Lekcja 88

Lekcja 87
Lekcja 89

Lekcja 88.

Listen to “LEKCJA 88 – powt├│rzenia lekcji 75-76” on Spreaker.

Dziś powtórzymy te idee:

(75) Sta┼éo sie╠Ę s╠üwiat┼éo.

Wybieraja╠Ęc zbawienie zamiast ataku, wybieram tylko uznanie tego co juz╠ç jest. Zbawienie jest decyzja╠Ę juz╠ç podje╠Ęta╠Ę. W s╠üwietle prawdy nie ma do wyboru ataku czy skarg. Oto dlaczego zawsze wybieram pomie╠Ędzy prawda╠Ę a iluzja╠Ę; pomie╠Ędzy tym co jest a tym czego nie ma. Sta┼éo sie╠Ę s╠üwiat┼éo. Moge╠Ę wybrac╠ü tylko s╠üwiat┼éo, gdyz╠ç nie ma ono alternatywy. Ono zasta╠Ępi┼éo ciemnos╠üc╠ü i ciemnos╠üc╠ü znikne╠Ę┼éa.

Te formy mog┼éyby sie╠Ę okazac╠ü odpowiednie dla szczeg├│lnych zastosowan╠ü tej idei:

To nie moz╠çe ukazywac╠ü mi ciemnos╠üci, poniewaz╠ç sta┼éo sie╠Ę s╠üwiat┼éo.

S╠üwiat┼éo w tobie jest wszystkim co chcia┼ébym zobaczyc╠ü, [imie╠Ę]. Chcia┼ébym w tym ujrzec╠ü tylko to, co tam jest.

(76) Nie podlegam żadnym prawom oprócz Bożych.

W tym zawarta jest doskona┼éa deklaracja mojej wolnos╠üci. Nie podlegam z╠çadnym prawom opr├│cz Boz╠çych. Cia╠Ęgle dos╠üwiadczam pokusy tworzenia innych praw i powierzania im w┼éadzy nade mna╠Ę. Cierpie╠Ę tylko z powodu wiary w te prawa. One nie wywo┼éuja╠Ę we mnie z╠çadnych prawdziwych skutk├│w. Jestem w pe┼éni wolny od wszelkich skutk├│w wszelkich praw z wyja╠Ętkiem Boz╠çych. A Jego prawa sa╠Ę prawami wolnos╠üci.

Spośród szczególnych form zastosowań tej idei, te byłyby użyteczne:

Moje postrzeganie tego ukazuje mi, z╠çe wierze╠Ę w prawa, kt├│re nie istnieja╠Ę.

Widze╠Ę, z╠çe w tym dzia┼éaja╠Ę tylko prawa Boga.

Obym uznał w tym działanie praw Bożych, a nie moich własnych.Lekcja 87
Lekcja 89

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>