┼éasne, szczeg├│lne problemy. Jednak one wszystkie sa╠Ę takie same i musza╠Ę byc╠ü rozpoznane jako jeden wsp├│lny problem, jes╠üli ma byc╠ü zaakceptowane jedyne rozwia╠Ęzanie, kt├│re wszystkie te problemy rozwia╠Ęzuje. Kto moz╠çe spostrzec, z╠çe jakis╠ü problem zosta┼é rozwia╠Ęzany, jes╠üli mys╠üli on, z╠çe ten problem jest zupe┼énie czyms╠ü innym? Nawet jes╠üli dana jest mu odpowiedz╠ü na ten problem, nie potrafi on dostrzec jej donios┼éos╠üci.

W┼éas╠ünie w takiej sytuacji sie╠Ę teraz znajdujesz. Masz juz╠ç odpowiedz╠ü, ale wcia╠Ęz╠ç nie jestes╠ü pewien, czym jest problem. Wydajesz sie╠Ę stawiac╠ü czo┼éa d┼éugiej serii r├│z╠çnych problem├│w i gdy tylko jeden jest rozstrzygnie╠Ęty, pojawiaja╠Ę sie╠Ę wcia╠Ęz╠ç naste╠Ępne. Wydaja╠Ę sie╠Ę nie miec╠ü kon╠üca. Nie istnieje czas, w kt├│rym czu┼ébys╠ü sie╠Ę ca┼ékowicie wolny od problem├│w i w kt├│rym gos╠üci┼é by w tobie pok├│j.

Pokusa, by uznawac╠ü wielos╠üc╠ü problem├│w, jest pokusa╠Ę utrzymywania nie rozwia╠Ęzanych problem├│w w oddzieleniu. Ten s╠üwiat wydaje sie╠Ę przedstawiac╠ü tobie olbrzymia╠Ę ilos╠üc╠ü problem├│w, z kt├│rych kaz╠çdy wymaga innego rozwia╠Ęzania. Taki postrzeganie musi stawiac╠ü cie╠Ę w sytuacji, w kt├│rej rozwia╠Ęzanie twego problemu musi byc╠ü nieodpowiednie i jego niepowodzenie jest nieuniknione.

Nikt nie m├│g┼éby rozwia╠Ęzac╠ü wszelkich problem├│w, kt├│re ten s╠üwiat wydaje sie╠Ę ustanawiac╠ü. Wydaja╠Ę sie╠Ę byc╠ü one na tak wielu poziomach, w tak r├│z╠çnych formach i przedstawiac╠ü soba╠Ę tak r├│z╠çne tres╠üci, ze stawiaja╠Ę cie╠Ę w beznadziejnej sytuacji. Niepok├│j i przygne╠Ębienie sa╠Ę nieuniknione, gdy na nie patrzysz. Niekt├│re z nich wyrastaja╠Ę niespodziewanie w┼éas╠ünie wtedy, gdy mys╠ülisz, z╠çe rozwia╠Ęza┼ées╠ü wszystkie poprzednie. Inne pozostaja╠Ę nierozwia╠Ęzane, wyparte ze s╠üwiadomos╠üci i przys┼éonie╠Ęte chmurami zaprzeczenia, ale od czasu do czasu pojawiaja╠Ę sie╠Ę znowu, by cie╠Ę ne╠Ękac╠ü i straszyc╠ü, po czym zostaja╠Ę z powrotem ukryte, lecz wcia╠Ęz╠ç nie rozwia╠Ęzane.

