Lekcja 95

Lekcja 94
Lekcja 96

Lekcja 95.

Listen to “LEKCJA 95 – Jestem jednym Ja, zjednoczonym z moim Stwo╠ürca╠Ę.” on Spreaker.

Jestem jedna╠Ę┬áJaz╠ünia╠Ę zjednoczona╠Ę z moim Stw├│rca╠Ę.

Dzisiejsza idea opisuje ciebie dok┼éadnie takim, jakim stworzy┼é cie╠Ę B├│g. Stanowisz jednos╠üc╠ü w samym sobie i pozostajesz w jednos╠üci z Bogiem. Jestes╠ü zjednoczony z ca┼éym stworzeniem. Twa doskona┼éa jednos╠üc╠ü sprawia, z╠çe zmiany w tobie sa╠Ę niemoz╠çliwe. Ty jednak tego nie akceptujesz i tylko dlatego nie potrafisz sobie us╠üwiadomic╠ü, z╠çe tak musi byc╠ü, poniewaz╠ç wierzysz, iz╠ç juz╠ç siebie zmieni┼ées╠ü.

Postrzegasz siebie jako s╠ümieszna╠Ę parodie╠Ę Boz╠çego stworzenia; s┼éabego, nienawistnego, brzydkiego i grzesznego, nieszcze╠Ęs╠üliwego i ne╠Ękanego b├│lem. Oto jaka jest twoja wersja siebie: jaz╠ün╠ü podzielona na wiele walcza╠Ęcych z soba╠Ę cze╠Ęs╠üci, oddzielona od Boga i s┼éabo zintegrowana przez swego niekonsekwentnego i kaprys╠ünego wytw├│rce╠Ę, do kt├│rego sie╠Ę modlisz. Jednak on nie s┼éyszy twoich modlitw, poniewaz╠ç jest g┼éuchy. Nie postrzega w tobie jednos╠üci, poniewaz╠ç jest s╠ülepy. Nie rozumie, z╠çe jestes╠ü Synem Boga, bo jest to dla niego bez sensu i nic nie znaczy.

Postaramy sie╠Ę dzis╠ü us╠üwiadamiac╠ü sobie tylko to, co potrafi s┼éyszec╠ü i widziec╠ü i co ma pe┼ény sens. Be╠Ędziemy znowu tak kierowac╠ü nasze c╠üwiczenia, by dotrzec╠ü do twej jedynej Jaz╠üni, zjednoczonej z Jej Stw├│rca╠Ę. Cierpliwie i z nadzieja╠Ę ponawiamy dzis╠ü te╠Ę pr├│be╠Ę.

Uz╠çycie do c╠üwiczen╠ü pierwszych pie╠Ęciu minut kaz╠çdej nieprzespanej godziny przynosi szczeg├│lne korzys╠üci na tym etapie uczenia sie╠Ę, na kt├│rym obecnie sie╠Ę znajdujesz. W tym momencie jest trudno nie pozwolic╠ü twemu umys┼éowi rozpraszac╠ü sie╠Ę i gdzies╠ü we╠Ędrowac╠ü, zw┼éaszcza, jes╠üli podejmuje on te d┼éuz╠çsze c╠üwiczenia. Zapewne juz╠ç sobie to us╠üwiadomi┼ées╠ü. Przekona┼ées╠ü sie╠Ę o rozmiarach twego braku umys┼éowej dyscypliny i o potrzebie umys┼éowego treningu. Jest konieczne bys╠ü zdawa┼é sobie z tego sprawe╠Ę, poniewaz╠ç jest to rzeczywis╠ücie przeszkoda w osia╠Ęganiu przez ciebie poste╠Ęp├│w.

Cze╠Ęste ale kr├│tsze c╠üwiczenia przynosza╠Ę ci na tym etapie inne korzys╠üci. Opr├│cz rozpoznania twych trudnos╠üci z utrzymywaniem skupionej uwagi, musia┼ées╠ü takz╠çe zauwaz╠çyc╠ü, z╠çe jes╠üli nie przypominasz sobie cze╠Ęsto swego celu, masz sk┼éonnos╠üc╠ü do zapominania o nim na d┼éugo. Cze╠Ęsto nie udaje sie╠Ę ci pamie╠Ętac╠ü o kr├│tszych zastosowaniach idei dnia, bo jeszcze nie wyrobi┼ées╠ü sobie nawyku automatycznego uz╠çywania tej idei w odpowiedzi na pokuse╠Ę.

Zatem obecnie potrzebna jest tobie jakis╠ü zaplanowana konstrukcja uk┼éadu c╠üwiczen╠ü, zawieraja╠Ęca cze╠Ęste przypomnienia twego celu i regularne pr├│by jego osia╠Ęgnie╠Ęcia. Regularnos╠üc╠ü pojmowana w kategoriach czasu nie jest idealnym wymaganiem dla najkorzystniejszych form praktykowania zbawienia. Jednak jest ona korzystna dla tych, kt├│rym brak konsekwentnej motywacji i kt├│rzy mocno bronia╠Ę sie╠Ę przed nauka╠Ę.

