Lekcja 83

Lekcja 82
Lekcja 84

Lekcja 83.

Listen to “LEKCJA 83 – powt├│rzenia lekcji 65-66” on Spreaker.

Dziś powtórzmy te idee:

(65) Moja╠Ę jedyna╠Ę funkcja╠Ę jest ta, kt├│ra╠Ę powierzy┼é mi B├│g.

Nie mam innej funkcji opr├│cz tej, kt├│ra╠Ę powierzy┼é mi B├│g. Uznanie tego uwalnia mnie od wszelkich konflikt├│w, gdyz╠ç to oznacza, z╠çe nie mam cel├│w be╠Ęda╠Ęcych w konflikcie. Maja╠Ęc tylko jeden cel, mam zawsze pewnos╠üc╠ü co nalez╠çy robic╠ü, co powiedziec╠ü i co mys╠ülec╠ü. Wszystkie wa╠Ętpliwos╠üci musza╠Ę znikna╠Ęc╠ü, gdy przyznam, z╠çe moja╠Ę jedyna╠Ę funkcja╠Ęjest ta, kt├│ra╠Ę da┼é mi B├│g.

Bardziej szczeg├│lne zastosowania tej idei mog┼éyby przyja╠Ęc╠ü takie formy:

Moje postrzeganie tego nie zmienia mojej funkcji. To nie daje mi innej funkcji niz╠ç ta, kt├│ra╠Ę da┼é mi B├│g.

Nie be╠Ęde╠Ę tego uz╠çywac╠ü dla usprawiedliwienia jakiejs╠ü funkcji, kt├│rej mi B├│g nie powierzy┼é.

(66) Moje szcze╠Ęs╠ücie i moja funkcja stanowia╠Ę jednos╠üc╠ü.

Wszystkie rzeczy, kt├│re pochodza╠Ę od Boga, stanowia╠Ę jednos╠üc╠ü. Przybywaja╠Ę z Jednos╠üci i musza╠Ę byc╠ü przyjmowane jako stanowia╠Ęce jednos╠üc╠ü. Wype┼énianie mojej funkcji jest moim szcze╠Ęs╠üciem, poniewaz╠ç zar├│wno jedno jak i drugie pochodzi z tego samego Z╠ür├│d┼éa. I jes╠üli chce╠Ę odnalez╠üc╠ü szcze╠Ęs╠ücie, musze╠Ę nauczyc╠ü sie╠Ę rozpoznawac╠ü, co czyni mnie szcze╠Ęs╠üliwym.

Przydatne formy szczeg├│lnych zastosowan╠ü tej idei sa╠Ę naste╠Ępuja╠Ęce:

To nie moz╠çe oddzielic╠ü mego szcze╠Ęs╠ücia od mojej funkcji.

To zupe┼énie nie narusza jednos╠üci mego szcze╠Ęs╠ücia i mojej funkcji.

Nic, ┼éa╠Ęcznie z tym, nie moz╠çe usprawiedliwiac╠ü iluzji szcze╠Ęs╠ücia poza moja╠Ę funkcja╠Ę.Lekcja 82
Lekcja 84

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>