Lekcja 99

Lekcja 98
Lekcja 100

Lekcja 99.

Listen to “LEKCJA 99 – Moja╠Ę jedyna╠Ę funkcja╠Ę tutaj jest zbawienie.” on Spreaker.

Moja╠Ę jedyna╠Ę funkcja╠Ę tutaj (na tym s╠üwiecie) jest zbawienie.

1 Zbawienie i przebaczenie sa╠Ę tym samym. Bowiem zar├│wno jedno jak i drugie sugeruje, z╠çe cos╠ü posz┼éo nie tak, z╠çe sta┼éo sie╠Ę cos╠ü, co sie╠Ę stac╠ü nie powinno, z╠çe potrzebne jest komus╠ü zbawienie od czegos╠ü, z╠çe trzeba komus╠ü przebaczyc╠ü za cos╠ü, z╠çe cos╠ü jest nie w porza╠Ędku i potrzebuje zmian naprawczych, z╠çe dzieje sie╠Ę cos╠ü, co r├│z╠çni sie╠Ę od Woli Boz╠çej lub dzieje sie╠Ę poza Wola╠Ę Boz╠ça╠Ę. Zatem oba te okres╠ülenia sugeruja╠Ę mys╠ül niedorzeczna╠Ę, ale jednak taka╠Ę, kt├│ra powsta┼éa, powoduja╠Ęc zaistnienie konfliktu mie╠Ędzy tym, co istnieje i tym, co nigdy nie mog┼éo byc╠ü.

Prawda i iluzje sa╠Ę teraz sobie r├│wne, poniewaz╠ç obie sie╠Ę zdarzy┼éy. Niemoz╠çliwos╠üc╠ü staje sie╠Ę czyms╠ü, co trzeba ci wybaczyc╠ü i od czego musisz byc╠ü zbawiony. Zbawienie teraz staje sie╠Ę pograniczem mie╠Ędzy prawda╠Ę i iluzja╠Ę. Odzwierciedla prawde╠Ę, poniewaz╠ç jest s╠ürodkiem, dzie╠Ęki kt├│remu moz╠çesz uwolnic╠ü sie╠Ę od iluzji. Jednak nie jest jeszcze prawda╠Ę, poniewaz╠ç usuwa cos╠ü, czego nigdy nie by┼éo.

Jak w tym samym umys╠üle mog┼éy by sie╠Ę spotkac╠ü i pogodzic╠ü Niebo i ziemia? Umys┼é, kt├│ry widzi iluzje, mys╠üli, z╠çe sa╠Ę one prawdziwe. One istnieja╠Ę jako mys╠üli. Ale nie sa╠Ę prawdziwe, poniewaz╠ç umys┼é, kt├│ry je mys╠üli, jest oddzielony od Boga.

Co ┼éa╠Ęczy oddzielone umys┼éy i mys╠üli z Umys┼éem i Mys╠üla╠Ę, kt├│re na zawsze stanowia╠Ę Jednos╠üc╠ü? Jaki plan m├│g┼éby uznac╠ü potrzebe╠Ę iluzji, ale nie naruszyc╠ü przy tym prawdy i na dodatek oferowac╠ü s╠ürodki usuwania iluzji, kt├│re nie stosuja╠Ę ataku i nie powoduja╠Ę b├│lu? Co, opr├│cz Mys╠üli Boga, mog┼éoby byc╠ü tym planem, dzie╠Ęki kt├│remu to, co sie╠Ę nigdy nie dokona┼éo, zostaje niezauwaz╠çone, a grzechy, kt├│re nigdy nie by┼éy prawdziwe, sa╠Ę przebaczone?

