Lekcja 8

Lekcja 7
Lekcja 9
Lekcja  8.

Listen to “LEKCJA 8 – Mój umysł jest pochłonięty przeszłymi myślami.” on Spreaker.

Mój  umysł  jest  pochłonięty  przeszłymi  myślami.

Ta idea jest, oczywiście, powodem, dla którego widzisz tylko przeszłość. Nikt naprawdę niczego nie widzi. To, co ktoś widzi, to tylko jego myśli, których projekcji dokonał na zewnątrz. Zaabsorbowanie umysłu przeszłością jest przyczyną błędnego pojmowania czasu, z powodu czego cierpi twoje widzenie. Twój umysł nie może uchwycić teraźniejszości, która jest jedynym czasem, jaki w ogóle istnieje. Nie może więc on pojąć tego, czym jest czas i przez to faktycznie nie może zrozumieć niczego.

Jedyną  prawdziwą  myślą,  którą  można  mieć  na  temat  przeszłości,  jest  to,  że  jej  tu  nie  ma.  Myślenie   o  przeszłości  jest  więc  myśleniem  o  iluzjach.  Bardzo  niewielu  zdało  sobie  sprawę  z  tego,  co  pociąga  za  sobą   wyobrażanie   sobie   przeszłości   i   przewidywanie   przyszłości.   Gdy   umysł   to   czyni,   jest   wówczas   naprawdę   pusty,  ponieważ  nie  myśli  on  wtedy  o  niczym.

Celem   dzisiejszych   ćwiczeń   jest   rozpoczęcie   treningu   umysłu   w   rozpoznawaniu   kiedy   on   naprawdę   nie   myśli.   Kiedy   bezmyślne   idee   absorbują   twój   umysł,   prawda   jest   blokowana.   Uznanie,   że   twój   umysł   jest   wtedy  pusty,  zamiast  przekonania,  że  wypełniają  go  rzeczywiste  idee,  jest  pierwszym  krokiem  na  drodze  do   widzenia  duchowego.

Ćwiczenia  na  dzień  dzisiejszy  powinny  być  wykonywane  z  zamkniętymi  oczami.  Jest  tak  dlatego,  że  ty   rzeczywiście  nie  możesz  nic  widzieć,  a  wtedy  jest  łatwiej  rozpoznać,  że  bez  względu  na  to,  jak  żywo  możesz   wyobrażać   sobie   jakąś   myśl,   nie   widzisz   niczego.   Z   tak   małym   zaangażowaniem,   jak   to   tylko   możliwe,   przeszukuj   swój   umysł   przez   około   minutę,   zauważając   znalezione   tam   myśli.   Nazwij   każdą   z   nich,   wykorzystując  zawartą  w  niej  główną  postać  lub  temat  i  przejdź  do  następnej.  Zacznij  ćwiczyć  mówiąc:

Wydaje  mi  się,  że  myślę  o  ______  .

Wtedy  nazwij  każdą  swoją  myśl  w  sposób  szczególny,  na  przykład:

Wydaje  się,  że  myślę  o  [imię],  o  [nazwa  obiektu],  o  [nazwa  uczucia  czy  emocji],…

i  tak  dalej,  kończąc  przeszukiwanie  umysłu  słowami:

ale  mój  umysł  jest  pochłonięty  przeszłymi  myślami.

Możesz   ćwiczyć   cztery   lub   pięć   razy   dziennie,   chyba,   że   cię   to   zacznie   irytować.   Jeżeli   odczuwasz   rozdrażnienie   w   czasie   ćwiczenia,   ogranicz   jego   powtarzanie   tylko   do   trzech,   czterech   razy.   Jakkolwiek   mogłoby  się  okazać  użyteczne,  by  włączyć  twoje  rozdrażnienie,  lub  jakąś  inną  emocję,  którą  dzisiejsza  idea   wywołuje,  w  poczet  tego,  co  umysł  przeszukuje.Lekcja 7
Lekcja 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>