Lekcja 96

Lekcja 95
Lekcja 97

Lekcja 96.

Listen to “LEKCJA 96 – Zbawienie przychodzi z mojego jednego Ja.” on Spreaker.

Zbawienie pochodzi od mej jedynej Jaźni.

Chociaz╠ç jestes╠ü tylko jedna╠Ę Jaz╠ünia╠Ę, dos╠üwiadczasz siebie na dwa sposoby: jako dobrego i z┼éego, kochaja╠Ęcego i nienawidza╠Ęcego, jako umys┼é i cia┼éo. To postrzeganie swego istnienia jako pe┼énego sprzeczno┼Ťci┬áwywo┼éuje odczuwanie nieprzerwanego i ostrego konfliktu i prowadzi do oszala┼éych pr├│b pogodzenia sprzecznych aspekt├│w postrzeganych w samym sobie. Poszukiwa┼ées╠ü wielu rozwia╠Ęzan╠ü tego problemu, ale z╠çadne z tych, kt├│re pr├│bowa┼ées╠ü, nie dzia┼éa┼éo. Przeciwien╠üstwa, kt├│re widzisz w sobie, nie sa╠Ę kompatybilne i nigdy nie zostana╠Ę pogodzone. Ale z pary sprzecznych rzeczy tylko jedna istnieje (bo tylko jedna jest prawdziwa).

Jes╠üli chcia┼ébys╠ü byc╠ü zbawiony, to musisz zaakceptowac╠ü fakt, z╠çe nie moz╠çna pogodzic╠ü prawdy z iluzja╠Ę, bez wzgle╠Ędu na to, jak bardzo starasz sie╠Ę to osia╠Ęgna╠Ęc╠ü, jakich s╠ürodk├│w uz╠çywasz i gdzie postrzegasz problem. Dop├│ki tego nie zaakceptujesz, be╠Ędziesz zmierza┼é do niekon╠ücza╠Ęcej sie╠Ę listy cel├│w, kt├│rych nie potrafisz osia╠Ęgna╠Ęc╠ü; bezsensownej serii dzia┼éan╠ü wymagaja╠Ęcych duz╠çego nak┼éadu czasu i wysi┼éku, przynosza╠Ęcych ci zar├│wno nadzieje╠Ę jak i zwa╠Ętpienie, gdzie kaz╠çde z nich jest tak daremne jak poprzednie, a kaz╠çde naste╠Ępne zakon╠üczy sie╠Ę nieuchronna╠Ę poraz╠çka╠Ę.

Problemy, kt├│re nie maja╠Ę znaczenia, nie moga╠Ę byc╠ü rozwia╠Ęzane w obre╠Ębie ram, w kt├│rych zosta┼éy postawione13. Konflikty dw├│ch jaz╠üni nie moga╠Ę byc╠ü rozwia╠Ęzane, a dobro i z┼éo nie moga╠Ę sie╠Ę ze soba╠Ę spotkac╠ü w z╠çadnym miejscu. Ta jaz╠ün╠ü, kt├│ra╠Ę wytworzy┼ées╠ü, nie moz╠çe byc╠ü nigdy twoja╠Ę Jaz╠ünia╠Ę, a twojej prawdziwej Jaz╠üni nie moz╠çna podzielic╠ü na dwie cze╠Ęs╠üci i be╠Ędzie Ona wcia╠Ęz╠ç tym, czym jest, i musi zawsze byc╠ü. Umys┼é i cia┼éo nie moga╠Ę zgodnie istniec╠ü. Nie pr├│buj ich pogodzic╠ü, poniewaz╠ç jedno odmawia drugiemu realnos╠üci. Jes╠üli jestes╠ü tylko czyms╠ü czysto fizycznym, tw├│j umys┼é nie pojawia sie╠Ę w koncepcji twojej jaz╠üni, poniewaz╠ç nie ma tam dla niego miejsca14. Jes╠üli jestes╠ü duchem, wtedy cia┼éo fizyczne musi dla twej rzeczywistos╠üci byc╠ü bez znaczenia.

