Lekcja 97

Lekcja 96
Lekcja 98

Lekcja 97.

Listen to “LEKCJA 97 – Jestem duchem.” on Spreaker.

Jestem duchem.

Dzisiejsza idea utoz╠çsamia ciebie z twoja╠Ę Jaz╠ünia╠Ę. Nie akceptuje podzielonej toz╠çsamos╠üci, ani nie pr├│buje wplatac╠ü przeciwien╠üstw do jednos╠üci. Ona po prostu wyraz╠ça prawde╠Ę. C╠üwicz dzis╠ü te╠Ę prawde╠Ę jak najcze╠Ęs╠üciej, poniewaz╠ç ona przeniesie tw├│j umys┼é z miejsca, gdzie panuje konflikt, do cichych p├│l, gdzie mieszka pok├│j. Nie ma tam miejsca na dreszcz strachu, gdyz╠ç tw├│j umys┼é zosta┼é uwolniony od szalen╠üstwa, pozwalaja╠Ęc znikna╠Ęc╠ü iluzjom podzielonej toz╠çsamos╠üci.

Wyraz╠çamy dzis╠ü znowu prawde╠Ę o twojej Jaz╠üni, o S╠üwie╠Ętym Synu Boga spoczywaja╠Ęcym w tobie, kt├│rego umys┼é zosta┼é uzdrowiony. Jestes╠ü duchem obdarzonym pe┼énia╠Ę Mi┼éos╠üci twego Ojca, pokojem i rados╠ücia╠Ę. Jestes╠ü duchem, kt├│ry Jego dope┼énia i wsp├│┼édzieli Jego funkcje╠Ę Stw├│rcy. On jest zawsze z toba╠Ę, a ty z Nim.

Dzis╠ü pr├│bujemy jeszcze bardziej przybliz╠çyc╠ü rzeczywistos╠üc╠ü do twego umys┼éu. Za kaz╠çdym razem, gdy c╠üwiczysz, twoja s╠üwiadomos╠üc╠ü przybliz╠ça sie╠Ę do rzeczywistos╠üci chociaz╠ç troche╠Ę, a czasem nawet tak bardzo, z╠çe oszcze╠Ędza sie╠Ę tysia╠Ęc lub wie╠Ęcej lat. Te minuty, kt├│re temu pos╠üwie╠Ęcasz, sa╠Ę wielokrotnie mnoz╠çone, bowiem cud, chociaz╠ç uz╠çywa czasu, nie podlega jego dzia┼éaniu. Zbawienie jest cudem, pierwszym i ostatnim; pierwszym kt├│ry jest ostatnim, poniewaz╠ç ono jest jedno.

Jestes╠ü duchem, a w twym umys╠üle mieszka cud, dla kt├│rego czas sie╠Ę zatrzyma┼é; cud, poprzez kt├│ry minuta spe╠Ędzona na uz╠çyciu tych idei staje sie╠Ę czasem bez granic i bez kon╠üca. Podaruj wie╠Ęc che╠Ętnie te minuty, a moz╠çesz liczyc╠ü na Tego, Kto obieca┼é z┼éoz╠çyc╠ü obok nich bezczasowos╠üc╠ü. On zaproponuje ca┼éa╠Ę Swoja╠Ę si┼ée╠Ę kaz╠çdemu ma┼éemu wysi┼ékowi jaki podejmiesz. Podaruj Mu wie╠Ęc dzis╠ü te minuty, kt├│rych On potrzebuje by pom├│c ci zrozumiec╠ü, z╠çe jestes╠ü duchem, kt├│ry w Nim mieszka i kt├│ry przywo┼éuje za pos╠ürednictwem Jego G┼éosu wszystko co z╠çyje, oferuje Jego wzrok kaz╠çdemu, kt├│ry o to prosi i zaste╠Ępuje b┼éa╠Ęd prosta╠Ę prawda╠Ę.

Duch S╠üwie╠Ęty ucieszy sie╠Ę, gdy otrzyma pie╠Ęc╠ü minut kaz╠çdej godziny z twych ra╠Ęk i zaniesie je temu obola┼éemu s╠üwiatu, kt├│rym wydaje sie╠Ę rza╠Ędzic╠ü strapienie i nieszcze╠Ęs╠ücie. Nie przeoczy ani jednego otwartego umys┼éu, kt├│ry zaakceptuje te uzdrawiaja╠Ęce dary i z┼éoz╠çy je wsze╠Ędzie, gdzie wie, z╠çe be╠Ęda╠Ę mile widziane. A ich uzdrawiaja╠Ęca moc be╠Ędzie sie╠Ę powie╠Ększac╠ü za kaz╠çdym razem, gdy ktos╠ü zaakceptuje je jako swoje mys╠üli i pos┼éuz╠çy sie╠Ę nimi do uzdrawiania.

W ten spos├│b kaz╠çdy z┼éoz╠çony Mu dar be╠Ędzie sie╠Ę zwielokrotniac╠ü tysia╠Ęce i dziesia╠Ętki tysie╠Ęcy razy. A gdy powr├│ci do ciebie, jego moc be╠Ędzie przewyz╠çszac╠ü ten ma┼éy, z┼éoz╠çony przez ciebie dar, tak bardzo, jak bardzo blask s┼éon╠üca przyc╠ümiewa s╠üwiate┼éko, kt├│re wytwarza ma┼éy s╠üwietlik przez chwile╠Ę, zanim nie odleci gdzies╠ü dalej. Nieprzerwany blask tego s╠üwiat┼éa wyprowadza cie╠Ę z ciemnos╠üci i juz╠ç nigdy w niej nie zab┼éa╠Ędzisz.

Rozpocznij te szcze╠Ęs╠üliwe c╠üwiczenia s┼éowami, kt├│rymi zwraca sie╠Ę do ciebie Duch S╠üwie╠Ęty i niech poprzez Niego ich echo rozniesie sie╠Ę po ca┼éym s╠üwiecie:

Jestem duchem, s╠üwie╠Ętym Synem Boga, wolnym od wszelkich ograniczen╠ü, bezpiecznym, uzdrowionym, pe┼énym, gotowym by przebaczyc╠ü i zbawic╠ü ten s╠üwiat.

Duch S╠üwie╠Ęty zaakceptuje ten dar wyraz╠çony przez ciebie, kt├│ry otrzyma┼ées╠ü od Niego, zwie╠Ększy jego moc i zwr├│ci ci go z powrotem.

Zaproponuj Mu che╠Ętnie kaz╠çde dzisiejsze c╠üwiczenie. A on przem├│wi do ciebie, przypominaja╠Ęc ci, z╠çe jestes╠ü duchem, w jednos╠üci z Nim i z Bogiem, twoimi brac╠ümi i twoja╠Ę Jaz╠ünia╠Ę. S┼éuchaj jego zapewnien╠ü za kaz╠çdym razem, gdy wypowiadasz s┼éowa, kt├│rymi On sie╠Ę dzis╠ü do ciebie zwraca i niechaj powie On twojemu umys┼éowi, z╠çe sa╠Ę one prawdziwe. Uz╠çyj ich w obliczu pokusy i uwolnij sie╠Ę od jej przykrych konsekwencji, jes╠üli kiedykolwiek ulegasz przekonaniu, z╠çe jestes╠ü czyms╠ü innym. Duch S╠üwie╠Ęty daje ci dzis╠ü pok├│j. Przyjmij Jego s┼éowa i z┼é├│z╠ç mu je z powrotem w darze.Lekcja 96
Lekcja 98

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>