Lekcja 84

Lekcja 83
Lekcja 85

Lekcja 84.

Listen to “LEKCJA 84 – powt├│rzenia lekcji 67-68” on Spreaker.

Oto idee przeznaczone do dzisiejszego przegla╠Ędu:

(67) Miłość stworzyła mnie na swoje podobieństwo.

Jestem podobny do swego Stw├│rcy. Nie moge╠Ę cierpiec╠ü, nie moge╠Ę dos╠üwiadczyc╠ü straty i nie moge╠Ę umrzec╠ü. Nie jestem cia┼éem. Chcia┼ébym dzis╠ü poznac╠ü moja╠Ę rzeczywistos╠üc╠ü. Nie be╠Ęde╠Ę czcic╠ü boz╠çk├│w ani wytwarzac╠ü w┼éasnej koncepcji jaz╠üni by zasta╠Ępic╠ü ma╠Ę Jaz╠ün╠ü. Jestem podobny do swego Stw├│rcy. Mi┼éos╠üc╠ü stworzy┼éa mnie na swe podobien╠üstwo.

Naste╠Ępuja╠Ęce specyficzne formy zastosowania dzisiejszej idei mog┼éyby sie╠Ę okazac╠ü pomocne:

Nie be╠Ęde╠Ę w tym dostrzega┼é iluzji samego siebie. Niechaj patrza╠Ęc na to przypomne╠Ę sobie swego Stw├│rce╠Ę. M├│j Stw├│rca nie stworzy┼é tego takim, jakim to widze╠Ę.

(68) Mi┼éos╠üc╠ü sie╠Ę na nic nie skarz╠çy.

Skargi sa╠Ę ca┼ékowicie obce mi┼éos╠üci. Skargi atakuja╠Ę mi┼éos╠üc╠ü i przys┼éaniaja╠Ę jej s╠üwiat┼éo. Jes╠üli utrzymuje╠Ę skargi, atakuje╠Ę mi┼éos╠üc╠ü i w ten spos├│b atakuje╠Ę swoja╠Ę Jaz╠ün╠ü. Moja Jaz╠ün╠ü w ten spos├│b staje sie╠Ę dla mnie czyms╠ü obcym. Jestem zdecydowany by nie atakowac╠ü dzis╠ü mojej Jaz╠üni, abym m├│g┼é pamie╠Ętac╠ü Kim jestem.

Oto szczególne formy użycia dzisiejszej idei, które mogłyby być przydatne:

To nie jest usprawiedliwieniem dla zaprzeczania mojej Jaźni.

Nie uz╠çyje╠Ę tego by atakowac╠ü mi┼éos╠üc╠ü.

Niechaj to nie stanowi dla mnie pokusy by atakować siebie.Lekcja 83
Lekcja 85

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>