Duch uz╠çywa umys┼éu jako s╠ürodka ekspresji swej Jaz╠üni. A umys┼é, kt├│ry s┼éuz╠çy duchowi, jest spokojny i wype┼éniony rados╠ücia╠Ę. Jego moc pochodzi od ducha i wype┼énia on swa╠Ę funkcje╠Ę rados╠ünie. Jednak umys┼é moz╠çe takz╠çe postrzegac╠ü siebie jako oddzielonego od ducha i znajduja╠Ęcego sie╠Ę w ciele, kt├│re myli z samym soba╠Ę. Bez (wype┼éniania) swojej funkcji nie zaznaje spokoju, a szcze╠Ęs╠ücie jest poje╠Ęciem obcym dla jego mys╠ülenia.

Jednak umys┼é od┼éa╠Ęczony od ducha nie moz╠çe mys╠ülec╠ü. Wypar┼é sie╠Ę swego Z╠ür├│d┼éa si┼éy i postrzega siebie jako bezradnego, ograniczonego i s┼éabego. Oddzielony teraz od swojej funkcji, mys╠üli z╠çe jest samotny, odseparowany, atakowany przez zgromadzone przeciw niemu armie i ukrywaja╠Ęcy sie╠Ę za s┼éabym poparciem cia┼éa. Teraz musi pogodzic╠ü niepodobne z podobnym, poniewaz╠ç mys╠üli, z╠çe w┼éas╠ünie po to jest.

Nie trac╠ü na to wie╠Ęcej czasu. Kt├│z╠ç potrafi┼éby rozwia╠Ęzac╠ü pozbawione sensu konflikty, kt├│re pojawiaja╠Ę sie╠Ę w jakims╠ü s╠ünie? C├│z╠ç mog┼éoby znaczyc╠ü takie rozwia╠Ęzanie w s╠üwietle prawdy? Jakiemu celowi mog┼éoby s┼éuz╠çyc╠ü? Do czego by┼éoby potrzebne? Zbawienie nie moz╠çe uczynic╠ü iluzji prawdziwymi, ani tez╠ç rozwia╠Ęzac╠ü problemu, kt├│ry nie istnieje. Moz╠çe masz nadzieje╠Ę, z╠çe moz╠çe. Jednak, czy chcia┼ébys╠ü, by Boz╠çy plan uwolnienia Jego drogiego Syna przyni├│s┼é mu b├│l i ca┼ékowicie zawi├│d┼é?

Twoja Jaz╠ün╠ü zachowuje Swoje Mys╠üli, kt├│re pozostaja╠Ę w twym umys╠üle i w Umys╠üle Boga. Duch S╠üwie╠Ęty utrzymuje zbawienie w twym umys╠üle, proponuja╠Ęc mu spos├│b na odzyskanie pokoju. Zbawienie jest rodzajem mys╠üli, kt├│ra╠Ę wsp├│┼édzielisz z Bogiem, poniewaz╠ç Jego G┼éos zaakceptowa┼é je dla ciebie i odpowiedzia┼é w twoim imieniu, z╠çe juz╠ç sie╠Ę dokona┼éo. W ten spos├│b zbawienie jest utrzymywane w Mys╠ülach, kt├│re twoja Jaz╠ün╠ü ceni i piele╠Ęgnuje.

