Lekcja 9

Lekcja 8
Lekcja 10

Lekcja 9.

Listen to “LEKCJA 9 – Niczego nie widz─Ö takim, jakim jest teraz.” on Spreaker.

Nie widze╠Ę niczego takim, jakim jest teraz.

Ta mys╠ül w spos├│b oczywisty wynika z dw├│ch poprzednich. Ale chociaz╠ç moz╠çe potrafi┼ébys╠ü ja╠Ę zaakceptowac╠ü intelektualnie, to jednak jest nieprawdopodobne, by na razie cos╠ü dla ciebie znaczy┼éa. Jednak w tym momencie zrozumienie nie jest konieczne. W rzeczywistos╠üci, uznanie, z╠çe nie rozumiesz tego, jest warunkiem wste╠Ępnym potrzebnym do zniweczenia twych fa┼észywych idei. Te c╠üwiczenia zajmuja╠Ę sie╠Ę praktyka╠Ę, a nie rozumieniem. Nie potrzebujesz c╠üwiczyc╠ü tego, co juz╠ç rozumiesz. Da╠Ęz╠çenie do zrozumienia czegos╠ü, co uwaz╠çasz, z╠çe juz╠ç rozumiesz, by┼éoby przeciez╠ç b┼ée╠Ędnym ko┼éem.

Jest rzecza╠Ę trudna╠Ę dla niewyc╠üwiczonego umys┼éu aby uwierzyc╠ü, z╠çe tego, co on sobie wyobraz╠ça, w og├│le tam nie ma. Ta idea moz╠çe byc╠ü dos╠üc╠ü niepokoja╠Ęca i moz╠çe spotkac╠ü sie╠Ę z aktywnym oporem, przybieraja╠Ęcym r├│z╠çne postacie. Jednak to nie uniemoz╠çliwia jej zastosowania. Niczego sie╠Ę wie╠Ęcej nie wymaga w tych czy innych c╠üwiczeniach. Kaz╠çdy ma┼éy krok rozjas╠üni troche╠Ę ciemnos╠üc╠ü i w kon╠ücu zrozumienie rozs╠üwietli kaz╠çdy zakamarek umys┼éu, oczyszczony z gruzu, kt├│ry go zaciemnia.

Te c╠üwiczenia, kt├│re wystarczy powt├│rzyc╠ü trzy do czterech razy, wymagaja╠Ę spogla╠Ędania wok├│┼é siebie i zastosowania idei dnia do wszystkiego co widzisz, pamie╠Ętaja╠Ęc o tym, by niczego nie wyr├│z╠çniac╠ü i niczego nie pomijac╠ü. Na przyk┼éad:

Nie widze╠Ę tego komputera takim, jaki jest teraz. Nie widze╠Ę tego telefonu takim, jaki jest teraz. Nie widze╠Ę tej re╠Ęki taka╠Ę, jaka╠Ę jest teraz.

Rozpocznij od rzeczy kt├│re znajduj─ů si─Ö najbli┼╝ej ciebie a potem zwr├│─ç si─Ö ku tym dalej po┼éo┼╝onym:

Nie widze╠Ę tamtego wieszaka na ubrania takim, jakim jest teraz. Nie widze╠Ę tamtych drzwi takimi, jakimi sa╠Ę teraz. Nie widze╠Ę tamtej twarzy, jaka╠Ę jest teraz.

Trzeba jeszcze raz podkres╠ülic╠ü, z╠çe nie powinno sie╠Ę w┼éa╠Ęczac╠ü do c╠üwiczen╠ü wszystkiego ÔÇ×na si┼ée╠Ę”, jak r├│wniez╠ç nie nalez╠çy wykluczac╠ü czegos╠ü w szczeg├│lnos╠üci. Upewnij sie╠Ę, z╠çe czynia╠Ęc te rozr├│z╠çnienia jestes╠ü wobec siebie szczery. Moz╠çesz bowiem dos╠üwiadczyc╠ü pokusy, by te╠Ę sprawe╠Ę przys┼éonic╠ü i uczynic╠ü niejasna╠Ę.Lekcja 8
Lekcja 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>