Be╠Ędziemy zatem przez pewien czas stosowac╠ü te pie╠Ęciominutowe okresy c╠üwiczen╠ü co godzine╠Ę i namawiac╠ü cie╠Ę, bys╠ü pomija┼é je tak rzadko, jak to tylko jest moz╠çliwe. Uz╠çycie pierwszych pie╠Ęciu minut kaz╠çdej godziny jest szczeg├│lnie korzystne, poniewaz╠ç narzuca mocniejsza╠Ę konstrukcje╠Ę. Jednak nie pr├│buj wykorzystywac╠ü zaniedban╠ü w realizacji tego planu jako usprawiedliwienia, by do niego zn├│w nie powr├│cic╠ü moz╠çliwie jak najszybciej. R├│wnie dobrze moz╠çe pojawic╠ü sie╠Ę pokusa, by uwaz╠çac╠ü ten dzien╠ü za stracony, poniewaz╠ç nie wykona┼ées╠ü tego, co by┼éo wymagane. Jednak trzeba tylko rozpoznac╠ü, czym to naprawde╠Ę jest: odmowa╠Ę korekty twego b┼ée╠Ędu i nieche╠Ęc╠ü by znowu pr├│bowac╠ü.

Twoje b┼ée╠Ędy nie op├│z╠üniaja╠Ę nauczania Ducha S╠üwie╠Ętego. Moz╠çe byc╠ü On jedynie powstrzymywany przez tw├│j brak che╠Ęci by je usuna╠Ęc╠ü. Ba╠Ędz╠ümy zatem zdecydowani, szczeg├│lnie przez naste╠Ępny tydzien╠ü, by che╠Ętnie przebaczyc╠ü sobie wszelkie zaniedbania naszej pilnos╠üci i nasze b┼ée╠Ędy w stosowaniu sie╠Ę do instrukcji dotycza╠Ęcych idei dnia i zwia╠Ęzanych z nia╠Ę c╠üwiczen╠ü. Tak tolerancja dla naszej s┼éabos╠üci pozwoli nam nie zwracac╠ü na nia╠Ę uwagi, aby nie dawac╠ü jej mocy op├│z╠üniania naszej nauki. Jes╠üli damy jej taka╠Ę moc, be╠Ędziemy uwaz╠çac╠ü ja╠Ę za si┼ée╠Ę, myla╠Ęc si┼ée╠Ę ze s┼éabos╠ücia╠Ę.

Kiedy odnosisz poraz╠çke╠Ę w stosowaniu sie╠Ę do wymagan╠ü tego kursu, oznacza to jedynie, z╠çe pope┼éni┼ées╠ü b┼éa╠Ęd. Wymaga on korekcji i niczego wie╠Ęcej. Pozwolenie, by ten b┼éa╠Ęd by┼é kontynuowany, oznacza pope┼énianie dodatkowych b┼ée╠Ęd├│w, opartych na tym pierwszym b┼ée╠Ędzie i umacniaja╠Ęcych go. Ten proces musi byc╠ü┬ázaniechany, poniewaz╠ç jest on tylko innym sposobem popierania iluzji wbrew prawdzie.

Pozw├│l wszystkim tym b┼ée╠Ędom znikna╠Ęc╠ü, poprze rozpoznanie tego, czym one sa╠Ę. Sa╠Ę one pr├│bami utrzymywania ciebie nies╠üwiadomym tego, z╠çe jestes╠ü jedna╠Ę Jaz╠ünia╠Ę, zjednoczona╠Ę z twym Stw├│rca╠Ę, w zgodzie z kaz╠çdym aspektem stworzenia, nieograniczona╠Ę w swej mocy i wype┼éniona╠Ę bezgranicznym pokojem. Tylko to jest prawda╠Ę i nic innego. Dzis╠ü be╠Ędziemy sie╠Ę zn├│w utwierdzac╠ü w tej prawdzie i pr├│bowac╠ü dotrzec╠ü do takiego miejsca w tobie, w kt├│rym nie ma wa╠Ętpliwos╠üci, z╠çe tylko to jest prawda╠Ę.

Rozpocznij dzisiejsze c╠üwiczenia tym zapewnieniem, proponowanym twemu umys┼éowi z tak wielka╠Ę pewnos╠ücia╠Ę, na jaka╠Ę cie╠Ę tylko stac╠ü:

Jestem jedna╠Ę Jaz╠ünia╠Ę, zjednoczona╠Ę z mym Stw├│rca╠Ę, w zgodzie z kaz╠çdym aspektem stworzenia, nieograniczona╠Ę w swej mocy i wype┼éniona╠Ę bezgranicznym pokojem.

