Lekcja 86

Lekcja 85
Lekcja 87

Lekcja 86.

Listen to “LEKCJA 86 – powt├│rzenia lekcji 71-72” on Spreaker.

Oto idee do powtórzenia na dziś:

(71) Tylko Boz╠çy plan zbawienia be╠Ędzie dzia┼éac╠ü.

Intensywne poszukiwania zbawienia wok├│┼é mnie nie maja╠Ę sensu. Upatrywa┼éem zbawienia w wielu r├│z╠çnych ludziach, w wielu r├│z╠çnych rzeczach, ale gdy tylko sie╠Ęga┼éem po nie, nie by┼éo go tam. By┼éem w b┼ée╠Ędzie w┬ásprawie tego gdzie ono jest. Nie be╠Ęde╠Ę juz╠ç wie╠Ęcej podejmowac╠ü poszukiwan╠ü na pr├│z╠çno. Tylko Boz╠çy plan zbawienia be╠Ędzie dzia┼éac╠ü. Aja be╠Ęde╠Ę sie╠Ę radowac╠ü, gdyz╠ç Jego plan nigdy nie moz╠çe sie╠Ę nie powies╠üc╠ü.

Oto proponowane szczególne formy użycia tej idei:

Boz╠çy plan zbawienia oszcze╠Ędzi mi postrzegania tego.

To nie stanowi wyja╠Ętku w Boz╠çym planie mojego zbawienia.

Be╠Ęde╠Ę postrzega┼é to tylko w s╠üwietle Boz╠çego planu zbawienia.

(72) Skargi i z╠çale sa╠Ę atakiem na Boz╠çy plan zbawienia.

Skargi i z╠çale sa╠Ę pr├│ba╠Ę udowodnienia, z╠çe Boz╠çy plan zbawienia nie be╠Ędzie dzia┼éac╠ü. Jednak tylko Jego plan be╠Ędzie dzia┼éac╠ü. Skarz╠ça╠Ęc sie╠Ę, usuwam moja╠Ę jedyna╠Ę nadzieje╠Ę zbawienia z mojej s╠üwiadomos╠üci. Nie chcia┼ébym juz╠ç d┼éuz╠çej w ten ob┼éa╠Ękany spos├│b zwalczac╠ü moich najwie╠Ększych korzys╠üci. Chcia┼ébym zaakceptowac╠ü Boz╠çy plan zbawienia i byc╠ü szcze╠Ęs╠üliwym.

Szczególne zastosowania tej idei mogłyby przybrać te formy:

Gdy patrze╠Ę na to, wybieram pomie╠Ędzy b┼ée╠Ędnym postrzeganiem i zbawieniem.

Jes╠üli be╠Ęde╠Ę w tym widzia┼é podstawy do skarg, nie dostrzege╠Ę podstaw dla mojego zbawienia.

To woła o zbawienie, a nie o atak.Lekcja 85
Lekcja 87

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>