Duch S╠üwie╠Ęty utrzymuje ten plan Boga w niezmienionym stanie i jest on dok┼éadnie taki, jakim go On przyja╠Ę┼é w Umys╠üle Boga i w twoim w┼éasnym. Ten plan nie wyste╠Ępuje w czasie, poniewaz╠ç jego Z╠ür├│d┼éo jest┬ábezczasowe. Jednak dzia┼éa w czasie, z powodu twej wiary, z╠çe czas jest rzeczywisty. Duch S╠üwie╠Ęty niezachwianym spojrzeniem przygla╠Ęda sie╠Ę temu, co widzisz: grzechowi, b├│lowi i s╠ümierci, zmartwieniu, oddzieleniu i stracie. Jednak wie On, z╠çe jedna rzecz musi byc╠ü cia╠Ęgle prawdziwa: B├│g jest wcia╠Ęz╠ç Mi┼éos╠ücia╠Ę i to nie jest Jego Wola.

To jest Mys╠ül, kt├│ra sprowadza iluzje do prawdy i widzi je jako pozory, za kt├│rymi kryje sie╠Ę niezmiennos╠üc╠ü i pewnos╠üc╠ü. To jest Mys╠ül, kt├│ra zbawia i przebacza, poniewaz╠ç nie daje wiary temu, co nie jest stworzone przez jedyne Z╠ür├│d┼éo, kt├│re zna. To jest Mys╠ül, kt├│rej funkcja╠Ę jest zbawienie, poprzez powierzenie ci tej funkcji jako twojej w┼éasnej. Zbawienie jest twoja╠Ę funkcja╠Ę, a takz╠çe funkcja╠Ę Tego, kt├│remu zosta┼é dany plan zbawienia. Teraz ten plan, tak samo jak Jemu, zosta┼é powierzony tobie. On ma tylko jedna╠Ę odpowiedz╠ü na wszystkie pozory, niezalez╠çnie od ich formy, rozmiaru, g┼ée╠Ębokos╠üci, czy jakiejkolwiek innej cechy, kt├│ra╠Ę wydaja╠Ę sie╠Ę miec╠ü:

Moja╠Ę jedyna╠Ę funkcja╠Ę tutaj jest zbawienie. B├│g jest wcia╠Ęz╠ç Mi┼éos╠ücia╠Ę i to nie jest Jego Wola.

Ty, kt├│ry jeszcze be╠Ędziesz czynic╠ü cuda, postaraj sie╠Ę na pewno dobrze przec╠üwiczyc╠ü dzisiejsza╠Ę idee╠Ę. Pr├│buj dostrzec si┼ée╠Ę w tym co m├│wisz, poniewaz╠ç w tych s┼éowach lez╠çy twoja wolnos╠üc╠ü. Tw├│j Ojciec cie╠Ę kocha. Ca┼éy ten s╠üwiat b├│lu nie jest Jego Wola╠Ę. Przebacz sobie te╠Ę mys╠ül, z╠çe On chcia┼é tego dla ciebie. Naste╠Ępnie pozw├│l tej Mys╠üli, kt├│ra╠Ę On zasta╠Ępi┼é wszystkie twe b┼ée╠Ędy, wsta╠Ępic╠ü do ciemnych miejsc w twym umys╠üle, w kt├│rych pojawia┼éy sie╠Ę mys╠üli nigdy nie be╠Ęda╠Ęce Jego Wola╠Ę.

Ta cze╠Ęs╠üc╠ü (umys┼éu) nalez╠çy do Boga, jak i ca┼éa reszta. Ona nie mys╠üli swych samotnych mys╠üli, czynia╠Ęc je prawdziwymi poprzez ukrywanie ich przed Nim. Wpus╠üc╠ü tam s╠üwiat┼éo, a ujrzysz, z╠çe nic nie przeszkadza temu, czego On chce dla ciebie. Ujawnij swoje sekrety Jego z╠çyczliwemu s╠üwiat┼éu i ujrzyj, jak blask tego s╠üwiat┼éa w tobie jas╠ünieje.