Naste╠Ępnie zamknij oczy i powiedz do siebie ponownie, powoli i starannie, pozwalaja╠Ęc, by znaczenie tych s┼é├│w nasa╠Ęczy┼éo tw├│j umys┼é, zaste╠Ępuja╠Ęc fa┼észywe idee:

Jestem jedn─ů Ja┼║ni─ů.

Powt├│rz to kilka razy, a potem spr├│buj poja╠Ęc╠ü znaczenie, kt├│re te s┼éowa przekazuja╠Ę.

Jestes╠ü jedna╠Ę Jaz╠ünia╠Ę, zjednoczona╠Ę i bezpieczna╠Ę w s╠üwietle, rados╠üci i pokoju. Jestes╠ü Synem Boga, jedna╠Ę Jaz╠ünia╠Ę, kt├│ra ma jednego Stw├│rce╠Ę i jeden cel: przekazac╠ü s╠üwiadomos╠üc╠ü tej jednos╠üci wszystkim umys┼éom, aby prawdziwe tworzenie mog┼éo rozprzestrzeniac╠ü te╠Ę ca┼ékowitos╠üc╠ü i jednos╠üc╠ü Boga. Jestes╠ü jedna╠Ę Jaz╠ünia╠Ę, kompletna╠Ę, uzdrowiona╠Ę i be╠Ęda╠Ęca╠Ę ca┼éos╠ücia╠Ę, kt├│ra ma moc podnoszenia zas┼éony ciemnos╠üci zacia╠Ęgnie╠Ętej nad tym s╠üwiatem, wie╠Ęc pozw├│l s╠üwiat┼éu w tobie przenikna╠Ęc╠ü do tego s╠üwiata, by go nauczyc╠ü prawdy o tobie.

Jestes╠ü jedna╠Ę Jaz╠ünia╠Ę, w doskona┼éej harmonii z wszystkim co istnieje i wszystkim co be╠Ędzie. Jestes╠ü jedna╠Ę Jaz╠ünia╠Ę, s╠üwie╠Ętym Synem Boga, zjednoczonym z twymi brac╠ümi w tej Jaz╠üni; zjednoczonym z twym Ojcem w Jego Woli. Poczuj ta╠Ę jedna╠Ę Jaz╠ün╠ü w tobie, i niechaj Ona os╠üwieci wszelkie twoje iluzje i twoje wa╠Ętpliwos╠üci. To jest twoja Jaz╠ün╠ü, Syn Samego Boga, bezgrzeszny jak Jego Stw├│rca, z Jego si┼éa╠Ę w tobie i z Jego Mi┼éos╠ücia╠Ę, kt├│ra jest na zawsze twoja. Jestes╠ü jedna╠Ę Jaz╠ünia╠Ę i jest tobie dane odczuwac╠ü w sobie te╠Ę Jaz╠ün╠ü i wype╠Ędzic╠ü wszelkie iluzj e z j ednego umys┼éu, kt├│ry j est ta╠Ę Jaz╠ünia╠Ę, s╠üwie╠Ęta╠Ę prawda╠Ę w tobie.

Dzis╠ü (o tym) nie zapominaj. Potrzebujemy twojej pomocy; twojego ma┼éego udzia┼éu w przyniesieniu szcze╠Ęs╠ücia s╠üwiatu. I Niebiosa oczekuja╠Ę od ciebie z ufnos╠ücia╠Ę, z╠çe dzis╠ü spr├│bujesz. Uznaj wie╠Ęc ich pore╠Ęczenie, poniewaz╠ç ono jest twoje. Ba╠Ędz╠ü czujny. Dzis╠ü nie zapominaj, nie zapomnij o swym celu przez ca┼éy dzien╠ü. Powtarzaj dzisiejsza╠Ę idee╠Ę tak cze╠Ęsto, jak jest to moz╠çliwe i zrozum, z╠çe za kaz╠çdym razem, gdy to czynisz, ktos╠ü s┼éyszy g┼éos nadziei, drgnienie prawdy w swym umys╠üle, ┼éagodny szelest skrzyde┼é pokoju.

Twoje w┼éasne potwierdzenie, z╠çe jestes╠ü jedna╠Ę Jaz╠ünia╠Ę, zjednoczona╠Ę ze swym Ojcem, jest wezwaniem dla ca┼éego s╠üwiata, by sie╠Ę z toba╠Ę zgodzi┼é. Kaz╠çdemu, kogo dzisiaj spotkasz, przekaz╠ç obietnice╠Ę zawarta╠Ę w dzisiejszej idei, m├│wia╠Ęc mu to:

Ty i ja jestes╠ümy jedna╠Ę Jaz╠ünia╠Ę, zjednoczona╠Ę z naszym Stw├│rca╠Ę w tej Jaz╠üni. Wyraz╠çam ci sw├│j szacunek z powodu tego, Kim jestem i Kim jest Ten, Kto kocha nas obu jako Jedno.Lekcja 94
Lekcja 96

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>