Ca┼éa ta z┼éoz╠çonos╠üc╠ü jest tylko desperacka╠Ę pr├│ba╠Ę nierozpoznania problemu, a w ten spos├│b niedopuszczenia do tego, by zosta┼é rozwia╠Ęzany. Jes╠üli bys╠ü rozpozna┼é, z╠çe twoim jedynym problemem jest oddzielenie, bez wzgle╠Ędu na to, jaka╠Ę ono forme╠Ę przybiera, m├│g┼ébys╠ü zaakceptowac╠ü jego rozwia╠Ęzanie, bo ujrza┼ébys╠ü jego donios┼éos╠üc╠ü. Postrzegaja╠Ęc sta┼éos╠üc╠ü lez╠ça╠Ęca╠Ę u podstaw wszelkich problem├│w, kt├│re wydaja╠Ę sie╠Ę stawac╠ü przed toba╠Ę, zrozumia┼ébys╠ü, z╠çe dysponujesz s╠ürodkami, by rozwia╠Ęzac╠ü je wszystkie. I chcia┼ébys╠ü wtedy uz╠çyc╠ü tych s╠ürodk├│w, poniewaz╠ç rozpozna┼ées╠ü problem.

W d┼éuz╠çszych c╠üwiczeniach be╠Ędziemy dzis╠ü pytac╠ü, na czym polega problem i jakie jest jego rozwia╠Ęzanie. Nie be╠Ędziemy zak┼éadac╠ü, z╠çe juz╠ç go znamy. Be╠Ędziemy pr├│bowac╠ü uwalniac╠ü nasze umys┼éy z wszystkich r├│z╠çnych rodzaj├│w problem├│w, kt├│re mys╠ülimy, z╠çe mamy. Podejmiemy pr├│be╠Ę us╠üwiadomienia sobie, z╠çe mamy tylko jeden problem, kt├│rego nie uda┼éo sie╠Ę nam rozpoznac╠ü. Zapytamy, co to za problem i poczekamy na odpowiedz╠ü. Otrzymamy ja╠Ę. Wtedy poprosimy o rozwia╠Ęzanie problemu. I be╠Ędzie nam dane.

C╠üwiczenia dzisiejsze przyniosa╠Ę sukces w takim stopniu, w jakim nie be╠Ędziemy sie╠Ę upierac╠ü przy okres╠ülaniu problemu. Moz╠çe nie odniesiesz sukcesu w odsunie╠Ęciu od siebie wszystkich twych z g├│ry przyje╠Ętych pogla╠Ęd├│w, ale to nie jest konieczne. Konieczne jest tylko to, bys╠ü wzbudzi┼é w sobie pewne wa╠Ętpliwos╠üci, w kwestii prawdziwos╠üci twojej wersji pogla╠Ęd├│w na temat tego, czym sa╠Ę twe problemy. Pr├│bujesz uznac╠ü, z╠çe otrzyma┼ées╠ü rozwia╠Ęzanie problemu dzie╠Ęki jego rozpoznaniu i w ten spos├│b problem moz╠çe byc╠ü doprowadzony do rozwia╠Ęzania, a ty moz╠çesz odnalez╠üc╠ü pok├│j.

Kr├│tsze c╠üwiczenia nie be╠Ęda╠Ę okres╠ülone przez czas, ale przez potrzebe╠Ę. Zobaczysz dzis╠ü wiele problem├│w, z kt├│rych kaz╠çdy domaga sie╠Ę rozwia╠Ęzania. Twoje wysi┼éki be╠Ęda╠Ę kierowane w strone╠Ę rozpoznania, z╠çe istnieje tylko jeden problem i jedno rozwia╠Ęzanie. Poprzez to rozpoznanie wszystkie problemy zostaja╠Ę rozwia╠Ęzane. W tym rozpoznaniu j est pok├│j.

Nie daj sie╠Ę zwies╠üc╠ü przez forme╠Ę dzisiejszych problem├│w. Za kaz╠çdym razem, gdy jakas╠ü trudnos╠üc╠ü wydaje sie╠Ę pojawiac╠ü, powiedz sobie szybko:

Niechaj w┼éa┼Ťciwie rozpoznam ten problem, aby m├│g┼é by─ç rozwi─ůzany

Naste╠Ępnie staraj sie╠Ę zawiesic╠ü wszelki osa╠Ęd na temat tego, co jest tym problemem. Jes╠üli to moz╠çliwe, zamknij swe oczy na chwile╠Ę i zapytaj, czym on jest. Us┼éyszysz i be╠Ędzie ci odpowiedziane.Lekcja 78
Lekcja 80

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>