C╠üwicz dzisiaj Jego Mys╠ül i pozw├│l Jego s╠üwiat┼éu wyszukac╠ü i rozs╠üwietlic╠ü wszystkie ciemne miejsca, by ols╠ünione jego blaskiem do┼éa╠Ęczy┼éy do reszty. Boz╠ça╠Ę Wola╠Ę jest by tw├│j umys┼é by┼é w jednos╠üci z Jego Umys┼éem. Boz╠ça╠Ę Wola╠Ę jest miec╠ü tylko jednego Syna. Boz╠ça╠Ę Wola╠Ę jest by ten jedyny Syn by┼é toba╠Ę. C╠üwicza╠Ęc dzis╠ü, pomys╠ül o tych rzeczach i rozpocznij lekcje╠Ę, kt├│rej sie╠Ę dzis╠ü uczymy, tym drogowskazem na drodze do prawdy:

Moja╠Ę jedyna╠Ę funkcja╠Ę tutaj jest zbawienie. Zbawienie i przebaczenie sa╠Ę tym samym.

Naste╠Ępnie zwr├│c╠ü sie╠Ę do Tego, Kto wsp├│┼édzieli twa╠Ę funkcje╠Ę tutaj i niechaj On ci ukaz╠çe, czego potrzebujesz by nauczyc╠ü sie╠Ę odk┼éadac╠ü ca┼éy sw├│j strach na bok i by poznac╠ü swoja╠Ę Jaz╠ün╠ü jako Mi┼éos╠üc╠ü, kt├│ra nie ma w tobie z╠çadnego przeciwien╠üstwa.

Przebacz wszelkim mys╠ülom, kt├│re sprzeciwia┼éyby sie╠Ę prawdzie o twym spe┼énieniu, jednos╠üci i pokoju. Nie moz╠çesz utracic╠ü dar├│w, kt├│re da┼é ci tw├│j Ojciec. Nie chcesz byc╠ü odre╠Ębna╠Ę jaz╠ünia╠Ę. Nie masz z╠çadnej funkcji, kt├│ra nie nalez╠çy do Boga. Przebacz sobie ta╠Ę jedna╠Ę, kt├│ra╠Ę mys╠üla┼ées╠ü, z╠çe wytworzy┼ées╠ü. Przebaczenie i zbawienie sa╠Ę tym samym. Przebacz sobie to, co uczyni┼ées╠ü, a jestes╠ü zbawiony.

Oto specjalne przes┼éanie na dzien╠ü dzisiejszy, kt├│re ma moc usuwania na zawsze z twego umys┼éu wszelkich form wa╠Ętpliwos╠üci i strachu. Jes╠üli pojawia sie╠Ę pokusa, by wierzyc╠ü w ich prawdziwos╠üc╠ü, pamie╠Ętaj, z╠çe z╠çadne pozory nie moga╠Ę przeciwstawic╠ü sie╠Ę prawdzie, jaka╠Ę te pote╠Ęz╠çne s┼éowa zawieraja╠Ę:

Moja╠Ę jedyna╠Ę funkcja╠Ę tutaj jest zbawienie. B├│g jest wcia╠Ęz╠ç Mi┼éos╠ücia╠Ę i to nie jest Jego Wola.

Twoja jedyna funkcja podpowiada ci, z╠çe jestes╠ü jednos╠ücia╠Ę. Przypominaj sobie o tym w czasie pomie╠Ędzy tymi chwilami, kiedy oddajesz swoje pie╠Ęc╠ü minut, by wsp├│┼édzielic╠ü je z Tym, Kto wsp├│┼édzieli z toba╠Ę Boz╠çy plan. Przypominaj sobie:

Moj─ů jedyn─ů funkcj─ů tutaj jest zbawienie.

W ten spos├│b wprowadzasz do swego umys┼éu przebaczenie i pozwalasz, by wszelki l─Ök ci─Ö ┼éagodnie opu┼Ťci┼é tak, aby mi┼éo┼Ť─ç mog┼éa odnale┼║─ç w tobie nale┼╝ne jej miejsce i ukaza─ç tobie, ┼╝e jeste┼Ť Synem Boga.Lekcja 98
Lekcja 100

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>