Postaramy sie╠Ę dzis╠ü odnalez╠üc╠ü te╠Ę mys╠ül, kt├│rej obecnos╠üc╠ü w twym umys╠üle jest zagwarantowana przez Tego, Kto przemawia do ciebie z twojej jedynej Jaz╠üni. W naszych cogodzinnych c╠üwiczeniach be╠Ędziemy Go szukac╠ü w twym umys╠üle. Zbawienie przybywa z tej jedynej Jaz╠üni poprzez Tego, Kto jest Mostem pomie╠Ędzy Nia╠Ę i twym umys┼éem. Czekaj cierpliwie i pozw├│l Mu opowiedziec╠ü ci o twej Jaz╠üni i o tym, co tw├│j umys┼é moz╠çe uczynic╠ü, gdy jest Jej przywr├│cony i uwolniony, by m├│g┼é s┼éuz╠çyc╠ü Jej Woli.

Rozpocznij m├│wia╠Ęc to:

Zbawienie pochodzi od mojej jedynej Ja┼║ni. Jej My┼Ťli s─ů moje, gotowe do u┼╝ycia.

Nast─Öpnie poszukaj Jej My┼Ťli i uznaj je za swoje w┼éasne. S─ů to twoje w┼éasne prawdziwe my┼Ťli, kt├│rych si─Ö┬áwypar┼ées╠ü i pozwoli┼ées╠ü swemu umys┼éowi powe╠Ędrowac╠ü do s╠üwiata sn├│w, aby zamiast nich odnalez╠üc╠ü tam iluzje. Tu sa╠Ę twoje mys╠üli, jedyne jakie masz. Pos╠ür├│d nich jest zbawienie; znajdz╠ü je tam.

Jes╠üli ci sie╠Ę powiedzie, mys╠üli jakie sie╠Ę pojawia╠Ę, powiedza╠Ę ci, z╠çe jestes╠ü zbawiony i z╠çe tw├│j umys┼é odnalaz┼é funkcje╠Ę, kt├│ra╠Ę usi┼éowa┼é zgubic╠ü. Twoja Jaz╠ün╠ü powita go i obdarzy go pokojem. Z przywr├│cona╠Ę mu moca╠Ę, be╠Ędzie znowu przep┼éywa┼é od ducha do ducha, poprzez wszystko, co Duch stworzy┼é jako Siebie. Tw├│j umys┼é pob┼éogos┼éawi wszystko. Nasta╠Ępi┼éa pomy┼éka, ale b┼éa╠Ęd zosta┼é naprawiony, poniewaz╠ç odnalaz┼ées╠ü swoja╠Ę Jaz╠ün╠ü.

Twoja Jaz╠ün╠ü wie, z╠çe nie moz╠çesz dzis╠ü zawies╠üc╠ü. Moz╠çe jeszcze przez ma┼éa╠Ę chwile╠Ę tw├│j umys┼é pozostaje jeszcze niepewny. Niech cie╠Ę to nie niepokoi. Twoja Jaz╠ün╠ü zachowa dla ciebie rados╠üc╠ü, jakiej dos╠üwiadcza, i jeszcze ja╠Ę odczujesz, gdy be╠Ędziesz mia┼é pe┼éna╠Ę s╠üwiadomos╠üc╠ü. Za kaz╠çdym razem, gdy spe╠Ędzasz co godzine╠Ę pie╠Ęc╠ü minut na poszukiwaniach Tego, Kto ┼éa╠Ęczy tw├│j umys┼é i Jaz╠ün╠ü, przekazujesz Mu do depozytu naste╠Ępny skarb, kt├│ry jest dla ciebie przechowywany.

Za kaz╠çdym razem, gdy m├│wisz swemu szalonemu umys┼éowi, z╠çe zbawienie pochodzi od twej jedynej Jaz╠üni, dok┼éadasz kolejny klejnot do rosna╠Ęcych zasob├│w twego skarbca. A wszystkie te skarby sa╠Ę rozdawane kaz╠çdemu, kto o nie prosi i kt├│ry przyjmie ten dar. Pomys╠ül wie╠Ęc, jak wiele jest dzis╠ü tobie dane, bys╠ü m├│g┼é to rozdac╠ü, aby to otrzymac╠ü.Lekcja 95
Lekcja 97

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>