Lekcja 90

Lekcja 89
Lekcja 91

Lekcja 90.

Listen to “LEKCJA 90 – powto╠ürzenia lekcji 79-80” on Spreaker.

Dzisiejszy przegla╠Ęd obejmuje naste╠Ępuja╠Ęce idee:

(79) Niechaj w┼éas╠üciwie rozpoznam problem, aby m├│g┼é byc╠ü rozwia╠Ęzany.

Niechaj sobie dzis╠ü us╠üwiadomie╠Ę, z╠çe ten problem jest zawsze jaka╠Ęs╠ü forma╠Ę poczucia krzywdy, do kt├│rego chcia┼ébym przywia╠Ęzywac╠ü duz╠ça╠Ę wage╠Ę. Niechaj takz╠çe zrozumiem, z╠çe rozwia╠Ęzaniem jest zawsze cud, kt├│remu pozwalam zasta╠Ępic╠ü to poczucie krzywdy. Dzis╠ü chcia┼ébym zapamie╠Ętac╠ü, z╠çe zbawienie jest proste, pokrzepiaja╠Ęc sie╠Ę lekcja╠Ę, z╠çe jest tylko jeden problem i jedno rozwia╠Ęzanie. Problemem jest poczucie krzywdy, a rozwia╠Ęzaniem jest cud. I zapraszam to rozwia╠Ęzanie aby do mnie przyby┼éo poprzez przebaczenie krzywdy, poniechanie skargi i powitanie cudu, kt├│ry zajmuje ich miejsce.

Szczególne zastosowania tej idei mogłyby przybrać takie formy:

To przedstawia soba╠Ę problem, kt├│ry chcia┼ébym rozwia╠Ęzac╠ü. Cud, kt├│ry jest za tymi skargami, rozwia╠Ęz╠çe go dla mnie. Rozwia╠Ęzaniem tego problemu jest cud.

(80) Niechaj poznam, z╠çe moje problemy zosta┼éy rozwia╠Ęzane.

Wydaje mi sie╠Ę, z╠çe mam problemy, poniewaz╠ç b┼ée╠Ędnie uz╠çywam czasu. Wierze╠Ę, z╠çe najpierw pojawia sie╠Ę problem, a potem musi up┼éyna╠Ęc╠ü jakis╠ü czas, zanim moz╠çe byc╠ü on rozpracowany. Nie dostrzegam tego, z╠çe problem i jego rozwia╠Ęzanie wyste╠Ępuja╠Ę jednoczes╠ünie. Dzieje sie╠Ę tak, gdyz╠ç sobie nie us╠üwiadamiam, z╠çe B├│g umies╠üci┼é rozwia╠Ęzanie tuz╠ç obok problemu, wyste╠Ępuja╠Ę wie╠Ęc one razem i nie moga╠Ę byc╠ü rozdzielone przez czas. Duch S╠üwie╠Ęty mnie tego nauczy, jes╠üli Mu pozwole╠Ę. I wtedy zrozumiem, z╠çe jest niemoz╠çliwe, abym mia┼é problem, kt├│ry by nie by┼é juz╠ç rozwia╠Ęzany.

Naste╠Ępuja╠Ęce formy tej idei be╠Ęda╠Ę uz╠çyteczne dla szczeg├│lnych zastosowan╠ü:

Nie potrzebuje╠Ę czekac╠ü na rozwia╠Ęzanie tego.

Rozwia╠Ęzanie tego problemu jest juz╠ç mi dane, wystarczy go tylko zaakceptowac╠ü.

Czas nie moz╠çe oddzielic╠ü tego problemu od jego rozwia╠Ęzania.Lekcja 89
Lekcja 91

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>